20. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Imam pravice – kaj z njimi?

Evropejci se dvajset let po uvedbi državljanstva EU na splošno zavedajo svojih pravic, vendar ne vedo vedno, kaj vse te pravice obsegajo, je pokazala raziskava Eurobarometer, katere rezultate so včeraj objavili v Bruslju. Na podlagi državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z maastrichtsko pogodbo, so vsi državljani držav članic EU dobili dodatne pravice kot državljani EU.

Evropejci so najbolje seznanjeni s pravico do svobode gibanja, ki jo pozna 88 odstotkov Evropejcev oziroma 85 odstotkov Slovencev. Dobri dve tretjini jih tudi menita, da svoboda gibanja ljudi v EU koristi gospodarstvu njihove države.

Evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš je v Bruslju predstavila poročilo o boju proti davčnim goljufijam, utajam in oazam, v katerem poziva k oblikovanju evropskega črnega seznama davčnih oaz. EU mora ukrepati ambiciozno, saj se v davčnih luknjah letno izgubi 1000 milijard evrov, ki bi jih lahko porabili za naložbe v rast, opozarja poročevalka.
"V EU zaradi davčnih utaj in izogibanja plačilu davkov vsako leto izgubimo škandaloznih 1000 milijard evrov. Ta zaskrbljujoča davčna vrzel stane vsako Evropejko in Evropejca kar 2000 evrov letno. Že te številke so same po sebi razlog za ukrepanje brez odlašanja," je poudarila Mojca Kleva Kekuš.

Glavni inšpektor RS za delo Franc Rančigaj je opozoril na strokovne izzive pri uveljavljanju procesnih pravic mladoletnih otrok v upravnih postopkih, ki jih vodijo centri za socialno delo (CSD) zaradi zaščite otrok. Starše je pozval, da zaradi koristi otroka konstruktivno sodelujejo s CSD in dopustijo razgovor delavca CSD z otrokom. V inšpekcijskih nadzorih s področja ugotavljanja ogroženosti otrok je pogosto ugotovljeno, da delavci CSD ne vzpostavijo stika z otrokom, se z njim ne srečajo oziroma z njim ne izvedejo razgovora. To največkrat poskušajo opravičiti s tem, da jim to prepovedo starši oziroma da izrecno soglasje staršev za razgovor z otroki zahtevajo tudi šole ali druge institucije.

Mladinski svet Slovenije (MSS) je objavil natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbrali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, mladinskega voditelja oziroma voditeljico ter mladinski projekt za leto 2012. Pokroviteljstvo nad projektom je prevzel predsednik republike Borut Pahor, so sporočili z MSS.

Konzorcij delničarjev Mercatorja je prejel večje število nezavezujočih ponudb za nakup 53 odstotkov delnic trgovske družbe. Predstavitev, ki jih je uprava družbe pod vodstvom Tonija Balažica opravila v začetku februarja, se je udeležilo devet morebitnih ponudnikov, koliko ponudb je prispelo, pa prodajalci ne razkrivajo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.2.2013 - 20.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 3 novosti   2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba Sveta za avtorsko pravo
Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 453/2011 - dovoljena revizija – davek na dodano vrednost – odbitek vstopnega DDV – pogoji za pravico do odbitka – „missing trader“ - objektivne okoliščin...
Sodba II Ips 133/2012 - varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic – varstvo tajnosti pisem – objava delov zasebnih pisem v knjigi – svoboda izražanja in pravica javnosti do...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 3280/2012 - mandatna pogodba – odstop od mandatne pogodbe – odškodninska odgovornost – preklic pooblastila za zastopanje – odvetniška nagrada – ustrezno plačil...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o delovnih razmerjih - z dopolnjenim predlogom zakona (ZDR-1), EPA 728-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela- Dopolnjen predlog zakona, EPA 729-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Sodobna davčna nacionalizacija?
Revija Poslovodno računovodstvo Javno naročanje in izvrševanje proračuna