28. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ogroženo delovanje notarjev

Notarska zbornica Slovenije opozarja, da je zaradi nenehnih sprememb zakonodaje notarski poklic v Sloveniji ogrožen. Nekatere predvidene spremembe pa posegajo tudi v pravno varnost državljanov, so sporočili iz Notarske zbornice Slovenije in spomnili, da podobno ugotavljajo tudi združenja odvetnikov, tožilcev in sodnikov.

Ministrstvo za pravosodje je v zadnjem letu obravnavalo več zakonov, ki posegajo na področje delovanja notarjev, med drugim tudi zakon o splošnem upravnem postopku, zakon o preprečevanju zamud pri plačilih v zvezi z izvršnico in osnovni zakon o notariatu. Po mnenju Notarske zbornice Slovenije je zaradi tega ogroženo celotno delovanje notariata v Republiki Sloveniji.

Novi predsednici vlade Alenki Bratušek je po izvolitvi sinoči čestital predsednik republike Borut Pahor. Kot je zapisal v čestitki, je naloga, ki jo Bratuškova prevzema, posebej zahtevna. Dodal je, da kolikor jo je uspel spoznati, premore potrebno hrabrost in preudarnost, da se bo znala v najtežjih trenutkih odločati najbolje. Poslanci so s 55 glasovi za in 33 proti izglasovali konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše in za mandatarko izvolili vodjo PS Alenko Bratušek.

V imenu EIB so včeraj neznanci sporočili, da banka, ki naj bi sofinancirala izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), v prihodnje ne bo več financirala izgradnje elektrarn, ki za vir energije uporabljajo premog. Iz Evropske investicijske banke (EIB) so sporočili, da je sporočilo za javnost, ki so ga neznanci poslali v njihovem imenu in v katerem so napovedali, da EIB bo več financirala izgradnje elektrarn, ki proizvajajo električno energijo z uporabo premoga, lažno. Vsebina sporočila je "nepravilna in neavtorizirana", sporočajo iz banke.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je sprejel letno poročilo o poslovanju zavoda v lanskem letu, iz katerega izhaja, da je zavod lani posloval likvidno. Podaja pa tudi zaskrbljujoče podatke, ki jih bo mogoče spremeniti v bolj pozitivne le, če bo se bo v državi zaposlenost povečala, so poudarili. Glede na poročilo, ki ga je predstavil generalni direktor zavoda Marijan Papež, je lani na enega upokojenca statistično prišlo le še 1,46 zavarovanca, kar je najmanj ugodno razmerje do zdaj.

V prenovljeni klasifikaciji naložb Slovenskega državnega holdinga, ki jo je vlada sprejela včeraj, Rudnik živega srebra Idrija v likvidaciji po predlogu ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka uvrščen na seznam družb v insolventnih postopkih in ni na seznamu družb, ki so namenjene odprodaji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.2.2013 - 28.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     3 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost   2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič–Topole«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1145/3 in 1144/17, obe k. o. Rifengo
Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena
Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole
Odredba o spremembah izobraževalnega programa Program osnovne šole za odrasle
Odredba o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
Pravilnik o merilnih instrumentih
Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz
Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 41479/2010-139 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih - protispisnost – izvedenstvo – povzročitev prometne nesreče iz...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 21. februarja 2013(*).Finanzamt Köln-Nord proti Wolframu Beckerju. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU.„Šesta direktiva o DDV – Člen 17(2)(a) – Pravica do odbitka vstopnega davka – Nujnost obstoja neposredne in takojšnje povezave med vstopno in izstopno obdavčljivo transakcijo – Merilo za določitev te povezave – Odvetniške storitve, opravljene v okviru kazenskega postopka v zvezi z osebno odgovornostjo za korupcijo, začetega proti osebi, ki je poslovodja in največji lastnik družbe z omejeno odgovornostjo“. Zadeva C 104/12.
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cpg 288/2012 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – asignacija – neposredno plačilo izvajalcu – neizpodbojno dejanje
VSM sodba IV Kp 24324/2010 - kaznivo dejanje krive ovadbe – kaznivo dejanje žaljive obdolžitve – določena kazen – pogojna obsodba – kazen zapora – enotna kazen – preizkus...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k 7. Poročilu o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 931-VI
Vmesna ocena uspešnosti izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015, EPA 1010-VI
Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20), EPA 1012-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1.1.2013 dalje
Identifikacija za namene DDV kmetov
Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih