Dnevne zakonodajne novosti / 26. junij 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 10/2020 z dne 21.2.2020
TEMA DNEVA
Zakon za spodbujanje naložb
Tema dneva

Gospodarsko ministrstvo je objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij, s katerim želi obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje. Težko pričakovani zakon naj bi uredil cilje, oblike spodbud, pogoje in merila ter postopek dodeljevanja spodbud za začetne investicije in za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo, poleg tega pa tudi druge aktivnosti spodbujanja naložb. Gre tudi za odgovor ministrstva na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb. Pripombe javnosti na osnutek zakona ministrstvo zbira do konca julija.

Športniki proti zakonu o športu
Začel je veljati novi zakon o športu, ki nadomešča prejšnjega iz leta 1998. Poslanci državnega zbora so ga potrdili 30. maja, ko je zanj izmed 75 navzočih glasovalo 40 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 14. Med ključnimi cilji novega zakona o športu so povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu. Sindikat športnikov Slovenije v sodelovanju s pravniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pripravlja ustavno presojo členov zakona, ki se nanašajo na zaposlovanje športnikov.

Dovoljeno kajenje na odrih
Veljati je začela dopolnitev zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. S tem je znova dovoljeno kajenje zeliščnih cigaret na gledaliških odrih. Dopolnitev omenjenega zakona so poslanci sprejeli konec maja, v parlamentarni postopek pa ga je vložila skupina poslancev s Sašo Tabakovićem (SMC) na čelu. Kot so pojasnili predlagatelji, so dopolnitev predlagali zato, ker naj bi kajenje cigaretnih nadomestkov na gledaliških odrih bilo dramaturška nuja, ne le kaprica posameznikov. Tabaković je opozoril, da bi lahko zaradi te nove omejitve nekatera gledališča umaknila določene predstave iz repertoarjev, ponekod se je to že zgodilo.

Sovino prisluškovanje neustavno?
Po mnenju Informacijskega pooblaščenca je 21. člen zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), ki določa nadzor nad komunikacijami v mednarodnem elektronskem komunikacijskem omrežju zgolj na podlagi pisne odredbe direktorja agencije, torej brez odredbe sodišča, neskladen z ustavo. Zato je vložil zahtevo za oceno ustavnosti določbe. Na ustavno sporno zakonsko ureditev v zakonu o Sovi sta sicer z vloženima zahtevama za presojo ustavnosti v preteklosti že opozorila tako Informacijski pooblaščenec kot tudi predsednik Vrhovnega sodišča RS, a je ustavno sodišče obe zahtevi zavrglo.

Prenova stanovanjske zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo javno predstavitev končnih izsledkov osnutka izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih. Izzivi bodo med drugim pri prehodu z neprofitne na stroškovno najemnino ter ureditvi razmerij med upravniki in etažnimi lastniki v večstanovanjskih stavbah, je pokazala predstavitev. Pri pripravi prenovljene stanovanjske zakonodaje bodo proučili predloge strokovne in širše javnosti ter etažnih lastnikov, je zagotovila državna sekretarka na ministrstvu Lidija Stebernak in napovedala, da bo osnutek nove zakonodaje pripravljen do konca leta.

Kritike sprememb sistema pavšalne obdavčitve
Predlagane spremembe na področju obdavčevanja v sistemu normiranih odhodkov so po mnenju NSi korak nazaj, saj se je trenutna ureditev izkazala za učinkovito. Vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin je sicer pozdravil namero prerazporeditve davčnih bremen na način, da bi tisti z nižjimi prihodki plačali manj, a poudaril, da bo sistem tako precej zapleten in "nihče ne bo natančno vedel, koliko davka bo moral plačati". Najbolj sporna pa je za NSi sprememba na področju dopolnilne dejavnosti oziroma tako imenovanih popoldanskih samostojnih podjetnikov, kjer vlada pavšalno obdavčitev po Toninovih besedah tako rekoč ukinja.(TFL)