30. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Javna objava davčnih dolžnikov

DZ je sprejel paket sprememb davčne zakonodaje, ki prinaša spodbude za podjetja in poenostavlja davčne postopke, predvideva pa tudi javno objavo večjih davčnih dolžnikov in obdavčuje finančne storitve. Vlada, ki od teh sprememb pričakuje blizu 60 milijonov evrov prihodkov letno, dodatno napoveduje zvišanje trošarin.

Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče minuli torek vložil zahtevo za oceno ustavnosti dveh členov zakona o duševnem zdravju. Člena urejata sprejem osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda s privolitvijo njenega zakonitega zastopnika, so zapisali na spletni strani varuha.

Državni zbor se je včeraj z 82 glasovi za in nobenim proti strinjal, da gre pokojninska reforma naprej v tretjo obravnavo. Po besedah ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka bo tretja obravnava v DZ v torek, do takrat pa naj bi s sindikati uskladili še zadnja odprta vprašanja. Predlog zvišuje upokojitveno starost za oba spola na 65 let, starostno pa se bo mogoče upokojiti tudi s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe. Obdobje za izračun pokojninske osnove se z zdajšnjih 18 podaljšuje na 24 let.

Pogajalci ciprskega predsedstva EU in Evropskega parlamenta so včeraj dosegli "osnutek svežnja", v katerega je vključen proračun za leto 2013 in rebalans letošnjega proračuna, so sporočili iz parlamenta. Po neuradnih navedbah bi se v skladu s kompromisom odhodki proračuna v letu 2013 glede na letošnje zvišali za okoli tri odstotke.

Združenje slovenske fotovoltaične industrije odločitev vlade, ki je v sredo potrdila spremembe uredbe o podpori električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, označuje za protiustavno. Vlada je uredbo, ki s 1. decembrom bistveno znižuje podpore za sončne elektrarne, izdala le dva dni pred nastopom veljavnosti, opozarjajo. V združenju vlado pozivajo, naj nemudoma zamrzne izvajanje izdane uredbe in preveri pravne podlage, na katerih morajo temeljiti izdane uredbe v državi članici EU.

Evropska komisija je objavila dva razpisa v okviru programov vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za letos in dala na voljo 1,265 milijarde evrov za financiranje evropskih prometnih infrastrukturnih projektov v vseh članicah EU pri vseh vrstah prometa ter na področju logistike in inteligentnih prometnih sistemov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.12.2012 Poslovnik Sveta za avtorsko pravo (RS 87-3411/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o merilih čistosti za aditive (RS 72-3899/2010) Preneha veljati
1.12.2012 Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu (RS 87-3454/2012) Začne veljati
1.12.2012 Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo (RS 87-3444/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.11.2012 - 30.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 11 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 3 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           3 novosti
5. JAVNE FINANCE   10 novosti 1 novost     5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   2 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost     4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex