26. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Švedski standard tudi za slovenske računovodje

Aleksandra Štefanca, predsednika Zbornice računovodskih servisov Slovenije, smo ob dejstvu, da je v Sloveniji je več kot 4.500 računovodskih servisov, ki so zagotovo različne kakovosti, vprašali, katere so največje težave, ki jih rešuje v okviru svojih pristojnosti.

Za današnji intervju v TFL Glasniku, ki bo izšel popoldan je dejal, da so »osnovne težave, s katerimi se spopadamo, dumpinške cene. Zbornica nima nekega orodja, s katerim bi to preprečevala, trudimo pa se s samoregulativnimi posegi – bodisi zakonsko bodisi z ozaveščanjem, vendar ne toliko servisov, temveč naših partnerjev, da vedo, s kakšnim servisom imajo opraviti. S tem namenom smo lani izdali brošuro Kako izbrati kakovosten računovodski servis, ki je dostopna na Zavodu za zaposlovanje, Ajpesu in na točkah VEM. Tu apeliramo predvsem na nove podjetnike in jim dajemo osnovne napotke ter tako pomagamo pri odločitvi.«

V četrtek se bo iztekel rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od bančnih obresti, od dobička iz kapitala in od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, opozarjajo na Davčni upravi RS (Durs). Davčni zavezanci rezidenti morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite, ki so jih lani ustvarili pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. Rezident navedene napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah lani ni presegel 1000 evrov. Nerezidenti napovedi niso dolžni vlagati.

Potem ko je kolegij predsednika DZ sklenil, da bo parlament drugo branje reforme trga dela opravil na izredni seji v četrtek, so predstavniki sindikatov in delodajalcev včeraj znova izpostavili pomen usklajenosti delovne zakonodaje. S predlaganimi spremembami sicer v celoti ni zadovoljna nobena stran, zlasti kritični pa so mali delodajalci.

Delnice slovenskih družb so vse bolj zanimive za tuje vlagatelje. Medtem ko delež mednarodnih vlagateljev v prometu z delnicami prve kotacije še v letu 2010 ni presegel 30 odstotkov, je v letih 2011 in 2012 dosegel skoraj 50 odstotkov, na nakupni strani pa celo 67 odstotkov, so sporočili z Ljubljanske borze. Kot je razvidno iz najnovejših podatkov Ljubljanske borze in KDD, se dobršen del prometa tujcev izvede preko slovenskih borznih posrednikov, ki skupaj dosegajo 74-odstotni tržni delež. Opazno se povečuje tudi delež tujih posrednikov v borznem prometu, zdaj znaša 16 odstotkov. Med finančnimi posredniki je sicer vodilna Alta Invest z 22-odstotnim deležem v lanskem skupnem borznem prometu.

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je lansko leto končal s presežkom prihodkov od odhodkov v višini 60.000 evrov. Generalni direktor RTVS Marko Filli je na včerajšnji seji programskega sveta RTVS lansko leto ocenil kot eno najtežjih do sedaj, po drugi strani pa bogato s programom.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.2.2013 - 26.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 4 novosti   2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti 1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2013
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 304/2011 - oderuška pogodba – subjektivni element – izkoriščanje stiske – sklepanje na podlagi indicev – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – pomanjkl...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 787/2012 - imisije – odstranitev vej – prepoved medsebojnega vznemirjanja – vzpostavitev prejšnjega stanja – odškodnina – povračilo stroškov – negatorna...
VDSS sodba Pdp 492/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nesreča pri delu - rentni zahtevek – zastaranje – odškodninske terjatve – sukcesivno nastajajoča bodoča škod...
VSL sodba in sklep II Cp 1189/2012 - zamudna sodba – časovne meje pravnomočnosti – iztek roka za vložitev odgovora na tožbo – smrt stranke med postopkom – stranka v postopku – dopustno...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških- Dopolnjen predlog zakona (ZP-1H), EPA 849-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih - Dopolnjen predlog zakona (ZFDO-F), EPA 855-VI
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2011 z oceno stanja, EPA 747-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ko nas bo 500
Pojasnila DURS Dobava blaga z montažo in DDV
Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 v primeru, če davčni zavezanci niso identificirani za DDV