9. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vlada danes o novem kandidatu

Po negativni oceni, ki jo je včeraj v Evropskem parlamentu dobila slovenska komisarska kandidatka Alenka Bratušek, bo vlada na današnji seji predvidoma že izbirala novega kandidata, ki bi lahko zamenjal Bratuškovo v ekipi Jean-Clauda Junckerja. Kot je nakazal premier Miro Cerar, slovenska vlada nima več veliko časa za to odločitev. O imenih sicer še ni želel govoriti, je pa dejal, da bo tudi njegova stranka iskala novega kandidata in da se mu zdi to absolutno nujno.

Raziskava Ogledalo Slovenije je pri zadnjem merjenju največji porast zaupanja zaznala pri sodnikih in sodiščih, bolj kot v preteklih letih zaupamo tudi vojakom in policistom. Spodbudno je tudi dejstvo, da je glede na december 2012 zaupanje v institucije in organizacije občutno napredovalo. Neodvisna raziskava, ki jo kot spletno anketo od decembra 2012 izvaja trženjsko svetovalna in raziskovalna družba Valicon, meri splošno razpoloženje državljanov in njihova pričakovanja na eni ter zaupanje v institucije in poklice na drugi strani.

Člani odbora DZ za kmetijstvo so si včeraj ogledali posledice in sanacijo žledoloma na območju občin Postojna in Pivka. Pristojno ministrstvo je ob tem za sanacijo posledic napovedalo dodatnih 20 milijonov evrov evropskih sredstev, danes pa bo vlada odločala o dodatnih dveh milijonih evrov pomoči iz proračuna.

Mandatno-volilna komisija (MVK) bo danes odločila o predlogu državnemu zboru glede poslanskega mandata prvaka SDS Janeza Janše. Po mnenju posebne skupine pravnikov sta med ustavno dopustnimi možnostmi tudi prenehanje in mirovanje poslanskega mandata. Med slednjima naj bi se tudi odločale koalicijske stranke, ki se bodo pred sejo MVK še sestale. Le 15 minut po tej seji pa bodo člani MVK nadaljevali minuli teden prekinjeno sejo, na kateri bodo razpravljali o predlogih SDS, med drugim povezanih s sumi korupcije pri kandidaturi Alenke Bratušek za evropsko komisarko.

Evropski voditelji so na izrednem vrhu o zaposlovanju v Milanu poudarili, da je brezposelnost v Evropi še vedno eden ključnih problemov. Poseben poudarek srečanja, ki se ga je udeležil tudi premier Miro Cerar, pa je bil na brezposelnosti mladih in iskanju celovitih rešitev. Po podatkih Eurostata je bilo namreč avgusta letos v državah EU brezposelnih 5 milijonov mladih do 25. leta starosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.10.2014 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 71-2930/2014) Začne veljati
9.10.2014 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 81-3027/2013) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.10.2014 - 9.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti        
5. JAVNE FINANCE   4 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VSRS I Ips 31976/2012-77 - kršitev kazenskega zakona - odločba o kazenski sankciji – enotna kazen - izrek enotne kazni z upoštevanjem druge sodbe – izrek enotne kazni z upošt...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1042/2013 - DDV – dodatna odmera DDV – odbitek DDV – neopravljene storitve
UPRS sodba III U 265/2013 - ukrep inšpektorja za okolje – prosti prehod do morskega dobra – raba morja – naravno kopališče – zaračunavanje vstopnine – postavitev ograje
Odločbe Višjih sodišč VDSS sklep Pdp 501/2014 - začasna odredba - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ponudba nove pogodbe - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlit...
VDSS sklep Pdp 397/2014 - sodne takse - oprostitev plačila - delna oprostitev - oprostitev plačila sodne takse - povprečni mesečni dohodek na osebo - pravni standard občutne...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Izguba podatkov vas ne varuje pred plačilom globe