24. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Feng šu in astrologija v poslovnem svetu

Joey Yap ni nikoli postal računovodja, namesto tega se je po koncu študija profesionalno posvetil kitajski metafiziki in postal vodilna avtoriteta na tem področju in tudi uspešen poslovnež, ki je do 26. leta zaslužil svoj prvi milijon. Feng šu v resnici nima veliko s postavljanjem predmetov po prostoru in astrologija ni veda o napovedovanju prihodnosti, pravi Joey Yap v pogovoru za današnji TFL Glasnik.

Prepričan pa je, da obe metodi, ki imata globoke korenine v kitajski metafiziki, uspešno delujeta tudi v sodobnem svetu. Če ne bi, Yap ne bi imel veliko dela. "Uspešen sem, ker to deluje, sicer me ljudje ne bi plačevali. Marketing sicer odpre pot, še vedno pa ljudje potrebujejo rezultat," je prepričan.

Pokojninska blagajna je "absolutno stabilna", je včeraj v DZ poudarila premierka Alenka Bratušek. Ob tem je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Marka Pogačnika ponovno dejala, da vlada ne načrtuje dodatnih posegov v pokojnine. Premierka je tudi zanikala, da bi predlagani zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH) ogrozil pokojninsko blagajno. Poslanec Pogačnik je v svojem vprašanju, ki ga je naslovil na Bratuškovo, ocenil, da je stanje pokojninske blagajne kritično.

Minister za pravosodje Senko Pličanič je napovedal nadaljevanje aktivnosti, povezanih z uresničevanjem zaveze med vlado in sodstvom, ki po njegovih besedah sicer že kaže "prve, zelo opazne rezultate". Med prvimi ukrepi je sicer izpostavil zakonodajo o sistemski razdolžitvi, ki bo, kot računa, na vladi v prvi polovici oktobra.

Pristojna ministrstva bodo zaradi pozitivnih učinkov terapij s pomočjo živali v koordinaciji ministrstva za zdravje pripravila ustrezno normativno ureditev tega področja. Vlada je to zapisala v odgovoru na poslansko vprašanje poslancev SD Sama Bevka in Andreje Črnak Meglič na to temo.

Evropska komisija te dni začenja javno posvetovanje o mednarodni konkurenčnosti zelenega podjetništva. S posvetovanjem želi zbrati mnenja zainteresiranih strani o najbolj smotrnih podpornih ukrepih za mala in srednje velika podjetja, da bi ta učinkoviteje ravnala z viri in proizvajala okolju prijazne proizvode, ki bi jih prodajala.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.9.2013 - 24.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti     1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     5 novosti   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti   1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 552/2009 - dedovanje – nujni delež – prikrajšanje nujnega deleža – vrednost zapuščine – darilo – določitev vrednosti darila – vrednost darila ob zapustnikovi ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 424/2010 - javni natečaj – pogoji za imenovanje direktorja javne agencije – izpolnjevanje natečajnih pogojev – delovne izkušnje – sklep posebne natečajne ...
sodba I U 987/2013 - mednarodna zaščita – omejitev gibanja prosilcu za azil – prosti preudarek – ugotavljanje istovetnosti prosilca – sum zavajanja in zlorabe posto...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1196/2012 - obveznost plačila - regres – pridobitev pravice do letnega regresa – pravica do sorazmernega dela letnega dopusta – bruto - neto
VSL sodba in sklep I Cp 284/2013 - pridobitev lastninske pravice na podlagi ZZLPPO – priposestvovanje lastninske pravice – pridobitev lastninske pravice na podlagi ZLNDL – povrnitev ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - Dopolnjen predlog zakona (ZPoP-1B), nujni postopek, EPA 1418-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - Dopolnjen predlog zakona (ZGD-1H), nujni postopek, EPA 1416-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Začasno in občasno delo upokojencev