18. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prenovljeni zakon o državnem holdingu

Ministrstvo za finance je včeraj v javno obravnavo posredovalo predlog prenovljenega zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki celovito in sistemsko ureja področje upravljanja državnega premoženja. Vsebina zakona je skladna s priporočili OECD in Evropske komisije, zakon pa po ocenah ministrstva tudi bolje določa status in delovanje holdinga. Novi zakon sistema upravljanja ne pogojuje s prenosi premoženja ali sprejemom strategije. Odpravlja tudi več upravljavcev državnih naložb, ki zasledujejo različne poslovne cilje.

Posebni odbor Evropskega parlamenta za boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja (Crim) je po 18 mesecih dela sprejel sklepno poročilo s priporočili za odločnejše ukrepanje. Evropska poslanka Tanja Fajon ob tem poziva Evropsko komisijo k čimprejšnji objavi poročila o korupciji v EU, ki naj bi bilo za Slovenijo zelo kritično. Ta poročila so po njenih besedah že pripravljena in kažejo zelo črno sliko v marsikateri članici unije, tudi v Sloveniji, a komisija z objavo odlaša že več mesecev, tudi zaradi nemških volitev.

Na notranjem ministrstvu so potrdili, da so pripravili izhodišča za uvedbo upravnih okrajev in prenovo upravnih enot. Od sedanjih 58 upravnih enot bi jih osem preoblikovali v upravne okraje, preostale pa bi organizacijsko delovale kot njihove izpostave. Uvedba okrajev bi bila skladno z načrtovanimi spremembami možna s 1. 1. 2015.

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) bo evropskemu komisarju Janezu Potočniku podelil najvišje priznanje ZN na področju okolja. Nagrado United Nations' 2013 Champion of the Earth award bo prejel v kategoriji političnega vodenja za prizadevanja pri spodbujanju gospodarne rabe virov in zmanjševanja količin odpadne hrane v EU.

Geodetski inštitut Slovenije je v sodelovanju s partnerji razvil novo brezplačno mobilno aplikacijo nValuta. Uporabniki lahko z njeno pomočjo na svojih pametnih mobilnih telefonih in tablicah raziskujejo vrednosti nepremičnin in opravljenih poslov z nepremičninami v Sloveniji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.9.2013 - 18.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     4 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti   5 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti   2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti   1 novost 9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o določitvi protokolarnih pravil
Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
Pravilnik o varovanju ogroženih uslužbencev policije
Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 647/2012 - DDV – vstopni DDV – odbitek vstopnega DDV – omejitev pravice do odbitka DDV od jaht in čolnov – športna plovila
sodba II U 526/2012 - sodelovanje občanov pri upravljanju javnih zadev - pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma - pogoji za razpis referenduma - splošni ak...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 923/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – javni uslužbenci – varnost in zdravje pri delu – krivdna odgovornost
VSL sodba in sklep II Cp 2867/2012 - odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti – začasno zmanjšanje življenjskih aktivnosti – poseben sklep o stroških
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D), skrajšani postopek, EPA 1293-VI
Poročilo Komisije za poslovnik k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora - Dopolnjen predlog akta (PoDZ-1D), skrajšani postopek, EPA 1318-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zavrnitev identifikacije za DDV