16. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Očetje bodo lahko dlje doma

Odbor za delo je brez glasu proti za obravnavo na seji državnega zbora pripravil dopolnjeni predlog zakona o starševskem varstvu, ki daljša skupno trajanje pravice staršev do odsotnosti z dela zaradi varstva otroka. Vladni predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih med drugim širi očetovski dopust, ki je zdaj v celoti plačan za 15 dni, na 30 dni plačanega dopusta, je v predstavitvi predloga dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je razpravljal tudi o vprašanju neustavnosti dela zakona o registraciji istospolne skupnosti. Meni, da je domnevno spornost moč odpraviti v podzakonskem aktu. V tožbi zoper državo namreč dve tožnici izpodbijata odločbo kamniške upravne enote, ki je zavrnila njuno zahtevo za registracijo istospolne partnerske skupnosti zunaj uradnih prostorov.

Predlog novele zakona o kazenskem postopku predvideva posege v cel spekter človekovih pravic - v pravico do zasebnosti, do dostojanstva, do svobode komuniciranja in do nedotakljivosti stanovanja, poudarja predsednik Zbora za republiko Lovro Šturm. Z njim so se strinjali tudi ostali sogovorniki včerajšnjega strokovnega posveta v organizaciji zbora.

Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je včeraj brez glasu proti podprl predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga je vlada poslala v DZ po skrajšanem postopku. Novela med drugim policistom priznava posebno obremenitev, ko v izjemnih in nujnih primerih podaljšajo delo.

Evropski parlament je včeraj potrdil nova pravila o javnih naročilih in koncesijah v EU, ki naj bi zagotovila boljšo kvaliteto in stroškovno učinkovitost pri kupovanju ali najemanju del, blaga in storitev s strani javnih organov. Del teh pravil je tudi direktiva, ki je lani poskrbela za veliko vroče krvi, ker naj bi vodila v privatizacijo vode. To vprašanje je Evropska komisija umaknila iz predloga direktive.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.1.2014 - 16.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   1 novost 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost 2 novosti 1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost 1 novost   1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti 1 novost 1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nairobiju, v Republiki Keniji
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah
Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 882/2013 - pravica do izjave – jamstva v dokaznem postopku – dokaz z izvedencem – obračun višine terjatve – zastaranje – splošni zastaralni rok – zastaranje s...
VSL sodba IV Cp 1445/2013 - razveza zakonske zveze – razmerja med razvezanima zakoncema – preživljanje zakonca – zunajzakonska skupnost – nekrivdna brezposelnost
VSL sklep II Cp 2658/2012 - male avtorske pravice – obvezno kolektivno upravljanje malih pravic – plačilo nadomestila – odpoved materialni avtorski pravici – male pravice tuji...
VSL sodba II Cp 1614/2013 - odškodnina za nepremoženjsko škodo – prometna nesreča – nepripetost z varnostnim pasom – strah – obrazloženost odločitve o stroških postopka – stro...
VSL sodba I Cp 1139/2013 - izpraznitev stanovanja – najemna pogodba – smrt najemnika – pravica zakonca najemnika – imetnik stanovanjske pravice – zahteva za sklenitev najemne...
VSL sodba II Cp 679/2013 - plačilo avtorskega honorarja – neupravičena obogatitev – dela tujih avtorjev – uporaba Pravilnika – način izračuna honorarja – uporaba tujega prava
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Petnajsto poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2010, 2011 in 2012, EPA 1721-VI
Poročilo Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za mesec november 2013, EPA 1723-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Seje odborov CCBE