19. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

10 tisoč evrov globe za župane

Predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 predvideva globo 10.000 evrov za odgovorno osebo neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna države ali občine, če pripravi finančni načrt v nasprotju z izhodišči vlade, župana oz. predstojnika neposrednega uporabnika proračuna, pravočasno ne posreduje finančnega načrta v soglasje pristojnemu ministrstvu oz. županu, ustvari primanjkljaj na plačnih kontih ali če ni pripravila sanacijskega načrta v skladu z zakonom.

V mestu Dearborn v ameriški zvezni državi Michigan bo v torek slovesnost ob odprtju novega slovenskega častnega konzulata v ZDA, ki ga bo vodil nekdanji veleposlanik v Sloveniji Yousif B. Ghafari. Slovenija sicer konec meseca dokončno zapira vrata generalnega konzulata v New Yorku. Nov častni konzulat Slovenije si bo prizadeval za napredek v poslovnih odnosih med podjetji iz obeh držav, kot tudi za boljše osebne stike med državljani.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) nasprotujejo predlogu vlade za selektivni dvig nižje stopnje DDV. To bi imelo zanemarljive učinke na proračun, pomenilo pa bi bistveno večje dodatno breme gospodarstva, so opozorili v GZS. Zato DZ predlagajo, naj tega predloga ne podpre.
Dvig DDV za cvetličarje, tiskane medije, frizerje in druge lahko drastično poslabša njihov ekonomski položaj in vpliva na zaposlenost v teh dejavnostih.

Bogomir Kos je po uspešno opravljenem zaslišanju na svetu Banke Slovenije prejel licenco za opravljanje funkcije predsednika uprave Probanke. Kot so še sporočili iz omenjene banke, je nadzorni svet ob tem Branko Hazenmali Požar, dosedanjo direktorico direkcije za spremljavo poslovanja v Probanki, imenoval za članico uprave.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se ne bo pritožilo na odločitev kranjskega okrožnega sodišča, ki je v začetku meseca zavrnilo tožbo države proti ljubljanski nadškofiji za razveljavitev sporazuma o Blejskem otoku. Otok bo tako ostal v 45-letnem brezplačnem najemu oziroma upravljanju blejske župnije.

Sodišče EU je presodilo, da so obvestila, ki jih podjetja pošiljajo ljudem in jih obveščajo, da so dobili nagrado, vendar pa morajo, da jo bodo lahko prevzeli, plačati ali kaj storiti, nezakonita oblika oglaševanja. Sodišče je presojalo na zahtevo britanskega urada za pošteno trgovino, ki je od petih podjetij zahteval, naj prenehajo posameznikom pošiljati pisma z obvestili o nagradi, za prevzem katere pa morajo plačati telefonski klic, poslati kratko sporočilo ali pismo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.10.2012 Pravila borze (RS 88-4716/2010) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.10.2012 - 19.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   6 novosti 3 novosti     2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     3 novosti 1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 2 novosti   1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 8738/2010-83 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – protispisnost – nedovoljen dokaz – policijska poblastila – va...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1025/2011 - dohodnina - davek od osebnih prejemkov - prispevki za socialno varnost - davek na izplačane plače - plača - izplačilo plače - sodna poravnav...
sodba I U 1970/2010 - dohodnina - akontacija dohodnine - dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - subvencija - obdavčitev subvencij
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 18. oktobra 2012(*). Mednis SIA proti Valsts ieņēmumu dienests. „DDV – Direktiva 2006/112/ES – Člen 183 – Pogoji za vračilo presežka DDV – Nacionalna ureditev, ki vračilo dela presežka DDV odlaga do pregleda letnega davčnega obračuna davčnega zavezanca – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-525/11.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 311/2012 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - krivdni razlog - opozorilo na izpolnjevanje obveznosti - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - zagovor - ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A), skrajšani postopek, EPA 702-VI
Predlog zakona o davku na finančne storitve (ZDFS), prva obravnava, EPA 701-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A), skrajšani postopek, EPA 703-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Napotitev delavcev v tujino in obračun
Podjemna pogodba z delodajalcem – davčna obravnava dohodka