20. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ljudje vedno stopimo skupaj, ko gre za dobro idejo

Simona Mastnaka, novega izvršnega direktorja v skupini Alta smo v intervjuju za TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, spomnili besed dr. Goloba, ko je za naš portal govoril o nuji, da bi imeli skupino mladih in neodvisnih strokovnjakov. Današnjega sogovornika smo vprašali, ali se vidi v neki taki skupini?

»Morda je del odgovora v tem, da mi ljudje ob srečanju rečejo, da kako pogumno nastopam na TV. Zakaj pogumno?, rečem. Živimo v demokratični in odprti državi in vsakdo bi moral imeti pravico povedat, kaj si misli. Očitno obstaja neka blokada pri javni razpravah: ljudje se bojijo povedati kar mislijo. Očitno je prisotnost politike v slovenskem gospodarstvu zelo, zelo velika in predvidevam, da se bojijo zaradi lastne zaposljivosti in podobnega.
Direkten odgovor na vaše vprašanje je, da nam najbolj manjka dobrih idej. Veste, ljudje vedno stopimo skupaj, ko je v ozadju neka dobra ideja. Vedno smo pripravljeni varčevati, ko vemo, da nam bo v prihodnje bolje. Teh idej v Sloveniji trenutno ni.«

Pozitivna Slovenija je vložila interpelacijo zoper notranjega ministra Vinka Gorenaka, ki mu očita odgovornost za izginule podpise pod pobudo za referendum o zakonu za sanacijo bank. Podporo interpelaciji so za zdaj napovedali le še v SD. V koaliciji opozarjajo, da je treba najprej počakati na izsledke organov, ki preiskujejo zaplet s podpisi.

Slovenija bo spomladi prihodnje leto prisotnost svojih pripadnikov v Afganistanu zmanjšala za približno petino, za najmanj 16 vojakov, je v Bruslju povedal obrambni minister Aleš Hojs. Poleg tega bo v začetku prihodnjega leta za dva pripadnika zmanjšala prisotnost v Althei v BiH, tako da bo po novem tam 13 slovenskih pripadnikov.

Slovenija se bo na odločbo Evropske komisije, po kateri bi moral Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz dokapitalizacije leta 2008, pritožila, je v državnem zboru poudaril predsednik vlade Janez Janša. Ministrstvo za finance tega zaenkrat ne komentira, kot pravijo, bo več o tem znanega v torek.

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o trošarinah, s katero si bo dala možnost, da za polovico zviša trošarine za tobačne izdelke. Poleg tega bo imela vlada tudi pooblastilo, da do 50 odstotkov poveča ali zmanjša odstotek ali znesek vračila ali oprostitve plačila trošarine za energente, ki so porabljeni za z zakonom določene namene ali se dodajajo fosilnim gorivom.

Ravnatelji gimnazij, ki so združene v Skupnost gimnazij, ugotavljajo, da predstavljajo interese 40 odstotkov šolajoče se populacije srednješolcev, njihovih staršev in sorodnikov ter vseh na gimnazijah zaposlenih, a kljub temu v spremembe gimnazijskega izobraževanja niso vključeni. Ministrstvo pozivajo, da jih vključi v razmisleke o teh spremembah.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.11.2012 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 84-3314/2012) Začne veljati
20.11.2012 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 36-1559/2012) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.11.2012 - 20.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti 2 novosti   1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Poslovnik Sveta za avtorsko pravo
Odločba, da Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ni v neskladju z Ustavo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 38/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – posebno varstvo pred odpovedjo - doječa delavka – soglasje inšpektorja za delo
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 256/2011 - delničarji prireditelja iger na srečo – pridobitev delnic prireditelja iger na srečo – predhodno soglasje ministra - udeležba drugega delnič...
sodba I U 963/2011 - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic – kolektivna organizacija – dejavnost kolektivne organizacije – izvajanje dejavnosti v o...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 1879/2012 - ustanova kot oporočni dedič – dedna nevrednost pravne osebe – dedovanje denacionaliziranega premoženja – trenutek prehoda zapuščine na dediče – kro...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP), EPA 115-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E), skrajšani postopek, EPA 769-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s pomočjo socialnega dialoga
Diskriminacija upravičencev do odškodnine po ZIKS?
ZVEtL – sodni postopki v praksi