16. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Strokovni članki odvetnikov na portalu Tax-Fin-Lex

V sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije so od danes naprej na portalu Tax-Fin-Lex objavljeni vsi članki iz vseh številk revije Odvetnik. To pomeni, da je objavljen tudi celoten arhiv, oziroma več kot 1.500 člankov. Omogočeno je iskanje po polnem besedilu, članki pa so povezani z aktualno pravno podlago na zakonodaji portala Tax-Fin-Lex.
Odvetniki imajo brezplačen dostop do člankov.

Poslanci so včeraj praktično soglasno odločili, da sta predloga pokojninske reforme in reforme trga dela primerni za nadaljnjo obravnavo. O obeh reformnih projektih se sicer še naprej pogajajo socialni partnerji. DZ je v nadaljnjo obravnavo poslal še tri davčne zakone za povečanje prihodkov.

Vlada je v dopolnjenem predlogu proračunov za leti 2013 in 2014 zagotovila tudi sredstva za poslovanje sodišč, ki so se ob koncu letošnjega leta znašla v likvidnostnih težavah. Kot so za STA pojasnili na finančnem ministrstvu, so za delovanje sodišč namenili dodatnih pet milijonov evrov.

Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je včeraj na izredni skupščini za predsednika zbornice izvolila Alojza Kovšco, na mesto podpredsednika zbornice pa so imenovali Janeza Kakerja, so sporočili iz OZS. "Pred nami je težka in odgovorna naloga, ki jo sprejemam kot izziv," je ob izvolitvi povedal Kovšca.

Združenje deviznih varčevalcev v BiH je včeraj napovedalo skupno tožbo proti Sloveniji in Srbiji ter nekaterim bankam na njunem ozemlju na Evropskem sodišču za človekove pravice. Pozvalo je tudi vse nekdanje varčevalce, ki še niso dobili svojih deviznih vlog, da se javijo združenju, poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena.

