29. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Marjan Pogačnik bo vodil Okrožno sodišče v Ljubljani

Sodni svet je okrožnega sodnika Marjana Pogačnika imenoval za predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Pogačnik je vodenje tega največjega okrožnega sodišča v državi prevzel z imenovanjem, mandat pa bo trajal šest let. Ljubljansko okrožno sodišče je bilo brez predsednika od konca lanskega leta, ko je tedanji predsednik Anton Panjan prevzel vodenje ljubljanskega višjega sodišča. Marjana Pogačnika smo pred kratkim gostili v intervjuju v TFL Glasniku.

Državni zbor je sprejel novelo zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s katero se ureja pogoje za razlastitev oz. omejitev lastništva na zemljiščih, potrebnih za graditev žičniških naprav. Prisilna omejitev lastninske pravice bo veljala za zemljišča v lasti agrarnih skupnosti, kjer je soglasja vseh solastnikov praktično nemogoče dobiti.

Poslanke in poslanci so z 41 glasovi proti in 31 glasovi za sklenili, da novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ni primerna za nadaljnjo obravnavo, s čimer je zakonodajni postopek končan. S predlogom so sicer poslanci SDS želeli uvesti dualni sistem poklicnega izobraževanja in vajeništva.

DZ je s 64 glasovi za in dvema proti sprejel novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki odpravlja neskladje z ustavo. To je ustavno sodišče ugotovilo v določbi, po kateri sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Javna agencija RS za varstvo konkurence. Za preiskavo bo treba pridobiti ustrezno odredbo.

Telekomunikacijski operaterji bodo za radijske frekvence za mobilno telefonijo skupaj odšteli 148,74 milijona evrov. Takšen je izkupiček včeraj končane paketne elektronske dražbe, ki jo je agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) začela 2. aprila. Izkupiček dražbe se bo stekel v državni proračun.

V GZS, kjer so se nadejali, da bo država konec letošnjega leta lahko izkoristila ugodne razmere v svetu, so ob nastopu politične krize zelo zaskrbljeni. "Pričakujemo, da bo prišlo do razpada vlade, pri čemer se morajo volitve zgoditi čim prej, ne glede na politično dogajanje v državi," je ocenil predsednik GZS Samo Hribar Milič.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
29.4.2014 Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (RS 11-471/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Brinjevec (RS 70-3823/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Brkinski slivovec (RS 117-5083/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Dolenjski sadjevec (RS 117-5086/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Domači rum (RS 70-3824/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Gorenjski tepkovec (RS 117-5082/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Kostelska rakija (RS 117-5085/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Kraški brinjevec (RS 117-5084/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec (RS 70-3825/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka (RS 2-93/1997) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o kakovosti jajc (RS 106-4546/2008) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (RS 79-3442/2009) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice (RS 4-130/2012) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (RS 59-2488/2012) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o kazeinih in kazeinatih (RS 1-4/2011) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka (RS 26-1578/1996) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (RS 105-5222/2002) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o medu (RS 4-104/2011) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o označevanju govejega mesa (RS 54-2659/2009) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (RS 31-1198/2008) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (RS 31-1199/2008) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (RS 14-393/2014) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (RS 71-3151/2009) Preneha veljati
29.4.2014 Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (RS 25-1101/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (RS 2-86/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (RS 1-49/2010) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (RS 89-3219/2013) Sprememba
29.4.2014 Pravilnik o žganih pijačah (RS 75-3289/2008) Sprememba
29.4.2014 Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo (RS 30-1284/2014) Začne veljati
29.4.2014 Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine (RS 30-1283/2014) Začne veljati
29.4.2014 Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (RS 12-351/2014) Sprememba
29.4.2014 Zakon o gostinstvu (ZGos) (RS 1-7/1995) Sprememba
29.4.2014 Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) (RS 63-2511/2013) Sprememba
29.4.2014 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) (RS 45-1978/2008) Sprememba
29.4.2014 Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (RS 5-277/1996) Sprememba
29.4.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B) (RS 26-1069/2014) Začne veljati
29.4.2014 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (RS 97-4794/2001) Preneha veljati
29.4.2014 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (RS 26-1068/2014) Začne veljati
29.4.2014 Zakon o tujcih (ZTuj-2) (RS 50-2360/2011) Sprememba
29.4.2014 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba
28.4.2014 Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Martin Devetak« (RS 30-1262/2014) Začne veljati
28.4.2014 Popravek Sklepa o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč (RS 30-1285/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.4.2014 - 29.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost     1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     3 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 11 novosti   1 novost 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti        
11. OBČINE 19 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2)
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2014
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 513/2007 - dovoljena revizija – carinski dolžnik – deklarant – prejemnik blaga – posredno zastopanje v carinskem postopku – solidarna odgovornost za carinski ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1543/2010 - ukrep občinskega inšpektorja – poseg v varovani pas občinske ceste – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
sodba II U 463/2012 - skrbništvo - postavitev skrbnika za poseben primer - kolizijski skrbnik mladoletnika - primernost skrbnika
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. marca 2014. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona proti Generalidad de Cataluña. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunal Supremo - Španija. Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Šesta direktiva o DDV - Oprostitve - Transakcije, ki se nanašajo na prodajo vrednostnih papirjev in pomenijo prenos lastništva nad nepremičninami - Zavezanost k plačilu posrednega davka, ki ni DDV - Člena 49 PDEU in 63 PDEU - Povsem notranji položaj. Zadeva C-139/12.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 927/2013 - povrnitev stroškov - javni prevoz - sodno varstvo - rok za sodno varstvo - rok za vložitev tožbe – pravočasnost tožbe - odločitev komisije za prito...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO-A), ratifikacija, EPA 1331-VI
Predlog za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ORZPIZ206), EPA 1942-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Največji ropi (2. del)
Pojasnila DURS Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga