19. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Finančna pomoč že v bankah

Država je včeraj po prejemu soglasja s strani Evropske komisije izpeljala ukrepe za pomoč NLB, NKBM in Abanki ter Probanki in Factor banki, ki sta v postopku nadzorovane likvidacije. NLB je dokapitalizirala za 1,551 milijarde evrov, NKBM za 870 milijonov, Abanko za 348 milijonov, Factor banko in Probanko pa za skupaj 445 milijonov evrov.

Vlada je potrdila prerazporeditev 605.620 evrov v okviru finančnih načrtov sodišč s proračunskih postavk plač na proračunske postavke stroškov sodnih postopkov in proračunske postavke brezplačne pravne pomoči, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Državni zbor je po pričakovanju na nadaljevanju redne decembrske seje z 68 glasovi za in nobenim proti sprejel vladno novelo zakona o prekrških. Novela med drugim posamezniku za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno določa dvakrat višjo globo od splošno predvidene.

Z včerajšnjim dnem je začel veljati zakon o odškodninski shemi za izbrisane. A slednje še ne pomeni, da se bo izplačevanje odškodnin že lahko začelo. Zakon se bo namreč začel uporabljati pol leta po njegovi uveljavitvi, torej junija prihodnje leto.

Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o davčnem postopku, s katero se bo neprijavljeno premoženje fizičnih oseb obdavčilo bistveno bolj kot zdaj. Posamezniki, ki razpolagajo s precej višjimi sredstvi za zasebno potrošnjo, kot pa so prijavili dohodkov, bodo po novem obdavčeni s 70 odstotki.

Ime leta 2013 na Valu 202 je po izboru poslušalcev postal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije v odstopu Goran Klemenčič. Nagrajenec je na prireditvi v Lutkovnem gledališču iz rok odgovornega urednika Vala 202 Mirka Štularja prejel mozaik. Med finalisti sta bili tudi Tina Maze in Nataša Pirc Musar.

Obseg gradbenih del se je oktobra v območju evra na mesečni ravni po sezonsko prilagojenih podatkih znižal za 1,2 odstotka, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Obseg gradbenih del je v EU v enakem obdobju upadel za 0,3 odstotka, medtem ko je v Sloveniji narasel za 7,6 odstotka, kar je največ med članicami.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.12.2013 Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (RS 113-5648/2007) Preneha veljati
19.12.2013 Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (RS 106-3864/2013) Začne veljati
19.12.2013 Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP (RS 33-1519/2009) Preneha veljati
19.12.2013 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 109-5737/2010) Sprememba
19.12.2013 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (RS 106-3860/2013) Začne veljati
19.12.2013 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (RS 26-993/2003) Preneha veljati
19.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 106-3862/2013) Začne veljati
19.12.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (RS 106-3861/2013) Začne veljati
19.12.2013 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (RS 76-2787/2013) Sprememba
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij (RS 106-3865/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah (RS 106-3866/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin (RS 106-3867/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti (RS 106-3868/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 106-3869/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standard 6 – Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (RS 106-3870/2013) Začne veljati
19.12.2013 Slovenski poslovnofinančni standardi (RS 56-2985/2001) Preneha veljati
18.12.2013 Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca (RS 106-3871/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.12.2013 - 19.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 7 novosti 4 novosti   7 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost     2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 11 novosti 3 novosti 1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 3 novosti     3 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   24 novosti     9 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti 1 novost 1 novost 15 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         5 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   5 novosti   1 novost 3 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 8 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča Sodba U 534/2002 - ukrep tržnega inšpektorja – nelojalna konkurenca – ugotavljanje obstoja elementov nelojalne konkurence – javnomnenjska anketa
sodba IV U 152/2013 - evidenca brezposelnih oseb - prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb - program aktivne politike zaposlovanja - kršitev obveznosti
sklep IV U 156/2013 - razpis specializacij - začasna odredba - težko popravljiva škoda - brezposelnost - poseg v koristi nasprotne stranke
sodba in sklep IV U 176/2013 - odložitev všolanja v prvi razred - predlagatelj odložitve všolanja - starši - obrazložitev odločbe - začasna odredba
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2012 - obrazložitev porabe sredstev za delovanje, EPA 1347-VI
Poročilo Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za mesec oktober 2013, EPA 1648-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k obravnavi Poročila Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2013, EPA 1566-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Upoštevanje prekluzivnega roka pri  pridobitvah blaga znotraj Unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV