6. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Fiksirana cena plina do začetka leta 2015

Današnji sogovornik za TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, je nekdanji odlični študent elektrotehnike dr. Robert Golob, ki je pri komaj 45 letih direktor, univerzitetni profesor, delal je kot državni sekretar za energetiko, bil je pogajalec z EU in je nazadnje povzročil zrušitev monopola dobaviteljev plina v državi.

»V življenju se držim načela: želim si zanimivih izzivov. In zanimivi izzivi so tudi, da dokažeš stvari, ki so na videz nemogoče ali dane same po sebi, v resnici pa niti približno niso takšne, ker bi takšne morale biti, temveč zato, ker ljudje, ki jih upravljajo, tako govorijo. Glede na to, da sem v svojem profesionalnem delovanju od znotraj spoznal tako poslovni svet kot javno upravo pa tudi univerzo in raziskovalni sektor, si upam trditi, da to velja za večino področij, ki nas obkrožajo. Nič ni slabo ali dobro samo po sebi. Vse je odvisno od ljudi.«

Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o tem, ali naj se na predlog vladajoče koalicije zahteva ustavno presojo pobude 30 opozicijskih poslancev za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Tak predlog je včeraj podprl odbor DZ za finance in monetarno politiko.
Če zakon ne bo uveljavljen, bo ogrožena ustavna pravica do socialne in pravne države, je koalicijsko zahtevo po ustavni presoji pojasnil Marko Pogačnik (SDS). Vlada pobudo za presojo ustavnosti referendumske zahteve podpira, je povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Aleš Živkovič.

Ustavno sodišče je v 92. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razveljavilo besedilo, ki določa rok, v katerem lahko otrok, rojen zunaj zakonske zveze, vloži tožbo za ugotovitev očetovstva. Razveljavi se besedilo, da otrok to lahko stori najkasneje eno leto po smrti domnevnega očeta, so v odločbi navedli ustavni sodniki. Ni namreč mogoče šteti, da pravica do poznavanja svojega izvora preneha s smrtjo domnevnega očeta, so v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, so ustavni sodniki pojasnili v odločbi, sprejeti 18. oktobra.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je potekala konferenca slovenske arbitraže. Na njej so arbitražo predstavili kot alternativo sodnemu reševanju sporov; ena od ključnih prednosti arbitražnega reševanja poslovnih sporov je fleksibilnost, je ob robu konference za STA pojasnil generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS Marko Djinović. Pri arbitraži stranke po Djinovićevih pojasnilih same krojijo pravila igre postopka, same se dogovarjajo o bistvenih vidikih postopka in na ta način lahko upravljajo čas in stroške, kar pred sodišči ni mogoče.

Kitajska je pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) sprožila spor zaradi subvencij, ki jih nekatere države EU zagotavljajo za promocijo industrije solarnih panelov. Gre za novega v vrsti sporov med Pekingom ter EU in ZDA. Že septembra pa je preiskavo sprožila tudi EU, ki sumi, da Peking neprimerno subvencionira izvoz solarnih panelov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.11.2012 - 6.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   1 novost 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Semič (kraj Semič)
Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2012
Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 7935/2009-44 - odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi – sprememba sodbe - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja – kazniva dejanja zoper g...
Sodba in sklep VIII Ips 111/2012 - nadurno delo - plačilo nadur - plačilo nadurnega dela – delo preko polnega delovnega časa - plačilo dela preko polnega delovnega časa - pr...
Sodba I Ips 22840/2011-52 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – kršitev pravic iz socialnega zavarovanja – zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba III Ips 13/2010 - povrnitev škode - odgovornost države za delo inšpektorja – podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost – ravnanje državnega organa v skladu z...
Sodba III Ips 153/2009 - pooblaščenec po zaposlitvi – obseg pooblastil pooblaščenca po zaposlitvi – omejitve pooblastil pooblaščenca po zaposlitvi
Sodba III Ips 136/2009 - izpodbijanje sklepa skupščine d.d. - lastne delnice – pridobivanje lastnih delnic – fiktivni posli – posojilo družbe za pridobitev delnic – ničnost...
Sodba in sklep III Ips 165/2009 - podjemna pogodba – zamuda pri izpolnitvi – odškodninska odgovornost podjemnika – povrnitev škode
Sodba I Ips 76261/2010-40 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – neupravičeno slikovno snemanje – zakonski znaki kaznivega dejanja - varstvo pravic z...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 428/2011 - brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku – vrnitev napotnice – rok za vrnitev napotnice - poravnava
sodba in sklep IV U 34/2011 - ugotovitev državljanstva - domneva nelojalnosti - dokazno breme - ničnost odločbe - dokazna ocena
sodba I U 1760/2011 - javni uslužbenec – imenovanje na položaj generalnega direktorja – javni natečaj – natečajna komisija – izbirni postopek – primernost kandida...
sodba IV U 227/2011 - okoljevarstveno dovoljenje - podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja - odlagališče nenevarnih odpadkov - obstoječe odlagališče
sodba I U 697/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – finančni pogoj – premoženje prosilca – vrednost nepremičnine – javn...
sodba I U 769/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – oškodovanec kot tožilec – prevzem kazensk...
sodba I U 1955/2011 - varstvo potrošnikov - ukrep tržnega inšpektorja – nepoštena poslovna praksa – nepošten pogodbeni pogoj – strošek opomina
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 1407/2011 - nepremoženjska škoda – skrbnost strokovnjaka – krivdna odgovornost vzdrževanje javnih cest - padec na poledeneli in zasneženi cesti
VSM sodba I Cp 1566/2011 - pravica do osebnega dostojanstva – kaznivo dejanje – vezanost na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega sodišča - višina pravične denarne odš...
VSM sodba I Cp 1628/2011 - oporoka – razlaga oporočnih določil - opredelitev nepremičnine
VSM sodba I Cp 308/2012 - služnostna pravica – priposestvovanje – pridobitev neobremenjene lastninske pravice – načelo zaupanja v zemljiško knjigo – domneva dobre vere...
VSM sodba I Cp 288/2012 - vročanje – kršitev pravice do obravnavanja pred sodiščem
VSM sodba I Cp 162/2012 - cesija terjatve – napake odstopljene terjatve – rok za uveljavljanje napak odstopljene terjatve – prekluzivni rok za vložitev tožbe – nedopu...
Odločitve Ustavnega sodišča P-3/12 - Spor o pristojnosti
U-I-144/11, Up-817/11 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) (ZPDI), 1. odst. 25. čl. ...
U-I-225/12 - Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 83., 276., 286., 340....
P-10/12 - Spor o pristojnosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog sklepa o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče Republike Slovenije presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o slovenskem državnem holdingu (DZ, EPA 516-VI) ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice, EPA 748-VI
Novo besedilo Predloga sklepa o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče Republike Slovenije presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o slovenskem državnem holdingu (DZ, EPA 516-VI) ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice, EPA 748-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčni dolžnik ali davčni goljuf
Kaj prinaša novela ZGD-1G