Dnevne zakonodajne novosti / 8. oktober 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 52/2024 z dne 21.6.2024
TEMA DNEVA
Ustavno sodišče začelo s presojo ZKP glede prisluhov
Tema dneva

Ustavno sodišče je sklenilo začeti ustavno presojo dveh členov zakona o kazenskem postopku, ki določata veljavnost dokazov, pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Ustavni sodniki bodo sporni določbi presojali glede na vsebino, ki jima jo je dala avtentična razlaga državnega zbora iz leta 2017. Ob tem pa bodo presojali tudi člene poslovnika DZ, ki urejajo avtentično razlago. Zgodba sicer sega v poletje 2017, ko je preiskovalna sodnica odredila uničenje dokazov v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića.(več)

Predlog biometričnih osebnih izkaznic v javni obravnavi
Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o osebni izkaznici, s katerim namerava uvesti biometrične osebne izkaznice. Novi dokumenti bodo vsebovali čip, na katerem bodo podoba obraza imetnika in prstni odtisi shranjeni kot biometrični podatek. Pripombe na predlog je mogoče podati do 7. novembra.(več)

DZ ureja pravno podlago za podaljšanje koncesij prevoznikom
DZ je ocenil, da je novela zakona o prevozih v cestnem prometu primerna za nadaljnjo obravnavno. Novela prinaša pravno podlago za podaljšanje koncesij prevoznikom v javnem potniškem prometu za dve leti, v tem času pa namerava država objaviti nov razpis. Prinaša tudi več manjših sprememb, med drugim brezplačne prevoze študentom invalidom.(več)

Minister in Levica o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja
Minister za zdravje Aleš Šabeder je poslancem Levice včeraj predstavil model ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga predlaga ministrstvo in ki mu je zeleno luč prižgala tudi koalicija. V Levici so do predloga kritični, saj da ni solidaren, ob tem pa tako v stranki kot na strani ministrstva napovedujejo nadaljevanje pogovorov.(več)

Dva predloga SDS končala parlamentarno pot
Predlog spremembe pokojninskega zakona, ki so ga vložili v SDS in predvideva zvišanje invalidskih pokojnin, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je sklenil DZ. Enaka usoda je doletela tudi njihov predlog novele zakona o dohodnini, s katerim so vnovič poskušali doseči znižanje stopenj v vseh razredih lestvice za odmero dohodnine in zvišanje splošne olajšave.(več)

Komisija o delovanju DUTB zaslišala prve priče
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) je včeraj začela z zaslišanji prič. Mitja Mavko, Janez Škrubej, Stanislava Zadravec Caprirolo in Katarina Knapič Lapajne so pojasnjevali postopke ocenjevanja vrednosti terjatev, njihovega prenosa na DUTB, pa tudi primere prodaj.(več)

Različna obravnava zaradi starosti ponekod dopustna
Nedavna vložitev tožbe Zagovornika načela enakosti zaradi starostne diskriminacije sproža vprašanja o spornosti starostnih omejitev na številnih področjih. Pri zagovorniku pojasnjujejo, da je različna obravnava zaradi starosti lahko dopustna, če zasleduje zakonit cilj in če so sredstva za dosego tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna.(več)

S kodeksom do manjše uporabe plastike v gostinstvu
Vlada je v preteklem tednu sklenila, da s Turistično gostinsko zbornico Slovenije sklene dogovor oz. kodeks o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih. Gostinci, ki bodo pristopili h kodeksu, od 1. januarja 2020 gostom ne bodo ponujali iz plastike narejenih slamic, krožnikov, lončkov in jedilnega pribora.(več)

EU potrdila direktivo o zaščiti žvižgačev
Države članice EU so potrdile direktivo o zaščiti žvižgačev. Nova zakonodaja zajema številna področja prava EU, od preprečevanja pranja denarja, varstva podatkov in zaščite finančnih interesov EU do javnega zdravja, okoljske zaščite in jedrske varnosti. TI Slovenia ob tem vlado poziva, da direktivo implementira z ambicioznim, naprednim zakonom.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Stanovanjski zakon (SZ-1)
Odločbe sodišč
Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 3. oktobra 2019.#Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook Ireland Limited.#Predhodno odločanje – Informacijska družba – Svoboda opravljanja storitev – Direktiva 2000/31/ES – Odgovornost posrednih ponudnikov storitev – Člen 14(1) in (3) – Ponudnik storitev gostovanja – Možnost, da se od ponudnika zahteva ustavitev ali preprečitev kršitve – Člen 18(1) – Osebno, stvarno in krajevno področje uporabe odredbe – Člen 15(1) – Neobstoj splošne obveznosti nadzora.#Zadeva C-18/18.
VSC Sklep Cpg 116/2019 - nasprotna izvršba - res iudicata - zavrženje tožbe
VSC Sodba Cpg 91/2019 - pogodba o nepremičninskem posredovanju - tipična izpolnitev - vsebina pogodbe - višina provizije
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A), skrajšani postopek, EPA 0815-VIII
Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-H), nujni postopek, EPA 0811-VIII