21. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prvi korak do »slabe banke«

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog zakona za zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema, ki predvideva ustanovitev posebne družbe za upravljanje terjatev bank. Ta bo upravljala poseben sklad za upravljanje slabih bančnih terjatev, je pojasnil minister za finance Janez Šušteršič. Vlada bo predlog zakona v DZ posredovala s predlogom, da se ga obravnava po nujnem postopku. Če bodo poslanci predlog podprli, bi ga lahko sprejeli že prihodnji teden.

Vlada je v odgovoru Evropskemu sodišču za človekove pravice glede odškodnin izbrisanim zatrdila, da pripravlja zakon, ki bo sistemsko uredil problematiko odškodnin izbrisanim za nepremoženjsko in premoženjsko škodo. Ta naj bi določil pogoje za individualno obravnavo zahtevkov, tudi šestih izbrisanih, ki jim je sodišče dosodilo odškodnine. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč junija šestim izbrisanim dosodilo po 20.000 evrov odškodnine, ki jih je država že izplačala.

Vlada v parlamentarni postopek pošilja predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji ter predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za notranje zadeve Vinko Gorenak. Prvi zakon med drugim nekoliko spreminja način imenovanja generalnega direktorja policije. Gorenak je razložil, da omenjena zakona nadomeščata sedanji zakon o policiji. Odločili so se namreč, da ta zakon ločijo na dva dela, ker je tako po Gorenakovih besedah bolj pregledno.
Policijski sindikat Slovenije vladi in ministrstvu za notranje zadeve očita kršitev stavkovnega sporazuma, saj da jih niso seznanili s predlogom zakona o organiziranosti in delu v policiji v obliki, kot je bil posredovan na vlado. Zato zahtevajo ponovno usklajevanje o zakonu, ob tem pa omenjajo možnost odločanja o nadaljevanju stavke.

Vlada je seji sprejela predlog novele zakona o visokem šolstvu in ga poslala v potrditev DZ. Pri tem po besedah ministra Žige Turka DZ predlaga, da novelo sprejema po skrajšanem in ne nujnem postopku, kot je bilo predvideno sprva. "Tako bo še nekaj časa za razpravo o tem, kakšne spremembe zakon prinaša," je dejal.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo sklep o potrditvi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014. V okviru razpisa bodo za razvoj e-storitev ter spodbujanje vlaganj v raziskovanje na razpolago trije milijoni sredstev nepovratnih sredstev, so zapisali na ministrstvu. Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letih 2012, 2013 in 2014 namenilo za izvedbo javnega razpisa, znaša kot omenjeno tri milijone evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,55 milijona evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.9.2012 - 21.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     5 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   6 novosti     3 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 154/2011, enako tudi VIII Ips 168/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – rok za odpoved – nova odpoved iz
Sodba XI Ips 35458/2012-179 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – protispisnost – razlogi o odločilnih dejstvih – pripor – odreditev pripora – utemeljen sum – ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1756/2011 - dovoljenje za začasno prebivanje – dovoljenje za prvo prebivanje zaradi zaposlitve ali dela – podrejanje pravnemu redu RS – odločba o prekršku ...
sodba I U 2101/2011, enako tudi I U 2100/2011, ... - trošarina – vračilo trošarine – vračilo trošarine za komercialni namen – evidenca internega pretakališča
sodba I U 72/2012 - DDV – vračilo DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posli – fiktivni računi – nakup tovornega vozila
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep II Cp 829/2012 - prodajna pogodba za stanovanje – predpogodba - vrnitev v prejšnje stanje – popravni sklep – nagib – namen pogodbe
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Poročilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar – junij 2012 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega, EPA 571-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-I), EPA 378-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Alternativne rešitve enotne obdavčitve v EU
Prodaja pisarne davčnega svetovalca