26. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

(Ne)smisli javnega naročanja

Zapletenost in nepreglednost sta le dva od očitkov, ki jih je bilo na včerajšnjem posvetu v Državnem svetu slišati na račun sistema javnih naročil. Po besedah predsednika DS Mitje Bervarja je bil posvet priložnost za iskanje rešitev, ki bi pripeljale k učinkovitejši ureditvi in odpravi obstoječih pomanjkljivosti. Kot je uvodoma ugotavljal Bervar, se včasih zdi, da je sistem javnih naročil sam sebi namen. Temelji na formalnostih in je precej oddaljen od smisla naročanja. Na podlagi evropskih direktiv pa so se izoblikovale rešitve, ki so celo strožje od samih direktiv.

Poslanske skupine so na seji DZ večinsko podprle predlog novele o splošnem upravnem postopku, ki poenostavlja poslovanje z upravnimi organi. Uradniki bodo odslej na željo stranke dolžni sami izpolniti obrazec in ga ponuditi v podpis stranki. Noveli so kljub nekaterim pomislekom naklonjeni v koalicijskih poslanskih skupinah, manj pa v opozicijskih. Na občinah, upravnih enotah in drugih ustanovah z javnimi pooblastili bodo tako občani uradnika samo obvestili, katero pravico uveljavljajo ter jim posredovali osebne podatke. Javni uslužbenec na drugi strani pa bo te podatke vnesel v informacijski sistem in natisnil vlogo, ki jo bo državljan le še podpisal.

Premierka Alenka Bratušek je poslancem koalicije predstavila predlog sprememb proračuna za leto 2014. Po sestanku je izrazila veselje, da poslanci podpirajo napore vlade za pripravo dokumenta in dejstvo, da se ohranja socialna država. V letu 2014 bo proračunski primanjkljaj znašal 2,9 odstotka BDP, javnofinančni bo okoli pol odstotne točke višji.

DZ je končal obravnavo svežnja zakonov, s katerim naj bi zaostril pogoje za funkcionarje. Prvopodpisani predlagatelj, poslanec DL Rihard Braniselj, je izrazil obžalovanje, da poslanci niso imeli poguma za sprejem zakonodaje. Predstavniki ostalih poslanskih skupin pa so opozarjali na ustavnopravne pomanjkljivosti predlogov. Zakonodajni postopek sprejemanja svežnja zakonov, ki ga je predlagala skupina poslancev DL s prvopodpisanim Branisljem, se je sicer zaustavil že v začetku septembra, potem ko mandatno-volilna komisija ni potrdila členov predloga novele zakona o poslancih.

Predlog proračuna vrhovnemu sodišču sicer namenja 1,1 milijona evrov več od sprva predvidenega in bo tako prihodnje leto lahko računalo na 15,1 milijona evrov. Vendar pa višja in okrožna sodišča izgubljajo kar 11,7 milijona.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.9.2013 - 26.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   2 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     6 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k odločitvi uprave ustanove o spremembi sedeža Mednarodne fundacije – ustanove za promocijo bosanske piramide sonca
Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 932/2012 - davek na motorna vozila – odmera davka na motorna vozila – davčna osnova
sodba II U 349/2012 - zdravstveni delavec - izobraževanje - strokovni izpit - oprostitev opravljanja strokovnega izpita - obrazložitev odločbe
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 90/2013 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – odpovedni rok – odpravnina – kontinuiteta delovnega razmerja – stečaj
VSL sodba in sklep IV Cp 1022/2013 - določitev primerne preživnine – korist otroka – nadpovprečna preživnina – strošek obšolskih dejavnosti – nadomestna izpolnitev – izpolnitev preživn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C), nujni postopek, EPA 1417-VI
Predlog zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS), EPA 1445-VI
Novo besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C), skrajšani postopek, EPA 1398-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pripombe na spremembe ZDAVP-2