28. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pavšalna obdavčitev malih podjetnikov

Z novelo zakona o dohodnini se bo dalo malim podjetnikom možnost, da se odločijo za pavšalno obdavčitev. V sistem bodo lahko vstopila podjetja, ki letno ustvarijo manj kot 50.000 evrov prihodkov. To pomeni, da jim ne bo treba dokumentirati dejanskih stroškov, ampak se jim bo 70 odstotkov prometa priznalo kot normirani strošek, na razliko pa se bo obračunal davek po veljavni stopnji, je pojasnil Šušteršič.

Slovenija je šesto najbolj zdravo gospodarstvo v območju evra, po uspešnosti spopadanja s krizo pa je na 10. mestu, kaže raziskava organizacije Lisbon Council in nemške banke Berenberg. Avtorji še ugotavljajo, da bi lahko Slovenija kmalu potrebovala pomoč, a da bi morali biti s političnim konsenzom njeni fiskalni in bančni problemi obvladljivi. Splošna ocena raziskave je, da »to majhno in dinamično gospodarstvo dosega nadpovprečne rezultate, ko gre za njegovo temeljno zdravje.«

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj podprl namero vlade, da iz postopka umakne selektivno zvišanje DDV. Za sprejem je pripravil predloge štirih davčnih zakonov, ki med drugim prinašajo javno objavo davčnih dolžnikov, poenostavljajo postopke in obdavčujejo finančne storitve. Omilil pa je predlagani poseg v olajšave pri dohodnini.

Predstavniki gospodarskega ministrstva in GZS se bodo vsak petek zjutraj srečevali in jasno definirali konkretne ukrepe, ki bi jih vlada uvrstila v četrti paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva. »Ni pričakovati od uradnikov, da bodo našli inovativne ideje znotraj podzakonskih aktov,« je prepričan minister Radovan Žerjav.

V medresorsko usklajevanje in javno razpravo gre prvi del paketa tako imenovane sodne reforme, so potrdili v ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Gre za spremembe zakona o notariatu in zakona o dedovanju, spremembe zakona o sodiščih in sodniški službi in novelo insolvenčne zakonodaje. Na notarje se prenaša tudi del nalog sodišč.

Predsednik vlade Janez Janša se je delovnem sestanku včeraj srečal s predstojniki in predstavniki ministrstva za notranje zadeve, obrambo, njunih organov v sestavi ter varnostnih obveščevalnih služb, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Janša se je na sestanku seznanil z varnostnim položajem v državi ter ukrepi za zaščito varnosti ljudi. Vlada bo sicer na današnji redni seji med drugim obravnavala poročilo o nasilnih izgredih med ponedeljkovimi protesti v Mariboru, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.11.2012 - 28.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     4 novosti 9 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina
Sklep o zavrnitvi pobude
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Notarska tarifa
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 266/2011 - prenehanje delovnega razmerja - sporazum o prenehanju delovnega razmerja - sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi - ničnost - izpodbojno...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 15. novembra 2012(*). Susanne Leichenich proti Ansbertu Peffekovenu, Ingu Horeisu. Preglog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Direktiva 77/388/EGS – DDV – Oprostitve – Člen 13(B)(b) – Zakup nepremičnin in dajanje nepremičnin v najem – Plavajoča naprava brez pogonskega sistema, ki je trajno privezana na rečno obrežje – Dajanje v najem plavajoče naprave in pripadajočega pomola, zemljišča in vodne površine – Izključni namen, da se plavajoča naprava trajno uporablja kot restavracija/diskoteka – Enotna storitev“. V zadevi C-532/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2752/2011 - stroški upravljanja večstanovanjske stavbe – dobava plina za ogrevanje – pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij – delitev stroškov – stroški etažn...
VSL sklep IV Cp 333/2012 - predodelitev otroka v varstvo in vzgojo drugemu roditelju razgovor z otroki – korist otrok – pomanjkljivo izvedensko mnenje – predlog postavitve no...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06), EPA 1048-V
Predlog Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), redni postopek, EPA 781-VI