9. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ostajajo načela, mimo katerih ne moreš

Milan Lukić, predsednik združenja delodajalcev in prokurist podjetja Lumar v današnjem intervjuju za naš TFL Glasnik, ki bo objavljen popoldne, pravi: »Lumar ima ekstremno dobre finančne rezultate tudi v primerjavi s sorodnimi evropskimi podjetji. Približno 60.000 evrov dodane vrednosti nas uvršča v tej panogi med zelo zelo uspešne v vsej Evropi, v Sloveniji pa smo že tako pojem. Najbližji nam so pod 30.000 evri. Stvar je v določeni filozofiji: zadaš si nalogo, da si vsaj eden najboljših, da držiš besedo, da spoštuješ delavca, kupca.«

Območje evra je včeraj v Luksemburgu zagnalo stalni reševalni mehanizem ESM, ki velja za ključno orožje v boju proti krizi. Med kandidatkami za pomoč iz tega mehanizma se vse pogosteje in glasneje omenja tudi Slovenija, vendar finančni minister Janez Šušteršič zatrjuje, da za zdaj o uporabi ESM ne razmišljajo.

Državni svet bo jutri na izredni sejo odločal o odložilnem vetu na predlog zakona o ukrepih za stabilnost bank, ki predvideva ustanovitev t.i. slabe banke. Veto predlaga 11 svetnikov iz različnih interesnih skupin, ki menijo, da bi sprejeti zakon povzročal velikanski moralni hazard in obenem tudi hudo oškodovanje državnega premoženja.
DZ je zakon o ukrepih za stabilnost bank ob obstrukciji PS in nestrinjanju SD sprejel minuli četrtek. Na podlagi zakona se bo ustanovila posebna družba, na katero se bo preneslo slabe bančne terjatve.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pozvala Telekom Slovenije, Simobil, Tušmobil, Izimobil in Debitel k spremembam pogodbenih pogojev glede dobroimetja na predplačniškem računu. Meni namreč, da so pogoji predplačniškega razmerja nepošteni do potrošnikov.
V primeru, da ponudniki ne bodo spremenili teh pogojev, bo ZPS vložila prijavo na Tržni inšpektorat RS.

Državno ali občinsko pravobranilstvo lahko že po obstoječi zakonodaji ob vložitvi zemljiškoknjižnega predloga pretvori listine v elektronsko obliko, so sporočili iz Notarske zbornice Slovenije. V Skupnosti občin Slovenije pa pravijo, da bi za ustanovitev občinskih pravobranilstev morali zaposlovati nove kadre.

Vlada je prejšnji četrtek ministrstvo za pravosodje in javno upravo pozvala, naj do novembra v sodelovanju s združenji občin pripravi predlog zakona za uravnoteženje javnih financ občin. Ta naj bi med drugim predvideval znižanje obveznosti občin za desetino.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o pregledu znižanih stopenj davka na dodano vrednost (DDV). S posvetovanjem želi komisija zbrati mnenja državljanov, podjetij in drugih zainteresiranih strani o področjih, na katerih je potreben pregled znižanih stopenj DDV in kakšne spremembe predpisov EU bi bile potrebne na tem področju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.10.2012 Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (RS 76-2981/2012) Začne veljati
9.10.2012 Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (RS 76-3300/2006) Preneha veljati
9.10.2012 Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (RS 76-2982/2012) Začne veljati
9.10.2012 Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (RS 76-3298/2006) Sprememba
9.10.2012 Sklep o naložbah investicijskega sklada (RS 33-1454/2012) Sprememba
9.10.2012 Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (RS 33-1457/2012) Sprememba
9.10.2012 Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada (RS 76-2932/2012) Začne veljati
9.10.2012 Sklep o spremembi Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (RS 76-2933/2012) Začne veljati
9.10.2012 Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest (RS 76-2980/2012) Začne veljati
9.10.2012 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest (RS 64-2580/2012) Sprememba
9.10.2012 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 76-2979/2012) Začne veljati
9.10.2012 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 79-3377/2011) Preneha veljati
8.10.2012 Popravek Odločbe o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o prevdnem postopku (RS 76-2983/2012) Začne veljati
8.10.2012 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu (RS 76-2930/2012) Začne veljati
8.10.2012 Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Iraklionu (RS 76-2931/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.10.2012 - 9.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti 1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost 1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 5 novosti 1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti 1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 45 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep in sodba III Ips 217/2008 - odškodninski spor z mednarodnim elementom – gospodarski spor –vrednost spornega predmeta - upravljanje investicij...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1814/2011 - dohodnina - akontacija dohodnine - dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - subvencija - obdavčitev subvencij
sodba I U 1431/2011 - davek od dohodkov pravnih oseb - davčna osnova - davčno priznani odhodki - stroški storitev - pravila računovodenja - verodostojna knjigovo...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 24/2012 - izobraževanje - študijski dopust - odškodnina za neizkoriščen dopust - prikrajšanje pri plači - dodatek k plači - nadurno del...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 612-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H), prva obravnava, EPA 681-VI
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), prva obravnava, EPA 684-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem
Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga – dodatno pojasnilo
Obračunavanje in plačevanje prispevkov za zavarovanje v primeru brezposelnosti v primeru neplačane odsotnosti in razlike do minimalne plače