5. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Koalicija soglaša s krčenjem števila občin

Potem ko so Virantu zeleno luč za projekt reorganizacije občin dali predsedniki koalicijskih strank, se bo v naslednjem koraku minister odpravil v poslanske skupine in skušal podporo dobiti še med poslanci. Predlog projekta reorganizacije predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Predsedniki koalicijskih strank so temu naklonjeni, v SDS, SLS in NSi pa koalicijo pozivajo, naj od namere odstopi.

Zmanjševanju števila občin nasprotujejo tudi v združenjih občin. Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Ivan Žagar in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj v zvezi s projektom reorganizacije občin in predlogom sprememb zakona o financiranju občin ocenjujeta, da predlogi vodijo k centralizaciji in da brez referenduma ne bo šlo.

Na celjskem sejmišču bo med 11. in 17. septembrom potekal 46. Mednarodni obrtni sejem (Mos). V 15 sejemskih dvoranah in na zunanjih razstavnih površinah se bo predstavilo skoraj 1600 razstavljavcev iz 34 držav. Izvršna direktorica družbe Celjski sejem Breda Obrez Preskar je napovedala, da bo sejem odprla predsednica vlade Alenka Bratušek.

Evropski statistični urad Eurostat je v drugi oceni včeraj potrdil, da se je bruto domači proizvod (BDP) v območju evra v drugem letošnjem četrtletju na ravni trimesečja okrepil za 0,3 odstotka, kar pomeni, da se je območje skupne evropske valute izvilo iz recesije. So pa navzgor popravili oceno rasti v EU, kjer se je BDP okrepil za 0,4 odstotka.

Evropska komisija je včeraj predlagala strožja pravila za delovanje pomembnega dela bančništva v senci - skladov denarnega trga. Ključen je predlog za krepitev likvidnosti in stabilnosti teh skladov, s čimer želijo zmanjšati tveganja za celoten finančni sistem. Bančni sistem v senci je sistem kreditnega posredništva. Vključuje razne sklade denarnega trga, ki so pomemben vir kratkoročnega financiranja bank, podjetij in vlad; investicijske sklade, na primer hedge sklade, repo transakcije in drugo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.9.2013 - 5.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         4 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost 5 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka
Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravstveni dejavnosti
Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v mestni občini Celje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 167/2012 - DDV - missing trader oz. neplačujoči gospodarski subjekt - vedenje o zlorabi sistema DDV – objektivna okoliščina – sodbe SEU
Sodba X Ips 253/2012 - vračilo davka – davčna izvršba – dovoljena revizija – vrednostni kriterij – zastaranje – absolutni zastaralni rok – odprava odmerne odločbe – ...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1053/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – znaki kaznivega dejanja – pravna kvalifikacija
VDSS sklep Pdp 1183/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – osebnostne pravice – duševne bolečine – kršitev osebnostnih pravic – denarna odškodnina