13. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Hramba komunikacijskih podatkov na robu zakonitosti

Evropsko sodišče je včeraj objavilo mnenje generalnega pravobranilca, v katerem je zapisano, da evropska direktiva o shranjevanju podatkov o internetnih komunikacijah ni združljiva z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Direktiva po mnenju pravobranilca med drugim ni v skladu z listino unije predvsem zato, ker načel glede dostopa do zbranih podatkov ne določa dovolj jasno, državam članicam pa prepušča opredelitev in določitev teh ukrepov.

DZ se je sinoči na izredni seji seznanil z rezultati stresnih testov, ki so pokazali, da kapitalske potrebe v osmih bankah v Sloveniji znašajo 4,778 milijarde evrov, za dokapitalizacijo NLB, NKBM in Abanke Vipa pa bo država namenila 3,012 milijarde evrov. Poslanci so se sicer pred predstavitvijo rezultatov vrteli okrog postopkovnih predlogov.

Obrambni minister Roman Jakič je o vseh dejstvih, povezanih s preiskavo domnevnih nepravilnosti v času, ko je vodil Zavod Tivoli, že obvestil premierko Alenko Bratušek. Jakič je prepričan v transparentnost in zakonitost svojega dela, v primeru pravnomočne obtožnice pa bo, kot je zagotovil na včerajšnji novinarski konferenci, odstopil.

Novi zakon, ki ureja davek na nepremičnine, predvideva ukinitev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, zato se v kratkem obeta novela zakona o gozdovih. Ta bo določila pravno podlago za zagotovitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova zbranih sredstev iz davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti. V Sloveniji je 12.367 kilometrov gozdnih cest.

Predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki odpravlja pomanjkljivosti za izvedbo dražbe radijskih frekvenc, po oceni poslanca SDS Branka Grimsa ni optimalen. Država se s predlaganim načinom dražbe odpoveduje denarju, ki bi ga lahko dobila v proračun brez dodatnih obdavčitev, je Grims dejal na včerajšnji novinarski konferenci.

Ministri EU za energijo, med njimi tudi slovenski minister Samo Omerzel, včeraj v Bruslju nasprotno s pričakovanji niso podprli dogovora o trajnostnih kriterijih za biogoriva. So pa ministri potrdili poročili Sveta EU o napredku pri dokončni integraciji notranjega trga in pri vzpostavljanju enotne zunanje energetske politike EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.12.2013 Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (RS 1-2/2005) Preneha veljati
14.12.2013 Sklep o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (RS 98-3500/2013) Začne veljati
14.12.2013 Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (RS 98-3501/2013) Začne veljati
14.12.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (RS 98-3498/2013) Začne veljati
14.12.2013 Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) (RS 52-2525/2002) Preneha veljati
14.12.2013 Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) (RS 98-3489/2013) Začne veljati
14.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B) (RS 98-3490/2013) Začne veljati
14.12.2013 Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (RS 41-2221/2007) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.12.2013 - 13.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         5 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti 1 novost   14 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     12 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni svet Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPDS14)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPDZ14)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2014 (OdRSPDRK14)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUS14)
Odredba o spremembi izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014)
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17)
Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila
Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 10713/2010-285 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - hišna preiskava - odredba za hišno preiskavo – obrazložitev odredbe - utem...
Sodba III Ips 31/2012 - dopuščena revizija - javni razpis - javna obljuba nagrade - kdaj veže javna obljuba nagrade - prenehanje obveznosti - prenehanje pogodbe zaradi nei...
Sodba IV Ips 113/2013 - bistvena kršitev določb postopka o prekršku – razlogi o odločilnih dejstvih - odločba o prekršku – kršitev materialnih določb zakona - prav...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 342/2013 - vzorčni postopek - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - sodelovanje delavcev pri upravljanju - arbitraža - program razreševanja p...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - Dopolnjen predlog zakona (ZASP-G), skrajšani postopek, EPA 1562-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A), nujni postopek, EPA 1636-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H), nujni postopek, EPA 1635-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davek na finančne storitve -najpogostejša vprašanja in odgovori