6. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Davčne blagajne tudi za odvetnike

Vlada je včeraj sprejela več ukrepov v boju proti sivi ekonomiji, pri čemer pa še ni potrdila predlogov zakona o delu na črno in zakona o inšpekciji dela. To naj bi ministrski zbor storil prihodnji teden. Vlada se je odločila, da se razen v izjemnih primerih trenutni model davčnih blagajn razširi na vsa področja poslovanja, tudi npr. pri odvetnikih ali zdravnikih, znižanje omejitev za gotovinsko poslovanje pa bo potekalo postopno.

Vlada je potrdila predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), je na novinarski konferenci po seji vlade povedal direktor urada vlade za komuniciranje Boštjan Lajovic. Prvak DeSUS Karl Erjavec se je glasovanja po njegovih besedah vzdržal, danes se bo še sestal s premierko Alenko Bratušek.

Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je včeraj končal s pripravo predloga novega energetskega zakona, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, za plenarno sejo DZ. Poslanci so med drugim jasneje določili, da je energetska izkaznica potrebna le v primerih prodaje ali oddaje najemnikom, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu niso imeli prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Državni svet na včerajšnji izredni seji ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o javnih financah, ki daje pravno podlago za državno dokapitalizacijo bank po objavi rezultatov stresnih testov. Da se iz odločanja o milijardnih dokapitalizacijah bank izključuje DZ, se ni strinjalo 13 navzočih na seji. Proti vetu jih je glasovalo 14.

Odbor DZ za zdravstvo je še včeraj nadaljeval prekinjeno sejo in se tako prebil skozi celoten predlog zakona o zdravilih. Pri tem so podprli več predlogov dopolnil, večinoma so jih predlagale koalicijske poslanske skupine, ni pa odbor imel toliko posluha za zainteresirane skupine, ki so želele svoje predloge dopolnil vložiti preko poslancev na seji.

Vsi dvostranski sporazumi o izgradnji plinovoda Južni tok med Rusijo in šesterico članic EU, med njimi tudi Slovenijo, so v nasprotju z evropsko zakonodajo in bi jih bilo treba oblikovati na novo, je po navedbah bruseljskega spletnega biltena Euractiv povedal Direktor za energetske trge pri Evropski komisiji Klaus Borchardt.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.12.2013 Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2014 (RS 96-3454/2013) Začne veljati
7.12.2013 Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2014 (RS 96-3452/2013) Začne veljati
7.12.2013 Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2014 (RS 96-3453/2013) Začne veljati
7.12.2013 Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2014 (RS 96-3450/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o Štajerskem hmelju z zaščiteno geografsko označbo (RS 96-3449/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (RS 98-3493/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (RS 139-6103/2006) Preneha veljati
7.12.2013 Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (RS 4-102/2011) Sprememba
7.12.2013 Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (RS 96-3444/2013) Začne veljati
7.12.2013 Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (RS 100-4494/2003) Sprememba
7.12.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (RS 96-3446/2013) Začne veljati
7.12.2013 Uredba o spremembi Uredbe o stanju površinskih voda (RS 96-3445/2013) Začne veljati
7.12.2013 Uredba o stanju površinskih voda (RS 14-437/2009) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.12.2013 - 6.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 4 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti 1 novost 4 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   8 novosti     1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti 1 novost   7 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     2 novosti   3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti     2 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Fakultete za poslovne vede
Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Splošni akt o razčlenjenem računu
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 394/2011 - odgovornost za škodo od nevarne stvari in nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost - nesreča pri delu - padec z lestve - delo na višini
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1758/2011 - denacionalizacija - vrnitev nepremičnin v naravi - ovire za vračilo v naravi - zazidano stavbno zemljišče
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 1164/2013 - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - tisk - objava članka - senzacionalistično pisanje - načelo objektivizacije odškod...
VDSS sodba Pdp 679/2013 - vojak - prenehanje delovnega razmerja - neupravičena odsotnost z dela
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - dopolnjen predlog zakona (ZOPSPU-A), redni postopek, EPA 1538-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja- dopolnjen predlog zakona (ZMEPIZ-1), redni postopek, EPA 1553-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pavšalni prispevki zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Revija Poslovodno računovodstvo Poslovni tokovi kot temeljno orodje analize poslovanja