28. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Občina, ki diši po zeleni ekonomiji

Rupert Gole, šentrupertski župan, razkriva, kako v tako majhni občini angažirajo povprečno milijon evrov nepovratnih sredstev na leto. V pogovoru za današnji TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, boste v zanimivem intervjuju med drugim prebrali: "Res je, da je za nami nekaj let trdega dela, saj so bili šele po prvih štirih ali petih letih vidni veliki učinki. Pobrali smo veliko nagrad, tudi za energetsko najbolj učinkovito občino, zlati kamen za drugo najbolj prebojno občino, dvakrat zapored smo bili najbolj inovativna občina v Sloveniji, Dežela kozolcev je bila izbrana med tri najboljše prakse v Sloveniji, Umanotera je v akciji Slovenija znižuje CO2 izbrala naš razvojni model med 15 najboljših praks."

Državni zbor se bo na današnjem nadaljevanju redne januarske seje lotil tretje obravnave energetskega zakona, novele zakona o volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament in novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ju bo obravnaval po skrajšanem postopku, ter druge obravnave novele zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Predsednica vlade Alenka Bratušek je včeraj v DZ izrazila pripravljenost na spremembe predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), tako da bi ta omejeval prejemke vodilnih v državnih podjetjih. Kot je dejala ob začetku redne januarske seje, bi podprla tudi omejitev na višino plače premiera.

Izplačilo poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij javnim uslužbencem je obveznost financerja, opozarja glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj. Pri tem poudarja, da teh sredstev zavodi ne morejo zagotoviti s poseganjem v programe ali kakršen koli drug namenski denar.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je podaljšalo javno razpravo o osnutkih novele zakona o vodah ter novele zakona o ohranjanju narave. Javna razprava je podaljšana do 24. februarja, medtem ko je bil sprva rok za pripombe 7. februar. Z obema novelama želi ministrstvo predvsem odpraviti administrativne ovire. Namen novele zakona o ohranjanju narave je tudi celovita ureditev vožnje z vsemi vozili na motorni in drug lasten pogon in kolesi v naravnem okolju, in sicer tako, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.1.2014 - 28.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       2 novosti 1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost      
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost 4 novosti 2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 10600/2010-347 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – dokazni postopek – izvedenstvo – kršitev kazenskega zakona - ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. decembra 2013. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti Bridport and West Dorset Golf Club Limited. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Združeno kraljestvo. Obdavčenje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Oprostitve - Člen 132(1)(m) - Storitve, tesno povezane s športom - Dostop do igrišča za golf - Obiskovalci nečlani golf kluba, ki plačajo igralnino (green fee) - Izključitev oprostitve - Člen 133, prvi odstavek, točka (d) - Člen 134(b) - Dodatni prihodek. Zadeva C-495/12.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 727/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - neupravičen izostanek z dela – obveščanje delodajalca - stečaj - prijava terjatev - denarna terjatev - neden...
VSL sodba I Cp 740/2013 - odmera odškodnine - paraplegija z delno ohromljenostjo spodnjega dela telesa - posebno huda telesna poškodba - materialna škoda - izguba na zaslužk...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predloga zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), redni postopek, EPA 1741-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), skrajšani postopek, EPA 1743-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Hitro in poslovno