15. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Delo ali ulica

Svetovno gospodarstvo bi moralo med letoma 2005 in 2020, če bi želelo absorbirati rast svetovnega prebivalstva oz. števila mladih, ki vstopajo na trg dela, ustvariti 600 milijonov novih delovnih mest, je pred nedavnim objavila Svetovna banka. Če novih delovnih mest ne bo, bi se lahko mladi množično vključevali v kriminalne skupine in na ta način poskušali kompenzirati izostanek identitete in pripadnosti, do česar sicer lahko pridejo s službo.

Pred evropskim tednom podjetništva, ki bo potekal od danes do 21. oktobra, je program Erasmus za mlade podjetnike dosegel pomemben mejnik - v okviru več kot 1300 izmenjav med novimi in uveljavljenimi podjetniki je podporo prejelo že več kot 2600 podjetnikov, so sporočili iz Bruslja.
Program Erasmus za mlade podjetnike, ki ga je Evropska komisija uvedla leta 2009 kot pilotni projekt, poenostavlja medsebojno povezovanje podjetnikov z nadgrajevanjem čezmejnega znanja in izkušenj znotraj EU.

Vladna stran bo danes v nadaljevanju pogajanj o pokojninski reformi predstavnikom delodajalcev in sindikatov po pričakovanjih posredovala čistopis do zdaj dogovorjenih rešitev. Nadaljevali bodo tudi razpravo o poklicnih pokojninah. Predlog reforme naj bi bil sicer na vladi že v tem tednu, vendar se bodo pogajanja nadaljevala tudi po tem. Nekatera vprašanja, ki so jih izpostavljali sindikati, še ostajajo odprta, med drugim vprašanje upokojevanja starejših brezposelnih in vprašanje prehodnih obdobij za ženske.

Na pobudo odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino bo v DZ danes ob 9. uri javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o visokem šolstvu. Namen soočenja mnenj je pridobiti stališča strokovne in širše javnosti o noveli kot podlagi za njeno obravnavo na matičnem delovnem telesu, pa tudi o ostalih izzivih visokega šolstva. Javna predstavitev, ki so jo zahtevali poslanci PS, naj bi med drugim podala odgovore na vprašanja o posledicah sprejetja zakona za uravnoteženje javnih financ ter uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov na visokošolski prostor.

Poleg bančne unije dobiva vse konkretnejšo podobo tudi fiskalna unija. Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je objavil vmesno poročilo o poglabljanju integracije, ki bo podlaga za razpravo na vrhu EU 18. in 19. oktobra. V njem je nadgradil predlog za evrski proračun, ki se uradno sicer za zdaj imenuje "fiskalna zmogljivost".(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.10.2012 Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (RS 67-3705/2010) Sprememba
13.10.2012 Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (RS 122-5469/2008) Sprememba
13.10.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (RS 77-2992/2012) Začne veljati
13.10.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (RS 77-2991/2012) Začne veljati
13.10.2012 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Moravče (RS 77-2995/2012) Začne veljati
13.10.2012 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Moravče (RS 77-2994/2012) Začne veljati
13.10.2012 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (RS 77-2985/2012) Začne veljati
12.10.2012 Odločba o imenovanju Klementine Prejac na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju (RS 77-2990/2012) Začne veljati
12.10.2012 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2012 (RS 77-2993/2012) Začne veljati
12.10.2012 Sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane (RS 77-3043/2012) Začne veljati
12.10.2012 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Katowicah, v Republiki Poljski (RS 77-2987/2012) Začne veljati
12.10.2012 Sklep o soglasju k spremembi naziva in vrste Konzulata Kraljevine Nepal v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani (RS 77-2989/2012) Začne veljati
12.10.2012 Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Katowicah, v Republiki Poljski (RS 77-2988/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.10.2012 - 15.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 1 novost 2 novosti     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost        
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti 3 novosti     2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 3 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     3 novosti   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 48 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex