27. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako do sojenja v razumnem roku?

Slovenija je do zdaj zaradi sojenja v nerazumnem roku plačala za nekaj manj kot 8,6 milijona evrov odškodnin. Pri tem so slovenska sodišča pravico do sojenja v razumnem roku kršila v 3285 primerih, kažejo podatki Državnega pravobranilstva RS. Vlada v mnenju k rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2013 napoveduje več ukrepov, s katerimi bo odgovorila na priporočila varuha, tako med drugim na področju varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Poročilo bo sicer sredi tedna obravnavala komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Vlada naj bi v sredo razpravljala o predlogu novele zakona o visokem šolstvu, ki ureja vprašanje neakreditiranih študijskih programov in pravice študentov. V skladu z njo bi veljavnost študijskih programov, ki jim akreditacija ni bila podaljšana, podaljšali do 30. septembra 2018. V Študentski organizaciji Slovenije se po besedah predsednika Žige Schmidta strinjajo s predlogom. Novelo naj bi v državnem zboru obravnavali po nujnem postopku.

Državni zbor se bo ta teden seznanil z odstopom ministra za gospodarstvo Jožefa Petroviča in ministrice za razvoj Violete Bulc, s čimer jima bo funkcija tudi uradno prenehala. Notranjepolitični odbor se bo lotil sprememb volilne zakonodaje in zakonskega predloga za omejitev imenovanja zapornikov v vlado.

Vladna koalicija naj bi se danes sestala na Brdu pri Kranju na temo rebalansa državnega proračuna za leto 2015. Vlada je v sredo namreč dorekla ukrepe za rebalans, s katerimi naj bi dosegla ciljni primanjkljaj pod tremi odstotki BDP. Hkrati želi s spremembo strukture izdatkov zagotoviti večji učinek na gospodarsko rast. Ukrepi naj bi na odhodkovni strani prinesli 607 milijonov evrov primanjkljaja, na prihodkovni strani pa dodatnih 108 milijonov evrov prihodka.

Svet za nacionalno varnost se bo danes sestal na svoji ustanovni seji. V primerjavi s preteklim mandatom bo v njem sedel tudi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Aktualna vprašanja, ki čakajo na svet v novem sklicu, so med drugim dogajanje v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu z Islamsko državo, pa tudi spopadanje z virusom ebole. Po odloku, ki ga je vlada izdala na zadnji seji, je predsednik sveta premier, vlada pa v svet imenuje še ministre za obrambo, za notranje zadeve, za zunanje zadeve, za finance in za pravosodje, po novem pa tudi direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Po odloku, ki ga je izdala vlada Alenke Bratušek, namreč slednjega ni bilo na seznamu.

Med 25 evropskimi bankami, ki niso prestale stresnih testov Evropske centralne banke (ECB) in Evropske bančne agencije (Eba), sta tudi Nova ljubljanska banka in Nova kreditna banka Maribor. Banke NLB, NKBM in SID banka imajo po osnovnem scenariju kapitalski presežek, po neugodnem scenariju pa bi konec leta 2016 NLB in NKBM izkazovali kapitalski primanjkljaj v višini 65 milijonov evrov. SID banka bi tudi po neugodnem scenariju izkazovala kapitalski presežek, kažejo včeraj objavljeni testi Evropske centralne banke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
25.10.2014 Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (RS 1-16/2009) Preneha veljati
25.10.2014 Odlok o Svetu za nacionalno varnost (RS 76-3223/2014) Začne veljati
25.10.2014 Odlok o Svetu za nacionalno varnost (70-2692/2013) Preneha veljati
25.10.2014 Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (RS 76-3188/2014) Začne veljati
25.10.2014 Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (RS 76-3184/2014) Začne veljati
25.10.2014 Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS (mednarodne) 11-49/2014) Začne veljati
25.10.2014 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (RS 33-1761/2007) Sprememba
25.10.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (RS 57-2413/2012) Sprememba
24.10.2014 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014 (RS 76-3192/2014) Začne veljati
24.10.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (Uradni list RS (mednarodne) 11-51/2014) Začne veljati
24.10.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (Uradni list RS (mednarodne) 11-50/2014) Začne veljati
24.10.2014 Odločba o soglasju k spremembi sedeža in k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka (RS 76-3189/2014) Začne veljati
24.10.2014 Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo (RS 76-3190/2014) Začne veljati
24.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 76-3179/2014) Začne veljati
24.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 76-3180/2014) Začne veljati
24.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 76-3181/2014) Začne veljati
24.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 76-3182/2014) Začne veljati
24.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 76-3183/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.10.2014 - 27.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 3 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost     1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 5 novosti   2 novosti    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 8 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost     1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 2 novosti        
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sklep II Ips 281/2011 - zahteva za varstvo zakonitosti - zemljiška knjiga - vpis v zemljiško knjigo - načelo formalnosti zemljiškoknjižnega postopka - identifikacijski zna...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (peti senat) z dne 9. oktobra 2014(*). Traum EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Predhodno odločanje – Obdavčenje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Člen 138(1) – Oprostitve v zvezi s transakcijami znotraj Skupnosti – Pridobitelj, ki ni identificiran za namene DDV – Obveznost prodajalca, da dokaže avtentičnost podpisa pridobitelja ali njegovega zastopnika – Načela sorazmernosti, pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo – Neposredni učinek“. Zadeva C-492/13.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 230/2014 - konkurenčna klavzula - pogodbena kazen - kršitev konkurenčne klavzule - aktivna legitimacija - pravni naslednik - prenos terjatve
VDSS sklep Pdp 184/2014 - nadure - plačilo za delo - obveznost plačila - voznik tovornega vozila - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
VDSS sodba Pdp 129/2014 - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - nevarna dejavnost - objektivna odgovornost - delo na višini - nepremoženjska škoda - odme...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), skrajšani postopek, EPA 117-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Izstopno obdavčenje in obdavčitev skritih rezerv