26. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Še en poskus za pokojninsko reformo

Tik preden bo predlog pokojninske reforme jutri obravnaval matični odbor DZ in v drugi obravnavi nato poslanci tudi na plenarni seji, ki se bo začela v četrtek, bodo socialni partnerji danes vendarle skušali doseči kompromis glede ključnih vprašanj v zakonu. Sindikati so sicer še vedno nezadovoljni z višino pokojnin. Socialni partnerji se bodo v ponedeljek znova lotili najbolj perečih točk, torej odmere in s tem višine pokojnin, prehodnih obdobij in poklicnega zavarovanja.

Bodo pa poslanci na četrtkovi izredni seji obravnavali še novelo zakona o davku na finančne storitve, ki uvaja prometni davek na plačilo storitev finančnega posredovanja, ter novelo zakona o dohodnini, s katero se bo med drugim prepolovila posebna osebna olajšava od študentskega dela. Poleg tega bodo obravnavali novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in novelo zakona o davčnem postopku. Njuna novost je uvedba pavšalne obdavčitve za male podjetnike ter priprava podlage za objavo davčnih neplačnikov.

Stranki DeSUS je povsem jasno, da se bo treba trdo pogajati za ohranitev določenih pridobitev socialne države, je po sobotni klavzuri stranke na Ptuju dejal predsednik Karel Erjavec in ponovil jasno stališče, da na zamrznitev pokojnin ne pristajajo. Z usklajevanjem pokojnin ne želijo privilegijev, pač pa zgolj ohraniti sedanjo raven pokojnin.

Evropska bančna agencija (Eba) je objavila smernice nacionalnim bančnim nadzornikom za ocenjevanje ustreznosti članov uprav in nadzornih svetov v bankah. Smernice opredeljujejo postopek, kriterije in minimalne zahteve za presojo ustreznosti vodilnih oseb v bankah.
Smernice, ki jih bodo morali nacionalni bančni nadzorniki začeti izvajati najpozneje 22. maja prihodnje leto, bodo veljale tako za nadzornike kot za banke, ko bodo ti ocenjevali ustreznost vodilnih v posamezni banki.

Predstavniki koalicijskih poslanskih skupin so se dogovorili za umik predloga novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) iz parlamentarnega postopka. Po predlogu bi se izbrano blago in storitve izvzelo iz obdavčitve z znižano stopnjo DDV in obdavčilo z 20 odstotki. Zvišanje DDV na teh postavkah bi prineslo le majhen finančni učinek, je za STA pojasnil vodja poslancev SLS Mihael Prevc in dodal, da so se na sestanku dogovorili o umiku predloga zakona iz nadaljnjega postopka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.11.2012 Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela (RS 88-3462/2012) Začne veljati
24.11.2012 Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela (RS 91-3925/2008) Preneha veljati
24.11.2012 Odredba o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje ter osme izdaje Evropske farmakopeje (RS 88-3461/2012) Začne veljati
24.11.2012 Pravilnik o službeni oceni (RS 1-50/2010) Sprememba
24.11.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni (RS 88-3460/2012) Začne veljati
24.11.2012 Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj (RS 88-3458/2012) Začne veljati
24.11.2012 Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina (RS 88-3457/2012) Začne veljati
24.11.2012 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (RS 88-3500/2012) Začne veljati
24.11.2012 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (RS 43-2095/2011) Preneha veljati
23.11.2012 Odločba o imenovanju na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju (RS 88-3459/2012) Začne veljati
23.11.2012 Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju (RS 88-3466/2012) Začne veljati
23.11.2012 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (RS 88-3468/2012) Začne veljati
23.11.2012 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu (RS 88-3467/2012) Začne veljati
23.11.2012 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici (RS 88-3464/2012) Začne veljati
23.11.2012 Poročilo o gibanju plač za september 2012 (RS 88-3469/2012) Začne veljati
23.11.2012 Sklep o zavrnitvi pobude (RS 88-3465/2012) Začne veljati
23.11.2012 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku (RS 88-3456/2012) Začne veljati
23.11.2012 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem (RS 88-3455/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.11.2012 - 26.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 1 novost 4 novosti   1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 1 novost     2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost   4 novosti   3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 8 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 4 novosti   1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   2 novosti     5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI     2 novosti   1 novost  
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
Poročilo o gibanju plač za september 2012
Odredba o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje ter osme izdaje Evropske farmakopeje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 282/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – kriteriji za določitev presežnih delavcev – rok za odpoved – možnost zaposlitve pod spremenj...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 8. novembra 2012(*). Lagura Vermögensverwaltung GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen. „Carinski zakonik Skupnosti – Člen 220(2)(b) – Naknadna izterjava uvoznih dajatev – Legitimno pričakovanje – Nemožnost preveritve, ali je potrdilo o poreklu točno – Pojem potrdila, izdanega na podlagi napačnih dejstev, ki jih je navedel izvoznik – Dokazno breme – Sistem splošnih tarifnih preferencialov“.Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-438/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Ip 4582/2011 - izbris dolžnika iz sodnega registra – prekinitev izvršilnega postopka – posledice začetka stečajnega postopka – prevzem pooblastil s strani stečajn...
VSL sodba II Cp 3550/2011 - pravična denarna odškodnina – odmera odškodnine – katastrofalna škoda – zlitje odškodninskih postavk – nepremoženjska škoda – bodoča škoda – prosti...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A), skrajšani postopek, EPA 776-VI
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-B), skrajšani postopek, EPA 777-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice po posredovanju vloge Vladi RS odgovor
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) z uvodnimi pojasnili, Zakon o odvetniški tarifi z uvodnimi pojasnili in Notarska tarifa z uvodnimi pojasnili (dr. Jernej Podlipnik)
Zloraba prava v totalitarni družbi (1. del) - Primeri zlorab kaznovalnega prava v ZSSR
Revija Poslovodno računovodstvo Jeseni začnemo z drugo izvedbo CPR