15. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bulčeva naj bi dobila resor za promet

Prihodnji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo danes v Bruslju sporočil odločitev o resorju za novo slovensko kandidatko za evropsko komisarko Violeto Bulc in o drugih spremembah v svoji ekipi. Pričakovati je, da bo Bulc dobila resor za promet (ne pa tudi za prostor), Slovak Maroš Šefčovič pa položaj podpredsednika za energetsko unijo. Za zdaj ni znano, kaj naj bi Juncker naredili s pristojnostmi za prostor. V tem primeru bi bili potrebni dve dodatni zaslišanji v Evropskem parlamentu. Kdaj bosta ti potekali, naj bi bilo znano kmalu po tem, ko bo Juncker sporočil odločitve o spremembah v svoji ekipi.

Ministrstvo za kulturo ne načrtuje sprememb arhivskega zakona v smislu spreminjanja dostopa do arhivskega gradiva, načrtuje pa spremembe v delu, ki se nanaša na status dokumentacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti. S tem so na ministrstvu za STA odgovorili na poziv poslanke SDS Eve Irgl, naj pripravijo novelo omenjenega zakona. Marca letos je sicer ustavno sodišče presodilo, da je zakon v neskladju z ustavo, če med arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje osebne podatke o bolnikih.

Premier Miro Cerar je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da primer novinarke Anuške Delić, ki ji tožilstvo očita razkrivanje tajnih podatkov, kaže na potrebo po razmisleku o zakonodaji glede svobode medijev. "Novinarji morajo biti zaščiteni pred kazensko odgovornostjo zaradi objave informacij, ki so v javnem interesu," je ocenil Cerar.

Državni zbor bo na izredni seji danes odločal o usodi poslanskega mandata prvaka SDS Janeza Janše. Najprej bodo odločali o sklepu, da Janši kljub zaporni kazni ne preneha mandat in lahko opravlja poslansko funkcijo, če takšen sklep ne bo sprejet, pa bo DZ ugotovil, da je Janši mandat prenehal.

Finančni ministri držav EU so se včeraj v Luksemburgu dogovorili, da si bodo države od leta 2017 avtomatično izmenjevale podatke o finančnih računih, s čimer naj bi bolj učinkovito preprečevali davčne utaje. Avstrija, trdna zagovornica bančne tajnosti, se je dogovorila za enoletni odlog in se bo izmenjavi priključila leta 2018.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.10.2014 Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (RS 66-2904/2005) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.10.2014 - 15.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti   1 novost 5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1849/2013 - mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - pospešen postopek - preganjanje - status zatečenega begunca - prosilec iz ...
UPRS sodba I U 530/2014 - brezplačna pravna pomoč – razrešitev postavljenega odvetnika – razlogi na strani upravičenca – načelo zaslišanja stranke
UPRS sodba II U 234/2013 - sofinanciranje naložbe - zahtevek za izplačilo sredstev - pogoji za izplačilo sredstev - pogoji javnega razpisa - prepoved reformatio in peius
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (peti senat) z dne 9. oktobra 2014(*). Isabelle Gielen proti Ministerraad. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčenje – Direktiva 2008/7/ES – Člena 5(2) in 6 – Posredni davki na zbiranje kapitala – Davek na pretvorbo prinosniških vrednostnih papirjev v imenske ali nematerializirane vrednostne papirje“. Zadeva C‑299/13.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 1570/2013 - neposlovna odškodninska odgovornost – prosta dokazna ocena – ocena izvedenskega mnenja – mnenje drugih izvedencev – pravno priznana škoda – izgublj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Mandatno-volilne komisije v zvezi z mandatom poslanca, EPA 100-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Kaj prinaša zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)