Dnevne zakonodajne novosti / 5. julij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 7 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Občine in stvarno premoženje v letu 2019
Tema dneva

Državni svet je določil besedilo predloga novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ga poslal v obravnavo in sprejem DZ. Z njo naj bi občinam zagotovili pravno podlago za sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019. Državni svet se je za vložitev zakona, za katerega predlaga, da ga DZ obravnava po skrajšanem postopku, odločil na podlagi pobude komisije za državno ureditev in interesne skupine lokalnih interesov. Slednji namreč ugotavljata, da po veljavnem zakonu občine ne morejo dopolnjevati načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v prehodnem obdobju in nimajo pravne podlage za sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019.

Spolne kvote pred ustavnimi sodniki
Neparlamentarne stranke so vložile pobudo za ustavno presojo zakona o volitvah v DZ, zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament. Poskušali bodo razveljaviti člene, ki določajo spolne kvote za kandidiranje na volitvah. Vlagatelji pobude imajo občutek, da se spolne kvote zlorabljajo za to, da se določene politične tekmece izloči iz volilnega boja. Po njihovem mnenju imajo posledično privilegij predvsem parlamentarne stranke, ki imajo bistveno lažji dostop do vlaganja volilnih kandidatur. Predsednik stranke Sloga Janko Veber trdi, da ustava ne zapoveduje striktnega načina izvajanja spolnih kvot, ampak spodbuja, da jo spoštujemo.

V torek izredna seja DZ
Dopolnitve zakona o zdravniški službi bo državni zbor obravnaval na izredni seji. Datum seje bo določil kolegij predsednika DZ na petkovi seji, najverjetneje pa jo bodo sklicali za torek, 10. julija, ob 12. uri. Še prej se mora do zakonskega predloga opredeliti novoustanovljeni skupni odbor. Predsednik odbora Rudi Medved (LMŠ) je sejo odbora sklical za danes. S sprejemom dopolnitev zakona se mudi, ker naj bi odpravile nekatere ovire pri zaposlovanju tujih zdravnikov specialistov v Sloveniji, s čimer naj bi reševali razmere na otroški kardiologiji ljubljanske pediatrične klinike.

Vrhovno sodišče zavrnilo zadevo “farmacevtka”
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc v zadevi farmacevtka, poroča spletni Večer. S tem je pritrdilo odločitvi sodišč na prvih dveh stopnjah, da zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića ne bo uvedena sodna preiskava zaradi sumov kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Tožilec je izpodbijal odločitev ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča, ker je menil, da sta pri svojih odločitvah kršili določbe kazenskega postopka. Med drugim je navedel, da sodišči nista pravilno upoštevali določbe o zastaranju pregona.

Kako učinkovito porabiti kohezijska sredstva
Za učinkovito porabo kohezijskih sredstev v večletnem finančnem obdobju EU 2012-2027 bodo še bolj kot do zdaj ključni premišljenost, strategija in dialog med deležniki, je bilo razbrati ob obisku Vittorie Alliate di Villafranca iz Evropske komisije v Sloveniji. Izpostavila je, da komisija s svojimi predlogi cilja na pet prednostnih področij, ki bodo gonilna sila naložb v okviru evropskih skladov. Te prioritete naj bi zagotovile pametnejšo, okolju prijaznejšo in brezogljično, bolj povezano in bolj socialno Evropo ter Evropo, ki bo s poenostavitvami in poudarkom na potrebah lokalnih skupnosti bliže državljanom.

Poslanci še nimajo poslanskega kodeksa
V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in Transparency International (TI) Slovenia so ob izključitvi poslanca Zmaga Jelinčiča iz Sveta Evrope znova izpostavili potrebo po sprejemu poslanskega kodeksa. V KPK imenovanje Jelinčiča za podpredsednika odbora za zunanje zadeve sicer označujejo kot posmeh članstvu Slovenije v omenjeni organizaciji. V TI Slovenia tudi zanikajo Jelinčičeve navedbe, da iz Sveta Evrope sploh ni bil izključen. "12. člen v dokumentu Sveta Evrope z dne 29. junija 2018 jasno potrjuje njegovo doživljenjsko izključitev iz te organizacije," so zapisali.(TFL)