23. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Napoved sprememb zakona o kazenskem postopku

Predlog sprememb zakona o kazenskem postopku bo v tednu ali dveh na vladi, je včeraj v državnem zboru napovedal minister za pravosodje Senko Pličanič. Kot je pojasnil v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Vinka Gorenaka, je tudi večina ostalih zakonov, ki jih na področju pravosodja predvideva aktualna koalicijska pogodba, tik pred sprejetjem. Na vlado tako prihajajo tudi zakon o sodiščih in sodniški službi, zakon o izvršbi in zavarovanju, zakon o dedovanju in zakon o izvrševanju kazenskih sankcij.

Državni zbor je v uvodu včerajšnje seje na zahtevo poslancev SDS glasoval o odločitvi kolegija predsednika DZ, da se predlog novele zakona o ohranjanju narave obravnava po skrajšanem postopku. S 34 glasovi za in 43 proti je DZ zavrnil odločitev kolegija. Novelo bodo tako poslanci obravnavali po rednem postopku. Vlada je novelo zakona o ohranjanju narave sprejela v začetku aprila. Z njo želi povečati učinkovitost ukrepov varstva narave in odpraviti nepotrebne administrativne ovire. Zakonski predlog tudi odpravlja neskladja z evropskimi predpisi in ureja vožnjo z vozili na motorni pogon v naravi.

Predstavniki civilnega partnerstva Odprimo 15 tez so po srečanju z notranjim ministrom Gregorjem Virantom pohvalili vlado za odziv na pozive k spremembam za preprečevanje korupcije. Pozdravljajo tudi posluh vlade za mnenje civilnih organizacij in ponovno opozarjajo, da ima korupcija svojo ceno in izkrivlja sistem delovanja.

Svet Evrope v novem poročilu o manjšinskih jezikih Slovenijo poziva, naj prizna nemščino, hrvaščino in srbščino kot tradicionalne manjšinske jezike. Še naprej državo poziva tudi k zmanjšanju vrzeli med zakonodajo in prakso pri uporabi madžarščine in italijanščine na določenih področjih. Razkorak nastaja pri delu javnih služb, v gospodarskih in družbenih dejavnostih ter v odnosih z lokalnimi oblastmi, opozarja poročilo o uresničevanju listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih.

Obseg gradbenih del se je v območju evra in EU februarja po sezonsko prilagojenih podatkih na mesečni ravni okrepil za 0,1 odstotka, na letni ravni pa je bila rast 6,7- oziroma 5,5-odstotna, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na mesečni ravni zabeležila največji padec, na letni ravni pa najvišjo rast.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.4.2014 Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (RS 28-1167/2014) Začne veljati
23.4.2014 Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (RS 33-1296/2013) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.4.2014 - 23.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   18 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         4 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   7 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Priloga dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 501/2012 - denacionalizacija - upravičenec do denacionalizacije - pravica do odškodnine od tuje države
sodba II U 94/2013 - preprečevanje korupcije - postopek zaradi suma korupcije - pravica do vpogleda v spis
sodba I U 819/2013 - davčna izvršba – davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah – odgovornost za opuščeno odtegnitev in plačilo
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. marca 2014. Le Rayon d'Or SARL proti Ministre de l'Économie et des Finances. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour administrative d'appel de Versailles - Francija. Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Obdavčenje - DDV - Področje uporabe - Določitev davčne osnove - Pojem ‚subvencija, ki je neposredno povezana s ceno‘ - Pavšalni znesek, ki ga nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje plača ustanovam za nastanitev odvisnih starejših oseb. Zadeva C-151/13.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 137/2014 - vzorčni postopek - ničnost - regres za letni dopust – prosto urejanje obligacijskih razmerij – avtonomija volje pogodbenih strank – prisilni predpi...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), skrajšani postopek, EPA 1928-VI
Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2), EPA 1927-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Obdavčitev bitcoinov
Pojasnila DURS Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci