18. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Albert Erman podjetnik leta

Priznanje podjetnik leta 2012 je na včerajšnji podelitvi v Ljubljani prejel ustanovitelj podjetja Magneti Ljubljana Albert Erman. Omenjeno priznanje revija Podjetnik podeljuje od leta 1991, priznanje pa je letos prejel ustanovitelj podjetja, ki izdelke dobavlja 80 znanim kupcem po vsem svetu, velik del magnetov izdelujejo za avtomobilsko industrijo. Erman pa z letno proizvodnjo 6000 magnetov in 80 kupci še ni zadovoljen.

"Nenehno vlaganje v razvoj, jasni cilji, timsko delo, spoštovanje dogovorov s poslovnimi partnerji, transparentno delo in minimalna šestodstotna letna rast," je dejal Erman.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela besedilo pokojninske reforme in reforme trga dela, ki ju zdaj pošilja v državni zbor. Reformo pokojninskega sistema opredeljuje zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, reformo trga dela pa zakon o delovnih razmerjih in zakon o urejanju trga dela. O vseh treh zakonih se sicer vlada že mesec dni pogaja s socialnimi partnerji, vendar pogajanja še niso končana. Ker vlada želi, da bi obe reformi začeli veljati že v začetku naslednjega leta, jih mora v DZ poslati že zdaj, da bosta lahko sprejeti pravočasno.

Predsednik republike Danilo Türk in minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk sta čestitala Draganu Mihailoviću, ki je postal prvi slovenski prejemnik subvencije za priznane raziskovalce Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce, so sporočili iz urada predsednika in ministrstva za izobraževanje.

Leto dni, odkar je Davčna uprava RS vpeljala nov informacijski sistem, ta še vedno ne deluje pravilno, opozarjajo v računovodskih servisih. Zato imajo po nepotrebnem več dela in stroškov, bojijo pa se tudi, da bodo izgubili zaupanje strank. Podjetja prejemajo nepravilne sklepe o davčnih izvršbah, neupravičeno se jim zaračunavajo zamudne obresti, vračila davka na dodano vrednost pa prejemajo z zamudo, je na novinarski konferenci v Ljubljani nanizal član upravnega odbora zbornice Tomaž Okorn.

Konec krize v območju evra je "zelo blizu", je prepričan francoski predsednik Francois Hollande. Pot okrevanja so na junijskem vrhu tlakovali evropski voditelji z zavezami k zmanjševanju javnofinančnih primanjkljajev in javnega dolga, Hollandove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP. Francoski predsednik je v pogovoru za časnik Le Monde in pet drugih evropskih časnikov poudaril, da so bile na vrhu EU 28. in 29. junija letos sprejete "prave odločitve", dolžnost evropskih vlad pa je, da jih sedaj "hitro uresničijo". "Kar se tiče izhoda iz krize območja z evrom, smo blizu, zelo blizu," je dejal.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.10.2012 - 18.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti   1 novost 3 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     4 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 5 novosti 7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   5 novosti     5 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Moravče
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Moravče
Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1860/2011 - električna energija - distribucijsko omrežje električne energije - soglasje za priključitev merilnega mesta - vloga za izdajo soglasja - dok...
sodba I U 1208/2011 - skrbništvo - skrbništvo za poseben primer - prenehanje skrbništva - razrešitev skrbnika
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. julija 2007. Oy AA. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Korkein hallinto-oikeus - Finska. Svoboda ustanavljanja - Davčna zakonodaja na področju davka od dohodka - Odbitnost zneskov, ki jih je družba plačala kot prispevek skupine družb - Obveznost družbe, ki je upravičenka do prispevka, da ima sedež tudi v zadevni državi članici. Zadeva C-231/05.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013), EPA 692-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah - z dopolnjenim predlogom zakona (ZLV-I), EPA 511-VI
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014), EPA 693-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obračun DDV od storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev
Opravljanje samozaložniške dejavnosti
Stopnja DDV ob uvozu montažnih hiš