28. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sedanji SOD postaja SDH

Veljati je začel novi zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH). Holding, v katerega se bo preoblikovala Slovenska odškodninska družba (Sod), bo upravljal s kapitalskimi deleži države. Strategija upravljanja z naložbami naj bi bila pripravljena v treh mesecih. SDH bo imel v lasti premoženje Soda, nanj bodo odplačno prenesli delnice in deleže v lasti DSU, pripojili bodo Posebno družbo za podjetniško svetovanje (PDP). Naložb države ne bo imel v lasti, bo pa z njimi upravljal.

Državni zbor danes čaka zadnji dan redne aprilske seje. Na dnevnem redu bosta prvi obravnavi dveh zakonskih predlogov, pod katera se je podpisala SDS: novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter novela zakona o javnih financah. Jutri pa bo DZ na izredni seji - zahtevala jo je prav tako SDS - razpravljal o kohezijskih sredstvih. Evropska komisija je namreč v začetku marca zaradi odkritih nepravilnosti Sloveniji zamrznila vsa izplačila v višini 185 milijonov evrov.

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela rokovnik volilnih opravil za referendum o arhivski noveli, ki je usklajen z novim datumom referenduma, 8. junijem. Roki za referendumska opravila bodo začeli teči danes, referendumska kampanja pa bo, če ustavno sodišče odloka o razpisu referenduma ne bo znova razveljavilo, stekla 9. maja.

V prvem četrtletju letos se je znatno povečalo število sprememb hišnih številk. Razlog za povečano število sprememb po navedbah Statističnega urada RS (Surs) tiči v urejanju nepremičninskih evidenc kot posledice napovedane uvedbe nepremičninskega davka, ki pa je na koncu padla v vodo. V prvem četrtletju 2014 je bilo evidentiranih 5494 sprememb hišnih številk, kar je za 65 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju.

Generalni direktor policije je v primeru spornega pridobivanja podatkov o uporabnikih spletnih portalov odredil strokovni nadzor nad delom policijskih enot. Gre za sporno uporabo pooblastil za pridobivanje podatkov, s čimer je policija podatke o uporabnikih pridobivala brez sodne odredbe. Šlo je podatke o uporabnikih slovenskih spletnih portalov - v mnogih primerih je šlo za pisce komentarjev, proti katerim je bila podana prijava zaradi suma razžalitve oz. žaljive obdolžitve.

Gospodarski minister Metod Dragonja in minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan sta se s predstavniki lesnopredelovalnih podjetij in industrije dogovorila za več ukrepov za spodbudo in razvojne perspektive lesnopredelovalne industrije. Lesni in gozdni panogi se obeta tudi več nepovratnih sredstev. Javna razprava o zakonu o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti, ki postavlja temelje za državno podjetje Slovenski gozdovi, pa je podaljšana do 17. maja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.4.2014 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2) (RS 29-1184/2014) Začne veljati
26.4.2014 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (RS 29-1259/2014) Začne veljati
26.4.2014 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (RS 29-1260/2014) Začne veljati
26.4.2014 Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (RS 71-3891/2007) Sprememba
26.4.2014 Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (RS 71-3890/2007) Sprememba
26.4.2014 Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (RS 98-3501/2013) Sprememba
26.4.2014 Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (RS 29-1192/2014) Začne veljati
26.4.2014 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem (RS 29-1193/2014) Začne veljati
26.4.2014 Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (RS 29-1191/2014) Začne veljati
26.4.2014 Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (RS 48-2302/2011) Se preneha uporabljati
26.4.2014 Statut Univerze na Primorskem (RS 73-3580/2003) Sprememba
26.4.2014 Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti (RS 68-3259/2002) Se preneha uporabljati
26.4.2014 Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (RS 29-1257/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (RS 38-1867/2009) Preneha veljati
26.4.2014 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (RS 29-1253/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (RS 82-4179/1998) Sprememba
26.4.2014 Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti (RS 29-1255/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (RS 29-1256/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 29-1258/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (RS 75-2780/2013) Sprememba
26.4.2014 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
25.4.2014 Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo (RS 29-1188/2014) Začne veljati
25.4.2014 Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (RS 29-1190/2014) Začne veljati
25.4.2014 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2014 (RS 29-1189/2014) Začne veljati
25.4.2014 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji (RS 29-1186/2014) Začne veljati
25.4.2014 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji (RS 29-1185/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.4.2014 - 28.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti       17 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       7 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 4 novosti     4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 5 novosti 1 novost 3 novosti 7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti 10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   1 novost   6 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   5 novosti  
11. OBČINE 59 novosti