1. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Svetniški veto za holding?

Ustanovitev Slovenskega državnega holdinga, ki jo je v petek izglasoval DZ, še visi v zraku. Državni svetniki bodo skoraj zagotovo glasovali o vetu na zakon, v sindikatu energetike pa napovedujejo celo možnost referenduma, je poročala TV Slovenija. Holding, ki bi upravljal več kot 10 milijard evrov državnega premoženja, ima vrsto nasprotnikov.
Razpoloženje v DS je tako, da sklic izredne seje DS bo, je za televizijo dejal državni svetnik Andrej Rus. Dodal je še, da bodo na njej glasovali o vetu.

Državni zbor bo v jutri zaključil redno septembrsko sejo, ki je potekala ves minuli teden. Poslance tedaj čaka še odločanje o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Z zakonom se bo bankam v zameno za obveznice s poroštvom države odvzelo slabe terjatve, ustanovila pa se bo posebna družba za upravljanje slabih bančnih terjatev. DZ je zakon obravnaval minuli teden, ko so poslanci vladnih strank pozivali k njegovemu čimprejšnjemu sprejetju, medtem ko v opoziciji želijo več časa za obravnavo. O predlogu bodo dokončno odločili jutri, poslanci koalicije pa so napovedali vložitev še nekaterih dopolnil.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je ob svetovnem dnevu pravice vedeti pripravilo posvet z naslovom Podatki javnega sektorja in njihova ponovna uporaba s strani zasebnega sektorja. Na posvetu je Senko Pličanič poudaril, da ponovna uporaba podatkov predstavlja pomembno spodbudo za digitalno gospodarstvo in participativno demokracijo. V razpravi, ki je sledila kot zadnji del javnega posveta, pa je bilo poudarjeno, da bi morali organi v skladu z načelom odprtosti, biti bolj proaktivni pri odpiranju podatkov ter podatke, za katere ni zadržkov za dostop, objavljati na način, ki omogoča enostavno in učinkovito ponovno uporabo s strani zasebnega sektorja.

Podatki Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) kažejo, da se je število upokojencev od leta 1991 do lani zvišalo za 45 odstotkov, medtem ko se je na drugi strani število zaposlenih zvišalo le za 6,5 odstotka. Leta 1991 je razmerje med zaposlenimi in upokojenci znašalo 2,08 v prid zaposlenih, lani pa le še 1,53.
Leta 1991 smo imeli v Sloveniji po podatkih Zpiza dobrih 393.000 upokojencev, lani pa že skoraj 570.000, torej se je njihovo število povečalo za okoli 177.000. Na drugi strani se število zaposlenih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost, iz katerih se napaja pokojninska blagajna, ni bistveno povečalo. Leta 1991 smo imeli slabih 817.000 zaposlenih, lani pa slabih 870.000.

Svet Evropske centralne banke (ECB), ki dvakrat letno zaseda izven nemškega Frankfurta, kjer ima ECB sedež, bo imel tokratno sejo v Sloveniji. Priprave na četrtkov dogodek v Kongresnem centru Brdo pri Kranju so v polnem teku in potekajo po načrtih, so povedali v Banki Slovenije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.10.2012 Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (RS 17-668/2012) Se začne uporabljati
1.10.2012 Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (RS 43-2001/2000) Sprememba
1.10.2012 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (RS 55-2338/2012) Se začne uporabljati
1.10.2012 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (RS 33-1513/2009) Se preneha uporabljati
1.10.2012 Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 49-2435/2009) Sprememba
1.10.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (RS 107-4787/2009) Začne veljati
1.10.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 59-2489/2012) Začne veljati
1.10.2012 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (RS 22-1275/2001) Sprememba
1.10.2012 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (RS 17-645/2006) Sprememba
1.10.2012 Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju skrbnika (RS 69-2701/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada (RS 126-5294/2004) Se preneha uporabljati
1.10.2012 Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (RS 59-2493/2012) Se začne uporabljati
1.10.2012 Sklep o poročanju skrbnika (RS 33-1452/2012) Začne veljati
1.10.2012 Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom (RS 17-652/2006) Se preneha uporabljati
1.10.2012 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani (RS 50-2122/2012) Se začne uporabljati
1.10.2012 Statut Univerze na Primorskem (RS 73-3580/2003) Sprememba
1.10.2012 Statut Univerze v Ljubljani (RS 8-230/2005) Sprememba
1.10.2012 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (RS 67-2465/1993) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.10.2012 - 1.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti   1 novost   1 novost 4 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 3 novosti     6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti       4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 16 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o gibanju plač za julij 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 231/2011 - obnova postopka – obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja – stranski udeleženec – odločba Ustavnega sodišča - pravni interes za obnov...
sodba I U 2048/2011 - ukrep tržnega inšpektorja – nepoštena poslovna praksa – prepoved uporabe nepoštene poslovne prakse
sodba I U 1952/2011 - zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti – pogoji za zavarovanje
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. marca 2007. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation proti Commissioners of Inland Revenue. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Združeno kraljestvo. Svoboda ustanavljanja - Prost pretok kapitala - Davek od dohodkov pravnih oseb - Obresti od posojila, ki je bilo dano povezani družbi rezidentki druge države članice ali tretje države - Opredelitev obresti kot razdeljeni dobiček - Doslednost davčnega sistema - Izogibanje davkom. Zadeva C-524/04.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 168/2012 - vrnitev preplačila - plača - božičnica - neupravičena obogatitev - pošteni pridobitelj - obseg vrnitve - zakonske z...
VDSS sodba Pdp 204/2012 - regres za letni dopust - plača - odpravnina - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - dokazno breme - stroški postopka - potrebni stroški
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ PoročiloOdbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in oklolje k Poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2011, EPA 480-VI
Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), prva obravnava, EPA 654-VI
Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), prva obravnava, EPA 653-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije