6. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odločitve Državne revizijske komisije na portalu TFL

Portal Tax-Fin-Lex je odslej še bogatejši: dodali smo novo podatkovno zbirko - Odločitve Državne revizijske komisije (DKOM) v postopkih nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil. Odločitvam, ki so sicer tudi javno dostopne, smo dodali vrednost: povezali smo jih  na revidirana javna naročila na portalu javnih naročil E-naročanje in dodali povezave na aktualno pravno podlago.

Uporabnikom je na voljo iskalnik po vsebini, revidirancu, vlagatelju, datumu itd.
Uporabniki lahko dostopajo do celotnega arhiva odločitev DKOM od leta 2004 dalje, skupaj preko 3.500 odločitev.

Van Rompuy je napovedal, da bo njegov nov predlog za evropski proračun 2014-2020 vključeval novo pobudo - naj se več milijard evrov nameni za boj proti brezposelnosti mladih. Van Rompuy bo nov predlog razgrnil v četrtek, ko se začne evropski proračunski finale.
"To bo naš proračun za preostanek tega desetletja. To bo proračun, o katerem se bodo morale članice dogovoriti tudi z Evropskim parlamentom," je opozoril predsednik Evropskega sveta, ki krmari proračunska pogajanja.

Slovenija je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložila pritožbo zoper sodbo v zadevi "Ališić in ostali" s 6. novembra 2012, so sporočili z zunanjega ministrstva. Sodišče je razsodilo, da mora Slovenija sprejeti ukrepe za poplačilo deviznih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke v BiH. Sodišče je Sloveniji naložilo, da mora dvema od treh tožnikov, Emini Ališić in Azizu Sadžaku, v treh mesecih od pravnomočnosti sodbe plačati po 4000 evrov za nepremoženjsko škodo, poleg tega pa še morebitne davke. Enako odškodnino je sodišče določilo tudi Srbiji v primeru tretjega tožnika Sakiba Šahdanovića.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravlja spremembe zakona o gimnazijah, o katerih že nekaj časa tečejo javna razprava in pogovori. V predlogu sprememb zakona so med drugim rešitve za omejitev fiktivnih vpisov, zmanjšuje pa se število prestopov med izobraževalnimi programi, je razvidno iz predloga.

Evropska komisija želi zaostriti pravila o preprečevanju pranja denarja. S tem namenom je predlagala nadzor nad celotnim sektorjem iger na srečo, skrbne preglede plačil v gotovini, ki znašajo 7500 evrov ali več, ter zaostritev nadzora nad politično izpostavljenimi osebami, vključno s predsedniki vlad, poslanci in sodniki.

Hrvaška je objavila višino novih nadomestil za prvi vpis čolnov, jaht in ladij v hrvaške registre. Medtem ko so se nadomestila za manjša plovila nekoliko zvišala, so se nadomestila za jahte in ladje občutno pocenila. Obenem so spomnili lastnike, ki imajo začasno uvožena plovila, naj izkoristijo davčne ugodnosti pri registraciji do 31. maja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.2.2013 - 6.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 6 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Priporočilo Varuha človekovih pravic
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 129/2012 - mirovanje pravic – vrnitev na delo – opravljanje javne funkcije – rok za vrnitev na delo – rok za vložitev tožbe
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 186/2012 - davek na motorna vozila – vračilo davka na motorna vozila – izpolnjevanje pogojev za vračilo – skupno gospodinjstvo
sodba I U 1736/2011 - DDV – dodatna odmera DDV – popravek obračuna DDV – gradbene storitve
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 17. januarja 2013(*). Hewlett&‑Packard Europe BV proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor HoofddorpPredlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Večnamenski tiskalniki, sestavljeni iz dela za lasersko tiskanje in dela za optično branje, s funkcijo fotokopiranja – Podštevilka 8443 31 91 – Veljavnost Uredbe (ES) št. 1031/2008“. Zadeva C-361/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 56000-1/2011/34 z dne 2. 2. 2013 - opredelitev do dopolnitve Predloga memoranduma Republike Slovenije v zadevi arbitraže po arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisanem 4. novembra 2009, EPA 970-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko o opredelitvi Državnega zbora do dopolnitve Predloga memoranduma Republike Slovenije v zadevi arbitraže po Arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisanim 4. novembra 2009, z izhodišči kot so opisana v prilogi 1A, EPA 970-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Poslanski pavšal obdavčen?
Pojasnila DURS Pravica do uveljavljanja odbitka DDV