23. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Cenejše nekatere notarske tarife

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ter notarska zbornica so dosegli dogovor o združevanju razredov notarskih tarif, kar bo posledično pomenilo, da se bodo postavke za nekatere storitve znižale. Nove postavke bodo objavljene v uradnem listu, ki bo izšel danes, veljati pa bodo začele 15. dan po objavi, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Dolgoletni novinar in voditelj večernih poročil na POP TV Matjaž Tanko je letošnji dobitnik nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije (DNS). Nagrado za življenjski prispevek so skupaj z ostalimi nagradami za novinarske dosežke podelili v okviru stanovskega srečanja v Ljubljani.
V društvu so ob obrazložitvi nagrade pojasnili, da je Tanko televiziji zapisan že več kot 40 let. Svoj obraz in voditeljsko kredibilnost je posodil oddajama TV Dnevnik in 24ur. "Brez njega danes ne bi bili to, kar sta," so zapisali v obrazložitvi.

Človek mora iskati ravnotežje v vseh segmentih svojega življenja, najti zlato sredino med pretiravanjem in pomanjkanjem pa je etika, je na okrogli mizi Etika danes dejal direktor Zavoda sv. Stanislava Roman Globokar. Po mnenju akademika Jožeta Trontlja ljudje počasi spoznavajo, kako napačna je pot, ki jo priporočata družba in kapitalizem.

Po včerajšnjih volitvah 18 zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov je neuradno znana celotna sestava novega mandata državnega sveta. Med novoizvoljenimi svetniki jih je 16 funkcijo opravljalo tudi v dosedanjem sklicu, v 40-članskem organu pa bosta po novem dve ženski.

Sodišče Evropske unije s sedežem v Luksemburgu je odločilo, da morajo letalske družbe v primeru izgubljene prtljage plačati odškodnino do 1.100 evrov na osebo in ne le na izgubljeni kos prtljage. Gre za odločitev v primeru, ko je štiričlanska španska družina tožila letalsko družbo Iberia za izgubljeno prtljago.

Hrvaški finančni minister Slavko Linić je včeraj predlagal uvedbo davka na nepremičnine, ki ga namerava vlada uveljaviti s 1. aprilom 2013. Kot je dejal, bodo državljani plačevali davek na vse nepremičnine, in sicer v višini 1,5 odstotka davčne osnove, ki bo znašala 70 odstotkov vrednosti nepremičnine. Možno pa bo uveljaviti tudi olajšave. Linić je potrdil, da bodo novi davek uvedli namesto obstoječega komunalnega nadomestila ter da z njim ne bodo dodatno obremenili državljanov, ki imajo lastno stanovanje, v katerem živijo, in počitniško hišo, ki jo občasno uporabljajo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.11.2012 Pravila borze (RS 88-4716/2010) Sprememba
24.11.2012 Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (RS 84-3319/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.11.2012 - 23.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost   5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 12/2012 - učitelj - plačilo razlike v plači - učna obveznost - polni delovni čas – plačilo za povečan obseg dela – učni normativ – povečan učni normati...
Sodba X Ips 221/2011 - pravo intelektualne lastnine – obvezno kolektivno upravljanje avtorskih pravic – dovoljena revizija – pomembno pravno vprašanje – pravica do p...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 660/2011 - ukrep tržnega inšpektorja – potrošniški kredit – potrošniška kreditna pogodba – izjema od uporabe ZPotK-1 – razlaga zakonske določbe – rok v...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. novembra 2012. KGH Belgium NV proti Belgische Staat. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgija. Carinski dolg - Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev - Vknjižba dajatev - Podrobnosti. Zadeva C-351/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A), skrajšani postopek, EPA 779-VI
Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A), skrajšani postopek, EPA 778-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E), skrajšani postopek, EPA 780-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik E-knjigi: Pogodbi EU in Pogodba Euratom