3. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Telekom Slovenije je naprodaj

Slovenska odškodninska družba (Sod) je objavila vabilo k oddaji izjave o interesu za morebitni nakup večinskega deleža v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenije. Rok za oddajo izjave o interesu je 23. april. Celotno besedilo vabila, ki vsebuje podrobne podatke o zahtevah za predložitev izjave o interesu in druge zadeve v zvezi s postopkom, je objavljeno na spletni strani SodaNamen izjave o interesu je omogočiti vrednotenje zainteresiranih strank, ki izkazujejo pravno in finančno sposobnost za nakup ter lastništvo Telekoma Slovenije.

Ustavno sodišče je presodilo, da je arhivski zakon v neskladju z ustavo, če med arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje osebne podatke o bolnikih. Zakonodajalca poziva, naj v letu dni neustavnost odpravi, do takrat pa se za to gradivo ta zakon ne bo uporabljal.

Državni zbor je včeraj s 55 glasovi za in 17 proti sprejel novelo zakona o prevzemih, ki bo omilila pogoje za ponovno pridobitev glasovalnih pravic podjetjem, ki so ob sprejemu novele leta 2006 že presegala prevzemni prag, a jim ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe, pozneje pa so povečala delež in izgubila glasovalne pravice.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so prepričani, da predlog novele zakona o referendumu in o ljudski iniciativi omejuje najvišjo demokratično obliko preverjanja, ali oblast deluje skladno z voljo ljudstva. Izvršna direktorja ZSSS Goran Lukič in Andrej Zorko sta na novinarski konferenci podvomila tudi v legitimnost samih vlagateljev. Notranje ministrstvo je sicer predlog novele zakona, ki zakonodajo usklajuje z lani sprejetimi spremembami ustave, prejšnji teden poslalo v javno razpravo.

Državni zbor je včeraj sprejel resolucijo o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2014-2020. Dokument namenja glavni poudarek nadaljnjemu uravnoteženemu razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog. Proti programu se je izrekla le NSi.

Evropska unija bo z 1,7 milijona evrov iz programa TEN-T sofinancirala niz namenskih študij, katerih cilj je pripraviti izvedbeni načrt del za nadgradnjo odseka dvotirne proge v Sloveniji, ki bo s svojo izgradnjo prispeval k uresničitvi železniške prometne osi Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.4.2014 - 3.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost   9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     3 novosti     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           6 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 4 novosti     2 novosti 5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti   2 novosti 2 novosti 1 novost 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1)
Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 200/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti - blagajniško poslovanje - neizdaja računa - nemožnost nadaljevanja delovn...
Sodba I Ips 96123/2010-192 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nedovoljen dokaz - pravna jamstva v kazenskem postopku – privilegij zoper samoobtožbo – policijsko pr...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1782/2012 - trošarina – vračilo trošarine – pogonsko gorivo za komercialni namen – vodenje evidence
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1597/2013 - skupno premoženje - posebno premoženje - stanovanjska pravica - uporabnina - pravi temelj za uporabo nepremičnine - verzija - povrnitev vlaganj v n...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2013, EPA 1877-VI
Predlog sklepa v zvezi s politiko zaposlovanja v pravnih osebah, ki so v večinski državni lasti ter v zvezi z naraščajočo sistemsko korupcijo, EPA 1879-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Napoved kapitalskih dobičkov, obresti in dividend
Pojasnila DURS Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom