22. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sprejetje zakona ali odstop

Državni zbor bo novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero se širi obveznost posredovanja tovrstnih informacij tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin, sprejel najpozneje marca, pravi notranji minister Gregor Virant. Na sprejem komaj čakata tako informacijska pooblaščenka kot Komisija za preprečevanje korupcije. Z dnem uveljavitve novele zakona bodo na spletni strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) objavljeni natančni podatki o vsakem kreditu, ki je bil nanjo prenesen v okviru sanacije bank. "Če zakon ne bi bil sprejet, bi bil zame to tak šok, da ne bi imel več kaj iskati na notranjem ministrstvu in v politiki nasploh," je dejal Virant.

Na DUTB je bilo oziroma bo prenesenih za 954,5 milijona evrov posojil NLB, NKBM in Abanke do podjetij, ki so se ukvarjala s finančnimi naložbami. Največje so terjatve do Zvona Ena in Zvona Dva v stečaju, Save, ACH, CG Invest v stečaju in DZS. Uradnih podatkov o tem, katere terjatve in po kakšni ceni DUTB od NLB, NKBM in od Abanke (ko ji bo Evropska komisija potrdila načrt prestrukturiranja) odkupuje terjatve, ni. Po informacijah Dnevnika je ena od dveh največjih bank terjatve v povprečju prenašala z okoli 80-odstotnim diskontom.

Sodišče v Zagrebu je v prvi razsodbi po lanski sklenitvi memoranduma razsodilo proti Ljubljanski banki in NLB v sporu o prenesenih deviznih vlogah hrvaških varčevalcev LB Zagreb. Zunanji minister Karl Erjavec je sodbo označil za kršitev memoranduma, a poudaril, da hrvaške sodbe ne bodo imele posledic. Zagreb vztraja, da memorandum spoštuje. Sodišče je odločilo v prid tožbama Zagrebačke banke in Privredne banke Zagreb (PBZ) - skupaj gre za približno 27 milijonov evrov, ki so jih hrvaški državljani prenesli v javni dolg hrvaške države v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Hekerji so z okuženih računalnikov v Nemčiji ukradli okoli 16 milijonov uporabniških imen in gesel za elektronsko pošto, je razkrila preiskava nemškega zveznega urada za informacijsko varnost. Številka predstavlja več kot petino nemških uporabnikov spleta. Hekerji so do podatkov prišli s pomočjo programske opreme, ki okuži uporabnikov računalnik, nato pa hekerjem pošilja zahtevane podatke. Po besedah vodje slovenskega odzivnega centra za obravnavo varnostnih incidentov na internetu (SI-CERT) Gorazda Božiča bi bile lahko okužbe v Nemčiji povezane z virusom, ki se je skrival v ponarejenih računih nekaterih nemških podjetij. Tega so pred dnevi odkrili tudi v Sloveniji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.1.2014 - 22.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     7 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         6 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     6 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 10 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 7 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         8 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 205/2011 - izvršilni postopek – ugovor zoper sklep o izvršbi - stvari, izvzete iz izvršbe – stečajna masa - omejitev izvršbe – ločitvena pravica – bistvena kr...
Sodba I Ips 47950/2011-38 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - protispisnost – pravice obrambe – izvajanje dokazov v korist obdolženca – odločanje o dokazne...
Sodba III Ips 66/2013 - podjemna pogodba - prenehanje pogodbe - prenehanje pogodbe po volji naročnika – razdrtje pogodbe - pravne posledice prenehanja pogodbe - odpoved po...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 764/2011 - dokazna ocena – izpolnitev pogodbene obveznosti – avans – zamuda z izpolnitvijo – odgovornost za zamudo – izgubljeni dobiček – dokazovanje izgublje...
VSL sodba II Cp 387/2013 - skupno premoženje – delež na skupnem premoženju – dohodek – podatki o višini zaslužka – prispevek staršev – skrb za dom in družino
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kulturo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - Dopolnjen predlog zakona (ZVDAGA-A), EPA 1547-VI
Poročilo Odbora za kulturo k Predlogu zakona o enotni ceni knjige - Dopolnjen predlog zakona (ZECK), EPA 1587-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe poročanja v REK-obrazcih