8. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Manj davka za kmetijske subvencije

Od sobote velja novela zakona o dohodnini, s katero se bo za leto dni podaljšalo prehodno obdobje za ugodnejšo davčno obravnavo kmetijskih subvencij. Tako se bo tudi še v letu 2013 v davčno osnovo od osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti vštevalo le 50 odstotkov dejansko prejetih subvencij.

Poslanke in poslanci bodo ta teden že pripravljali gradivo za naslednje, oktobrsko redno zasedanje. Komisija za nadzor javnih financ pa bo na zahtevo opozicije razpravljala o javnofinančni vzdržnosti in stabilnosti. V torek se bo sestal odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo, ki se bo opredelil do novele zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da bodo državljani držav članic EU takoj po prijavi prebivališča v Sloveniji dobili pravico voliti in kandidirati na lokalnih volitvah.

V Evropski komisiji so v petek prejeli uradno pismo Slovenije, da se je pripravljena pridružiti skupini članic EU, ki želijo uvesti evropski davek na finančne transakcije, je za STA potrdila tiskovna predstavnica komisarja za davke Emer Traynor. Za zdaj je interes za uvedbo tega davka sicer uradno izrazilo šest članic unije. Za uvedbo evropskega davka na finančne transakcije je potrebno soglasje vseh članic EU, ki pa ga ni mogoče doseči. Zato sta Nemčija in Francija konec septembra pozvali k omejeni uvedbi tega davka.

Od volitev predsednika republike nas loči še dober mesec dni. Čeprav napovedani kandidati že intenzivno nagovarjajo volivce, pa bo uradna volilna kampanja stekla v petek, 12. oktobra, medtem ko bo kandidature mogoče vlagati še do 17. oktobra. Uradna volilna kampanja bo stekla 12. oktobra, torej 30 dni pred dnem glasovanja na predsedniških volitvah. Trajala bo vse do 9. novembra, ko bo nastopil volilni molk.

Predsednik SLS Radovan Žerjav se je ob robu dvodnevnega delovnega obiska v Srbiji, kjer se je mudil v vlogi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, v petek sešel tudi s predsednikom Srbskega gibanja prenove (SPO) Vukom Draškovićem. Pogovarjala sta se o sodelovanju med strankama in se dotaknila tudi aktualnih razmer v obeh državah.

Na razpis Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področja izobraževanja in položaja študentov z nagradnim skladom 2500 evrov se je možno prijaviti do 14. oktobra. Rok za prijavo je ŠOS podaljšal za en teden zaradi začetka novega študijskega leta, so sporočili iz te krovne študentske organizacije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.10.2012 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RS 75-2855/2012) Začne veljati
6.10.2012 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RS 138-5998/2006) Preneha veljati
6.10.2012 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
6.10.2012 Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS) (RS 86-4655/2010) Preneha veljati
6.10.2012 Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (RS 26-1210/1999) Sprememba
6.10.2012 Zakon o sodiščih (ZS) (RS 19-779/1994) Sprememba
6.10.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H) (RS 106-5477/2010) Sprememba
6.10.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A) (RS 75-2849/2012) Začne veljati
6.10.2012 Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K) (RS 75-2850/2012) Začne veljati
6.10.2012 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (RS 86-4654/2010) Sprememba
5.10.2012 Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (RS 75-2856/2012) Začne veljati
5.10.2012 Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (RS 75-2858/2012) Začne veljati
5.10.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič F.–Topole J.« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1144/4 in 1145/3, obe k. o. Rifengozd (RS 75-2857/2012) Začne veljati
5.10.2012 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2012 (RS 75-2861/2012) Začne veljati
5.10.2012 Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije (RS 75-2851/2012) Začne veljati
5.10.2012 Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji VI. volilne enote (RS 75-2860/2012) Začne veljati
5.10.2012 Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge (RS 75-2859/2012) Začne veljati
5.10.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 75-2853/2012) Začne veljati
5.10.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 75-2854/2012) Začne veljati
5.10.2012 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman (RS 75-2852/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.10.2012 - 8.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 1 novost 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   2 novosti   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 1 novost 2 novosti   3 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 9 novosti   1 novost 1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost   1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE 65 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
Zakon o sodiščih (ZS)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 248/2011 - sosporništvo - eventualno sosporništvo – navadno sosporništvo – sprememba delodajalca – prenos dejavnosti
Odločbe Upravnega sodišča sodba U 1170/2007 - neposredna plačila v kmetijstvu - kontrola na kraju samem - zapisnik o opravljenem kontrolnem pregledu - preprečitev oprave kontrole - pred...
sodba I U 1630/2011, enako tudi I U 1631/2011, ... - carine – plačilo uvoznih dajatev – tranzitna deklaracija - solidarni dolžnik – nezakonita odstranitev blaga izpod carinskega nadzora
sodba I U 848/2011 - ukrep zdravstvenega inšpektorja – nedovoljeno oglaševanje – oglaševanje na spletni strani lekarne – prehrana za dojenčke
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil danih SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana in poročilo o izvajanju Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov za leto 2011 (41.člen) , EPA 642-VI
Predlog Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), nujni postopek, EPA 516-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določbe mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)