7. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenija z rastjo BDP

Kaže, da bodo morali številni razlagalci statistike in napovedovalci nadaljevanja recesije preveriti svoje izračune. Kot smo v Lex-Novicah že včeraj objavili, se je število novonastalih podjetij v lanskem letu povečalo, pozitivno gospodarsko rast pa za leto 2014 napoveduje tudi mag. Branko Šušterič. Pogovor z njim si boste lahko prebrali v današnjem popoldanskem TFL Glasniku.

Predsednik uprave družbe Nika d. d. je kot odličen študent in predavatelj na fakulteti za elektrotehniko, na kateri je tudi magistriral, kasneje zašel v finančne vode. Ustanovil je borznoposredniško hišo, pred več kot 20 leti je sodeloval pri nastajanju Ljubljanske borze, sodeloval je tudi pri privatizaciji s certifikati. Med drugim pravi, da močno dvomi, "da se lahko stvari v treh mesecih tako drastično spremenijo in da bi bila Slovenija v prvi polovici leta 2014 v recesiji - Slovenija bo imela vsaj pol leta rasti BDP."

"Jasno je, da družbe ne poganjajo tisti, ki govorijo, pač pa tisti, ki delajo, imajo blagovno znamko in so svetovni prvaki," je dejal Japec Jakopin (Seaway) ob včerajšnji ustanovitvi Kluba slovenskih podjetnikov. Klub izpostavlja tovarištvo in povezovanje med podjetniki. Kot poudarja predsednik kluba Marjan Batagelj, so vstopni pogoji izjemno visoki, saj ne želijo sodelovati v tajkunskih zgodbah, povezanih s politiko, pač pa s poštenimi in družbeno odgovornimi posamezniki. Kot so v STA izvedeli neuradno, je zanimanje za vstop v klub veliko, saj se je doslej prijavilo že 90 podjetnikov, a je pogoje izpolnilo le 36 prijavljenih.

Programska oprema, ki omogoča uporabo eRecepta, je po informacijah ministrstva za zdravje nameščena že pri skoraj vseh izvajalcih. Pred uvedbo projekta bo ministrstvo seznanilo vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in lekarne s podrobnimi informacijami o načinih uporabe v vmesnem obdobju. V tem obdobju bo izdajanje receptov potekalo dvojno.

Na javni razpis za mesto generalnega direktorja Geodetske uprave RS (Gurs) so v roku prispele štiri prijave. Kdaj bo posebna natečajna komisija obravnavala prijave, še ni znano; seja bo predvidoma sredi meseca, so za STA povedali na ministrstvu za notranje zadeve, ki vodi natečajni postopek.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.1.2014 Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena (RS 2-26/2014) Začne veljati
7.1.2014 Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (RS 112-5140/2009) Sprememba
7.1.2014 Uredba o spremembah Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (RS 2-24/2014) Začne veljati
7.1.2014 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
6.1.2014 Sklep o objavi besedila Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in njenih sprememb (RS (mednarodne) 1-1/2014) Začne veljati
6.1.2014 Sklep o razglasitvi dneva slovenskega znakovnega jezika (RS 2-25/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.1.2014 - 7.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   2 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 2 novosti   3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 2 novosti   2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost       1 novost  
11. OBČINE 3 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II (2013-2022)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2013-2022)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lobnica (2013-2022)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selnica (2013-2022)
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 65/2010 - kreditna pogodba - zavarovanje kredita - zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka) – zemljiškoknjižno nevpisane nepremičnine - originarna pridobi...
Sodba I Ips 40935/2010-98 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – izvajanje dokazov – zavrnitev dokaznega predloga – zahteva za varstvo zakon...
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 141/2013 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastni dohodek prosilca - dodatek za pomoč in postr...
sodba I U 295/2013 - nadomestilo zaradi omejene rabe prostora – prenehanje pravice do nadomestila – poseg v pravnomočno priznano pravico
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Resolucije o zaščiti kranjske čebele (ReZKČ), EPA 1681-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), prva obravnava, EPA 1699-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Zastoj v partnerskem odnosu je zastoj celotne družine