25. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Petkrat cenejši patenti

Članice EU so minuli teden v Bruslju podpisale sporazum o vzpostavitvi enotnega patentnega sodišča. S tem so stopile korak bliže k uvedbi enotne patentne zaščite, za kar si prizadevajo že več desetletij. Sporazum predvideva tudi vzpostavitev centra za arbitražo in mediacijo s sedežem v Ljubljani.

Nova ureditev bo omogočila celo petkrat cenejšo patentno zaščito od obstoječe, kar bo okrepilo patentno dejavnost podjetij EU, predvsem malih in srednjih. Cenejša patentna zaščita bo tudi izboljšala konkurenčnost EU v primerjavi z ZDA in Kitajsko. Pridobitev patentne zaščite v EU danes stane okoli 32.000 evrov. V ZDA pridobitev patenta stane 2000 evrov, na Kitajskem pa 600 evrov.

Ustavno sodišče meni, da prenos tožilstva v pristojnost ministrstva za notranje zadeve ni protiustaven. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da zakonska pooblastila državnih tožilcev in njihova zakonsko zagotovljena samostojnost ostajajo nedotaknjeni, tožilstva pa imajo enak pravni položaj, kot so ga imela pred prenosom pod notranje ministrstvo.

Slovenija bo letos beležila javnofinančni primanjkljaj v višini 5,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) in dvoodstotni padec BDP, je napovedala Evropska komisija v zimski gospodarski napovedi, objavljeni v Bruslju. Slovenija bi morala sicer primanjkljaj v tem letu znižati pod tri odstotke BDP, sicer ji grozi finančna kazen.
Za leto 2014 pa komisija Sloveniji napoveduje 4,7-odstotni primanjkljaj in 0,7-odstotno rast. Ocene glede rasti in primanjkljaja tako za letos kot za prihodnje leto so za Slovenijo občutno slabše kot v povprečju v območju evra in celotni EU.

Odbori DZ za kmetijstvo, za finance in za zadeve EU so v razpravi o predlagani evropski direktivi o podeljevanju koncesij na področju storitev vlado pozvali, da ohrani univerzalnost dostopa do pitne vode in da prepreči morebitno privatizacijo upravljanja s pitno vodo. Odbori so sklenili vlado pozvati, da na področju storitev javnega dobra ohrani univerzalnost dostopa do pitne vode kot uresničevanje temeljnih človekov pravic.

DZ se bo v četrtek sešel na izredni seji, na kateri bodo opravili drugo obravnavo predloga zakona o delovnih razmerjih ter predloga novele zakona o urejanju trga dela. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS), ki je vložila zahtevo za sklic izredne seje, poudarja, da se bo tako rok za vlaganje dopolnil podaljšal za dva dni.

V Mariboru bodo prihodnji teden začeli uvajati novo obliko prostovoljstva, s katero želijo upokojene učitelje privabiti k prostovoljni pomoči učencem v šolah. Gre za pilotni projekt Slovenske filantropije, kjer so prepričani, da lahko tako izkoristijo dragocene izkušnje pedagoških delavcev, ki imajo tudi po upokojitvi pogosto še veliko energije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.2.2013 Odredba o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (RS 40-1998/1999) Preneha veljati
23.2.2013 Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 102-5231/2010) Sprememba
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brda-Kolovrat (2012–2021) (RS 16-486/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2012–2021) (RS 16-487/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2012–2021) (RS 16-488/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2012–2021) (RS 16-489/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dolinsko (2012–2021) (RS 16-490/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2012–2021) (RS 16-491/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2012–2021) (RS 16-492/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje (2012–2021) (RS 16-493/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2012–2021) (RS 16-494/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica (2012–2021) (RS 16-495/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezersko (2012–2021) (RS 16-496/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mala gora (2012–2021) (RS 16-497/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021) (RS 16-508/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2012–2021) (RS 16-498/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021) (RS 16-499/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece (2012–2021) (RS 16-500/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012–2021) (RS 16-501/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2012–2021) (RS 16-502/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preddvor (2012–2021) (RS 16-503/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2012–2021) (RS 16-504/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Remšnik (2012–2021) (RS 16-505/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2012–2021) (RS 16-506/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Struge (2012) (RS 16-507/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 49-2435/2009) Sprememba
23.2.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 16-511/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 16-509/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (RS 16-560/2013) Začne veljati
23.2.2013 Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen (RS 52-2591/2009) Preneha veljati
23.2.2013 Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz (RS 16-561/2013) Začne veljati
23.2.2013 Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (RS 16-559/2013) Začne veljati
23.2.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 16-514/2013) Začne veljati
23.2.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (RS 36-1694/2000) Preneha veljati
23.2.2013 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (RS 113-5145/2009) Sprememba
23.2.2013 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (RS 16-556/2013) Začne veljati
23.2.2013 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (RS 24-1092/2011) Preneha veljati
23.2.2013 Uredba o spremembah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (RS 16-558/2013) Začne veljati
23.2.2013 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 16-557/2013) Začne veljati
23.2.2013 Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (RS 110-5822/2010) Sprememba
22.2.2013 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič–Topole«, v delu, ki (RS 16-513/2013) Začne veljati
22.2.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2013 (RS 16-517/2013) Začne veljati
22.2.2013 Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif) (RS 16-520/2013) Začne veljati
22.2.2013 Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah (RS 16-515/2013) Začne veljati
22.2.2013 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Jamajki (RS 16-483/2013) Začne veljati
22.2.2013 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji (RS 16-481/2013) Začne veljati
22.2.2013 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki (RS 16-484/2013) Začne veljati
22.2.2013 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg (RS 16-482/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.2.2013 - 25.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 2 novosti 5 novosti     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 6 novosti        
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 31 novosti 4 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost   1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti   1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 2 novosti      
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex