2. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Manjka morala posameznika, da se sam umakne

»Manjkata nam delovanje pravne države in morala posameznika, da se sam umakne, če je potrebno,« je med drugim dejala v intervjuju za današnji TFL Glasnik, ki bo izšel v popoldanskem času, mag. Irena Prijovič, generalna sekretarka slovenskega združenja nadzornikov.

Podrobno smo se pogovarjali o ta hip zelo aktualni temi in nam je med drugim povedala tudi, da smo v Sloveniji »kar zadeva normativno urejenost, urejenost zakonodaje, kakšne kodekse imamo, priporočila dobre prakse, na ravni EU. Tisto, kar je pomanjkljivo, oziroma imamo opraviti s počasnim tempom, je kultura korporativnega upravljanja. In potem včasih gremo dva koraka naprej in enega nazaj in se ukvarjamo s stvarmi, s katerimi se tujina morda še ne.«

Evropska komisija je včeraj začela javno posvetovanje, s katerim mala in srednje velika podjetja poziva, naj sporočijo svoje predloge za zmanjševanje birokracije. Posvetovanje bo trajalo do 21. decembra, komisija pa bo nato preučila možne rešitve za izboljšanje pogojev, v katerih delujejo ta podjetja,so sporočili iz komisije. S pomočjo posvetovanja bo Evropska komisija opredelila 10 zakonodajnih aktov EU, ki so po mnenju mikro podjetij ter malih in srednje velikih podjetij zanje najbolj obremenjujoča.

Predsedstvo Sindikata delavcev energetike Slovenije se je včeraj odločilo, da začne zbirati podpise v okviru pobude za zahtevo razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o državnem holdingu. Najkasneje do petka morajo v DZ vložiti 2500 podpisov. V sindikatu so prepričani, da jim bo to tudi uspelo. Sevčnikar poudarja, da pobuda za referendum ni politične narave. Za referendum so se v sindikatu odločili zaradi pomanjkanja vsakršne simulacije poslovanja Slovenskega državnega holdinga. "Ni nobenih številk. Dober gospodar naredi simulacijo vsaj za pet let naprej," je poudaril za STA. Prav tako po Sevčnikarjevih besedah ni bila omogočena ustrezna javna obravnava, sindikat je bil povsem izključen.

Kljub načrtovani ustanovitvi t.i. slabe banke bodo verjetno še vedno potrebne dokapitalizacije državnih bank, a v manjši meri, kot če iz njih ne bi izločili slabih terjatev, je dejal poslanec SDS Andrej Šircelj. Tretji korak na poti k sanaciji bančnega sistema vidi v spremembi nadzora in upravljanja bank.

Slovenija bo v prihodnjem sedemletnem proračunu EU ostala neto prejemnica evropskih sredstev, je v pogovoru za STA dejal evropski komisar za proračun Janusz Lewandowski. Po njegovem mnenju bi lahko neto plačnica postala le v primeru neuspelega črpanja predvidenih sredstev, kar pa ni prav verjetno. Evropski komisar in državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Igor Senčar sta se strinjala, da mora evropski finančni okvir 2014-2020 dati poudarek investicijam in razvoju. Komisar je ocenil še, da smo Slovenci glede na naš položaj preveč pesimistični in da so resnične težave drugje v Evropi.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.10.2012 Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (RS 74-2848/2012) Začne veljati
2.10.2012 Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (RS 17-711/2011) Preneha veljati
2.10.2012 Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (RS (mednarodne) 9-54/1992) Sprememba
2.10.2012 Akt o spremembi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (MPNKSMS-A) (RS (mednarodne) 10-59/2012) Začne veljati
2.10.2012 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
2.10.2012 Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 59-2782/2011) Sprememba
2.10.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 74-2832/2012) Začne veljati
2.10.2012 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 74-2847/2012) Začne veljati
1.10.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2012 (RS 74-2833/2012) Začne veljati
1.10.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (RS (mednarodne) 10-62/2012) Začne veljati
1.10.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (RS (mednarodne) 10-63/2012) Začne veljati
1.10.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (RS (mednarodne) 10-61/2012) Začne veljati
1.10.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (RS (mednarodne) 10-60/2012) Začne veljati
1.10.2012 Osmi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003 (RS (mednarodne) 10-64/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije (RS 74-2828/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (RS 74-2829/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (RS 74-2825/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju članice nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (RS 74-2824/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada (RS 74-2826/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije (RS 74-2827/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave in vršilke dolžnosti članice uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS 74-2831/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o razrešitvi petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (RS 74-2830/2012) Začne veljati
1.10.2012 Šesti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007 (RS (mednarodne) 10-65/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.10.2012 - 2.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost     2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost          
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost 1 novost   3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 6 novosti 1 novost     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti   1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti          
11. OBČINE 13 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 75/2010 - lastninska pravica na nepremičnini – gradbeno zemljišče – nacionalizacija gradbenih zemljišč – nepremičnina športnega društva –...
Sodba in sklep III Ips 66/2011 - industrijska lastnina – blagovna znamka – kršitev blagovne znamke – blago v tranzitu – uporaba blagovne znamke v gospodarskem prometu – tranz...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 796/2011 - prispevki za socialno varnost - invalidnost III. kategorije - pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega - začetek ...
sodba I U 845/2011 - odškodnina žrtvam kaznivih dejanj - pogoji za priznanje odškodnine - nasilno naklepno dejanje - pravna kvalifikacija kaznivega dejanja - vz...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Letnemu poročilu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije za leto 2011, EPA 576-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I), prva obravnava, EPA 662-VI
Štirinajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2009, 2010 in 2011, EPA 658-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Informacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost