19. februar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nevzdržno omalovaževanje odvetništva

V Odvetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da razloga za neimenovanje odvetnice Anite Dolinšek za višjo sodnico na celjskem višjem sodišču predstavljata nevzdržno omalovaževanje in problematiziranje odvetništva, ki je samostojna in neodvisna služba. V sporočilu za javnost so zapisali, da celotno dogajanje spremljajo z zaskrbljenostjo.

Državni zbor je namreč konec januarja soglasno zavrnil predlog sodnega sveta, naj Dolinškovo imenuje za višjo sodnico. Po mnenju odvetniške zbornice je mogoče razumeti, da je bil predlog sodnega sveta v DZ zavrnjen, ker je Dolinškova odvetnica, zaradi česa naj ne bi bila zadostno strokovno usposobljena, in ker je bila kot odvetnica angažirana v določenih zadevah v zvezi s Teš 6.

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je včeraj sklenil, da ne pristopi k podpisu socialnega sporazuma 2015-2016, ki so ga z izjemo GZS v začetku meseca z vlado sklenile vse reprezentativne delodajalske in sindikalne organizacije. Sklep je bil na seji sprejet soglasno, gospodarstveniki pa o predlaganem sklepu niso niti razpravljali.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je napovedal, da ne bo odstopil s funkcije, tudi če ustavno sodišče v zadevi Patria ugotovi kršitev načela nepristranskosti. To bi drugim sodnikom sporočilo, da jih bo politika odrezala, če se bodo odločili, kot menijo, da je prav, je pojasnil. Za sodbo sicer, kot pravi, sprejema odgovornost.

Komisija državnega sveta za državno ureditev je na včerajšnji seji podprla pobudo za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 4. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92., in 93. člena zakona o volitvah v DZ, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika DS. Predlagatelj pobude je državni svetnik Zoran Božič.

Predlog strategije upravljanja z državnimi naložbami bi po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje vlada lahko obravnavala 26. marca in ga nato poslala v parlamentarno obravnavo. "Rabimo še približno tri tedne, da ga zaključimo, za zdaj pa večjih problemov pri usklajevanju predloga ni," je Dragonja poudaril na GZS.

Vlada je na seji sprejela mnenje, da spremembe kazenskega zakonika, ki so jih vložili poslanci SDS po terorističnih napadih v Franciji, niso niti nujno potrebne niti niso ustrezno utemeljene. Kazensko zakonodajo je po mnenju vlade treba spreminjati premišljeno v skladu z načelom ultima ratio.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.2.2015 - 19.2.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 5 novosti   10 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   3 novosti 1 novost   2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti   3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 2 novosti   7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Mariboru
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2015
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023)
Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 94/2014 - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - povrnitev škode - odškodnina - višina odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih akt...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1700/2013 - DDV – dodatna odmera DDV – odbitek DDV od jaht – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS sklep I U 1533/2014 - radijske frekvence – razveljavitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc – začasna odredba – težko popravljiva škoda
UPRS sklep I U 1994/2013 - začasna odredba - davčni postopek - težko popravljiva škoda - neizkazanost težko popravljive škode - javni interes - dodatne davčne obremenitve
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ57), EPA 347-VII
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZDT-1B), EPA 249-VII