10. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kdo ne mara davčnih milijard

"Z uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji bi povečali davčne prihodke za eno milijardo. Hrvati so jih v pol leta za dve milijardi." O tem je prepričan mag. Ivan Simič v pogovoru za današnji TFL glasnik kot prvi sogovornik na pričetku nove sezone. Simič je bil dve leti in pol direktor Davčne uprave Republike Slovenije, zdaj pa je že več kot pol leta direktor Davčne uprave Republike Srbije.

V tem času je ponovno postal predsednik evropskega združenja vseh davčnih uprav. "Zakaj me Slovenija ni prepoznala, naj povedo tisti, ki o tem odločajo. Toda glede na to, da so me nekateri želeli uničiti, je odgovor jasen. In vse to samo zaradi tega, ker sem prevzel zastopanje nekoga, ki ni bil pogodu takrat vladajoči politični strukturi."

Vlada je dala soglasje k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije. S predlaganimi spremembami se natančneje ureja institut izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov, ki do sedaj v Statutu ni bil urejen. Navedeni institut je po navedbah Odvetniške zbornice Slovenije potreben zaradi vedno večjega števila članov zbornice in s tem povečanega števila akutnih problemov med članstvom, k čemur je pripomogla še sedanja moralna in finančna kriza.

Na ministrstvu za kulturo je včeraj potekala javna razprava o osnutku zakona o knjigi. Minister Uroš Grilc je poudaril, da bo zakon določil minimum za ureditev trga knjig, ne more pa rešiti težav na knjigotrškem področju. Največ pomislekov razpravljavcev se je nanašalo prav na vsebinsko omejenost zakona.

Evropski poslanci se bodo ta teden v Strasbourgu sestali na prvem plenarnem zasedanju po počitnicah, ki ga bosta zaznamovala razprava o stanju EU in zagon informacijske kampanje za volitve v Evropski parlament maja prihodnje leto. To bodo sicer prve evropske volitve po lizbonski pogodbi, ki uvaja pomembno novost - neposredno povezavo med izidi evropskih volitev in izbiro predsednika komisije. Za Slovenijo bo pomembna odločitev o 14 milijonih evrov evropske pomoči za soočanje s posledicami lanskih poplav.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.9.2013 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 75-2773/2013) Začne veljati
10.9.2013 Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov (RS 126-5762/2008) Se preneha uporabljati
10.9.2013 Splošni akt o varnosti omrežij in storitev (RS 75-2774/2013) Začne veljati
10.9.2013 Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov (RS 75-2775/2013) Začne veljati
10.9.2013 Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 75-2778/2013) Začne veljati
10.9.2013 Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 117-5093/2008) Sprememba
10.9.2013 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
10.9.2013 Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 75-2782/2013) Začne veljati
9.9.2013 Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo (RS 75-2777/2013) Začne veljati
9.9.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2013 (RS 75-2776/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike (RS 75-2772/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah (RS 75-2771/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Indiji (RS 75-2766/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki (RS 75-2769/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji (RS 75-2767/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi (RS 75-2768/2013) Začne veljati
9.9.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turkmenistan (RS 75-2770/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.9.2013 - 10.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti     1 novost 1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost          
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti     4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti     3 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         3 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 1 novost          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 122/2013 - objava popravka – odklonitev objave popravka – razlogi za odklonitev objave popravka – prizadetost pravice ali interesa predlagatelja popravka
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 517/2012 - DDV – odmera akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – pogoji za (ne)priznanje odbitka DDV – vedenje o goljufivih transakcijah – okoliš...
sodba I U 733/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – pogoji za (ne)priznanje odbitka DDV – objektivne okoliščine – dokazno breme – sodbe SEU – ustreznost računov
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1175/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - večje število delavcev - program razreševanja presežnih delavcev - kriteriji za določitev presežni...
VDSS sodba Pdp 1105/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – izostanek z dela – obveščanje delodajalca
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Mandatno volilne komisije o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), EPA 978-VI