22. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Trdo delo, vizija, vztrajnost

Družba Tax-Fin-Lex je včeraj v Ljubljani podelila priznanja za najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka - to so znova postali Ivan Simič, Jožko Peterlin in Miro Cerar. Poudarili so, da je zakonodaja na različnih področjih primerna, da pa je treba poskrbeti za njeno izvajanje in pri tem upoštevati tudi zdravo pamet.
Trdo delo, vizija, vztrajnost, zavezanost k poštenosti in pogum, poleg tega pa – kot pravijo sami – uporaba zdrave pameti je tisto, kar združuje vse tri letošnje zmagovalce.

DZ je brez glasu proti podprl tri zakone s področja javnega naročanja, s katero se bodo postopki javnega naročanja poenostavili, javna naročila naredila dostopnejša za mala podjetja, konkurenca med ponudniki pa povečala. DZ je sprejel tri zakone: noveli krovnega zakona o javnem naročanju in zakona o javnem naročanju na infrastrukturnem področju ter nov zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.

Državni zbor je s 44 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva združevanje območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) v dva nova javna zdravstvena zavoda. S spremenjeno organizacijo bodo po navedbah predlagatelja v proračunu letno privarčevali 1,5 milijona evrov.

Na GZS so sinoči podelili letošnje slovenske spletne oskarje, nagrade netko za najboljšo poslovno in upravno spletno stran. Netka sta poleg zmagovalcev v sedmih kategorijah dobili še agencija leta - to je postala ekipa podjetja Enki, najboljša spletna stran po izboru uporabnikov pa je tokrat www.najdi.si. Nagrado netko podeljuje Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z Centrom za varnejši internet Safe-si. Namenjena je podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih spletnih digitalnih projektov. Netka podeljujejo od leta 1999.

Po večmesečnem usklajevanju je italijanski državni svet, najvišji organ, pristojen za upravne spore, deloma odobril dekret finančnega ministrstva, ki predvideva obdavčitev nepremičnin dobrodelnih organizacij, v katerih potekajo tudi pridobitne dejavnosti, torej tudi cerkvenih nepremičnin.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.11.2012 - 22.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 6 novosti   3 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti     2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       5 novosti
5. JAVNE FINANCE   5 novosti 3 novosti     6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     4 novosti 5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     6 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu
Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1739/2010 - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic – izdaja dovoljenja za kolektivno upravljanje – stranski udeleženec - priznanje statusa s...
sodba III U 492/2010 - lokacijsko dovoljenje - seznanitev lastnika sosednjega zemljišča z lokacijsko dokumentacijo - ugovori lastnika sosednjega zemljišča
sodba I U 1147/2011 - gradbeno dovoljenje – obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja – obnovitveni razlog – možnost udeležbe v postopku - pravni interes - obseg...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 3970/2011 - vlaganja zakonca v posebno premoženje zakonca – vlaganja v nepremičnino tretjega – dogovor o skupni gradnji – delež na skupnem premoženju – sklepčn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M), skrajšani postopek, EPA 775-VI
Dopolnjen Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2013, EPA 692-VI
Dopolnjen Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2014, EPA 693-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kazalniki finančne uspešnosti družbe
Koristne informacije
Pojasnila DURS Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo v neurju s poplavami dne 5. novembra 2012
Revija Odvetnik Poslovnik komisije za preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike
Prisege odvetnikov
Revija Poslovodno računovodstvo Uvodnik