27. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

O pravem ugledu nikoli ni dvoma

Že sedmo leto zapored so uporabniki portala Tax-Fin-Lex izbirali najuglednejše strokovnjake z davčnega, pravnega in finančnega področja v Sloveniji. Glasovanje je potekalo med 20. septembrom in 15. novembrom letos. Glasovalci, skoraj 700 jih je bilo, pa so se ponovno odločili za iste ugledne strokovnjake kot lani.

Z zmagovalci, mag. Ivanom Simičem, dr. Jožkom Peterlinom in dr. Mirom Cerarjem, se je na tradicionalni podelitvi pogovarjala Zlata Tavčar, direktorica družbe Tax-Fin-Lex. Pogovarjali so se o aktualnih davčnih, pravnih in finančnih vprašanjih, delovanju zmagovalcev na njihovem področju, njihovih vizijah in idejah za boljši jutri ter seveda o pridobivanju in vzdrževanju ugleda, kategoriji, ki jo gradimo na dolgi rok. Pogovor bomo danes objavili v TFL Glasniku.

Za več uspešnih inovacij v Sloveniji je potrebnega več zaupanja, tako vase kot v tiste, ki znajo, več proaktivnosti, otroške igrivosti in radovednosti, poguma za nastop na trgu ter vztrajnosti, tudi ob morebitnih prvih neuspehih, so ugotavljali na okrogli mizi v okviru Slovenskega foruma inovacij, ki je včeraj potekal v Ljubljani. Ključno je zaupanje v ljudi, ki znajo, je menil Marko Lotrič iz družbe Lotrič meroslovje. Po njegovem mnenju bi morali s tem začeti že v vrtcu in skušali to prenesti na celotno družbo.

Socialni partnerji, ki so včeraj nadaljevali pogajanja o pokojninski reformi, niso še dosegli dogovora o najbolj perečih točkah, med drugim o višini pokojnin in prehodnih obdobij. Reformo bo danes obravnaval odbor DZ za delo, v svobodnih sindikatih pa upajo, da bo vladna stran vložila v zakonodajni postopek dopolnila, ki jim jih je poslala včeraj.

Šest članov strokovnih skupin za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju želijo, da predlagatelj sprememb zakona o vrtcih ponovno razmisli o predlogu, "upoštevajoč dejstvo, da se neugodni posegi v sistem vzgoje in izobraževanja za najmlajše otroke praviloma kažejo šele čez deset in več let". Spremembe bi obšle belo knjigo, menijo.

Obdavčitev sladkih pijač, o kateri razmišlja finančni minister Janez Šušteršič, v Zvezi potrošnikov Slovenije podpirajo. Številne raziskave v državah, kjer tovrstne obdavčitve že veljajo, namreč kažejo, da ljudje kupujejo manj takih izdelkov. Možnost uvedbe davka na sladke pijače je Šušteršič napovedal v petek, ko je sporočil, da bo vlada iz parlamentarne procedure umaknila predlog novele zakona o DDV, namesto tega pa zvišala trošarine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.11.2012 Pravila za delovanje Ekonomsko socialnega odbora na področju energetike (RS 97-4115/2008) Preneha veljati
27.11.2012 Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike (RS 89-3504/2012) Začne veljati
27.11.2012 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (RS 85-3368/2012) Začne veljati
27.11.2012 Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (RS 117-5705/2002) Sprememba
27.11.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov (RS (mednarodne) 13-78/2012) Začne veljati
26.11.2012 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 89 o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji (RS (mednarodne) 13-81/2012) Začne veljati
26.11.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006 (RS (mednarodne) 13-80/2012) Začne veljati
26.11.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke (RS (mednarodne) 13-79/2012) Začne veljati
26.11.2012 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike (RS 89-3502/2012) Začne veljati
26.11.2012 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike (RS 89-3501/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.11.2012 - 27.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 4 novosti 1 novost     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 4 novosti   1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 14 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost 1 novost   1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti         6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti       2 novosti  
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 635/2009 - odškodninska odgovornost države – izbrisani – nezakonit izbris iz registra stalnega prebivalstva – povrnitev škode – premoženjska in nepremoženjska...
Sodba G 7/2012 - prevzemi - odstop od prevzemne namere – soglasje za odstop od prevzemne namere – zahteva za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo – sklic skupščin...
Vmesna sodba II Ips 47/2010 - povzročitev škode – silobran – prekoračen silobran – pištola – zmotna uporaba materialnega prava – deljena odgovornost – prispevek oškodovanca – vm...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 185/2010 - vodno dovoljenje - izdaja vodnega dovoljenja - podelitev vodne pravice - pogoji za izdajo vodnega dovoljenja - lastništvo zemljišča - soglasj...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba III Kp 15317/2011 - nadaljevano kaznivo dejanje – tatvina – seštevek ugrabkov - velika premoženjska korist
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predloga sklepa o zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB, EPA 637-VI) na referendumu, EPA 773-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B), skrajšani postopek, EPA 782-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B), skrajšani postopek, EPA 783-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik »V praksi je največ odvisno od zdrave pameti vseh udeležencev v kazenskem postopku«
Aktualna vprašanja postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti
Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov oziroma odvetniških družb
Revija Poslovodno računovodstvo Celotni vzvod