Nemško vrhovno sodišče je včeraj presodilo, da starši niso kazensko odgovorni, če njihovi otroci nezakonito delijo datoteke na svetovnem spletu. Odločitev sodišča je hud udarec za prizadevanja glasbene industrije proti spletnemu piratstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Starša 13-letnika je tožila ena od glasbenih založb in na prvi stopnji sta zaradi kršenja avtorskih pravic dobila 3.000 evrov kazni. Sodniki so sklenili, da je bilo dovolj, da sta starša povedala sinu, da je to, kar počne, nezakonito. Pretirano bi bilo pričakovati, da bi starša uporabila programsko opremo za nadzor, da bi preverila, ali ju je ubogal, so zaključili sodniki.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.11.2012 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
17.11.2012 Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 82-3241/2012) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (RS 82-3240/2012) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (RS 70-3298/1995) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.11.2012 - 16.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 5 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     3 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost   5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     7 novosti   2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ter Generalno upravo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pooblaščenca pritožnika
Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014
Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 44/2012 - bistvena kršitev določb postopka o prekršku - obramba obdolženca - pravice obdolženca - zaslišanje obdolženca
Sodba I Ips 13101/2010-54 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - postopek za preklic pogojne obsodbe - poseben pogoj v pogojni obsodbi
Sodba VIII Ips 95/2011 - začasna nezmožnost za delo – omejitve za določena opravila
Sodba I Ips 270/2010-299 - izvrševanje kazenskih sankcij - kršitev kazenskega zakona - prestajanje kazni zapora – nadomestitev kazni s hišnim zaporom – nadomestitev ...
Sodba VIII Ips 144/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove – poslovodna oseba - utemeljenos...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1988/2010 - spletne igre na srečo – prirejanje spletnih iger na srečo brez koncesije vlade – omejitev dostopa do spletnih strani - skrajšani ugotovitven...
sodba I U 1792/2010, enako tudi I U 1793/2010, ... - spletne igre na srečo – prirejanje spletnih iger na srečo brez koncesije vlade – omejitev dostopa do spletnih strani - povrnitev stroškov za...
sodba I U 1873/2011 - obnova postopka – obnovitveni razlog – kaznivo dejanje
sodba I U 1015/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – revizija – dovoljenost revizije
sodba III U 150/2011 - dovoljenje za začasno prebivanje - družinski član slovenskega državljana - razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja - nevarnost za javni red ...
sodba III U 63/2011 - brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - potrebni stroški
sodba II U 126/2011 - ničnost odločbe – ničnostni razlogi - nepravilna vročitev odločbe
sodba II U 143/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh
sodba II U 8/2012 - javni uslužbenec - visokošolski učitelji - habilitacijski postopek - izvolitev v naziv docent - pogoji za izvolitev v naziv - zavrnitev soglasj...
sodba I U 251/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - stranski udeleženec – ugovori stranskega udeleženca – pravni interes
sodba I U 1304/2011 - brezplačna pravna pomoč – odmera nagrade in stroškov odvetniku – veljavna odvetniška tarifa – začetek postopka – obrazložitev odločbe
sodba I U 1243/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep kmetijskega inšpektorja – nelegalna gradnja – stvarna pristojnost
sodba I U 140/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - dostop do javne ceste – pravica graditi – kategorizacija poti kot javne
sodba I U 768/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh – zamuda roka za revizijo
sodba I U 127/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - že zgrajeni objekt
sodba I U 534/2012 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – vzdrževanje objekta
sodba in sklep I U 444/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – stranski udeleženec – pravna korist – zatrjevanje pravne koristi
sodba I U 306/2012 - javni razpis – dodelitev neprofitnega stanovanja v najem – razpisni pogoji – državljanstvo Republike Slovenije – izbris iz registra stalnih p...
sodba I U 1384/2011 - vodno dovoljenje – vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo – priključitev na javni vodovod – prenehanje vodnega dovoljenja
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep II Cp 3946/2011 - povračilo škode – odškodnina po ZDen – manjvrednost zemljišča – orna zemlja in gramoz – nemožnost uporabe nepremičnine – primerna višina uporabnine...
VSL sodba I Cp 518/2012 - neveljavnost oporoke – rok za uveljavljanje neveljavnosti oporoke – oblika neveljavnosti – nična oporoka – izpodbojna oporoka – ugotovitveni zahtevek
VSL sodba I Cp 364/2012 - plačilo preko organizacije za plačilni promet – nakazilo banki – pogodba o vodenju transakcijskega računa – denar kot generična stvar – neupravičen...
VSL sodba II Cp 307/2012 - oporočna sposobnost – razsodnost – neveljavnost oporoke – oblikovanje tožbenega zahtevka – nesklepčnost tožbe – pravočasno grajanje procesnih kršitev
VSL sklep I Cp 1227/2012 - predlog za oprostitev plačila taks – osnovni znesek minimalnega dohodka – nepremičnina, v kateri predlagatelj živi – pravočasna dopolnitev predloga
VSL sodba II Cp 3917/2011 - spor majhne vrednosti – dejansko stanje – pritožbeni razlogi – dimnikarske storitve
VSL sodba II Cp 708/2012 - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – način določanja višine odškodnine – pomen zadeve za stranko
VSL sodba II Cp 4239/2011 - identično dejansko stanje – lahka telesna poškodba – pretep – strah – telesne bolečine – razžalitev – mnenje sodnega izvedenca iz kazenskega postopka
VSL sodba I Cp 4097/2011 - vrnitev darila v zapuščino – izročilna pogodba – pogodba o preužitku – odplačnost – obstoj nasprotnih dajatev ali storitev – namen pogodbenih stran...
VSL sodba in sklep I Cp 3776/2011 - sporazum o razvezi izročilne pogodbe – ničnost – nesklepčnost tožbe – oblikovanje tožbenega zahtevka – sprememba tožbe – nemoralno ravnanje
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-232/12 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-93/12 - Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo) (ZIS), 1. odst. 3a. čl., 30. čl. in 55. čl.
U-I-213/12 - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 34. čl.
U-I-70/11, Up-402/11 - Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 9/2011 z dne 17. 2. 2011 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru...
U-I-218/12, Up-833/12 - Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 87311/2010-247 z dne 21. 6. 2012 Zakon o kazenskem po...
Up-21/11 - Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 515/2009 z dne 7. 10. 2010 in 2. točka izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. I U 2383/2008 z dne...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanje zadeve k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A), EPA 255-VI
Poročilo Odbora za zunanje zadeve k Predlogu zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, EPA 151-IV
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP), EPA 754-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Dnevi advokature Republike Srbske
Iz dela upravnega odbora OZS
Predhodne odredbe po noveli ZIZ-I
Solidarnost med odvetniki
Za samostojno in neodvisno odvetništvo