Dnevne zakonodajne novosti / 9. julij 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 63/2019 z dne 21.10.2019
TEMA DNEVA
3000 evrov za vpis v imenik odvetnikov
Tema dneva

Ministrstvo za pravosodje predlaga vladi, naj poda soglasje k spremembam statuta Odvetniške zbornice Slovenije, po katerih bi vpisnino v imenik odvetnikov zvišali na 3000 evrov. Ministrstvo meni, da so dodatna pojasnila, ki so jih zahtevali od zbornice, ustrezna in da tako ni utemeljenih razlogov, da vlada soglasja ne bi dala. Povišanje vpisnine z zdajšnjih 2295 evrov je zbornica sicer zahtevala že marca 2017, postopek izdaje soglasja pa je bil po marcu 2018 zadržan, ker je takratna vlada Mira Cerarja opravljala le še tekoče posle.(več)

Na sodišču EU v ospredju opomba glede ribolova
Hrvaška in Slovenija sta včeraj na ustni obravnavi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice neizvajanja arbitražne razsodbe predstavili znana stališča. V ospredju razgibane dveinpolurne razprave je bila sicer opomba v povezavi z ribolovnim režimom in arbitražo iz hrvaške pristopne pogodbe.(več)

Stanovanjski sklad ne bo dobil brezplačnih stanovanj
Odbor DZ za finance ni podprl predloga Levice za neodplačen prenos nepremičnin z DUTB na Stanovanjski sklad RS. Poslanci so se strinjali, da je na stanovanjskem področju nujno treba takoj ukrepati, a so se strinjali z mnenjem vlade, da je odplačen prenos manj nepremičnin primernejši in hitrejši.(več)

Vlada vztraja pri zaščiti slovenskih interesov glede radijskih frekvenc
Problematika seganja italijanskih radijskih frekvenc na slovensko ozemlje in obratno ostaja nerešena, a si vlada na različne načine prizadeva za zaščito slovenskih interesov, je poudaril minister za javno upravo Rudi Medved. Tožbe proti italijanskim postajam so eden od ukrepov, a Medved več stavi na druge, konstruktivnejše rešitve.(več)

Na OZS nezadovoljni s spremembami glede odpadne embalaže
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) ostro nasprotuje dodatnim obremenitvam za obrtnike in podjetnike, ki izhajajo iz osnutka uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlagajo, da so zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti.(več)

Gradbena inšpekcija začela z letošnjimi izvršbami po drugi osebi
Gradbena inšpekcija je v juniju začela izvrševati upravne izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi, za letos je predvidenih 30 zadev. Gre za zadeve, v katerih zavezanci s pravnomočnimi sklepi za odstranitev nelegalnih gradenj tega niso izvršili.(več)

Delodajalci še vedno želijo spremeniti minimalno plačo
Državni svet je prejšnji teden zavrnil predlog zakona delodajalcev, po katerem bi dodatek na delovno dobo ostal del minimalne plače, a se delodajalci ne bodo vdali. Predstavniki njihovih združenj se bodo tako 18. julija sestali s predstavniki ministrstev za delo in gospodarstvo. Sindikati medtem v primeru sprememb rožljajo z referendumom.(več)

Ljubljanski mestni svetniki dvignili cene vrtcev
Ljubljanski svetniki so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami z 22 glasovi za in 14 proti podprli predlog občine o 14-odstotnem zvišanju cen vrtcev. Do predloga občine so bili kritični v več opozicijskih svetniških klubih, kjer so med drugim predlagali postopno zvišanje.(več)

Finančni ministri članic z evrom pozdravili hrvaško prošnjo
Finančni ministri držav evrskega območja in Danske so včeraj pozdravili hrvaško prošnjo za vstop v mehanizem fiksnih tečajev do evra ERM II, ki predstavlja čakalnico za prevzem skupne valute. Evropska komisija in ECB bosta zdaj spremljali uresničevanje napovedanih ukrepov, so sporočili iz Bruslja.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Hierarhija pravil revidiranja
Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o duševnem zdravju ter o ugotovitvi kršitve pritožnikovih pravic iz prvega in drugega odstavka 19. člena ter prvega odstavka 21. člena Ustave
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
Uredba o delovnem času v organih državne uprave
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2019 dalje znašajo
Odločbe sodišč
VSRS Sodba X Ips 337/2017 - dovoljena revizija po vrednostnem kriteriju - javni razpis - ukrep programa razvoja podeželja - nepovratna sredstva v kmetijstvu - izpolnjevanje po...
VSK Sodba Cpg 30/2019 - enoletni prekluzivni rok za vložitev tožbe - zahtevek za znižanje cene - izvenpravdno izvedensko mnenje - sklep o imenovanju izvedenca - pravočasno...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (ZOFVI-L) - Dopolnjen predlog zakona, druga obravnava, EPA 0634-VIII
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I) - Dopolnjen predlog zakona, nujni postopek, EPA 0656-VIII
Ostali dokumenti
mag. Roman Završek: »Odvetnikov je v Sloveniji preveč. Dostop do poklica je prost in najlažji«