1. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Profesionalni in etični management

Združenje Manager je med svoje tri strateške cilje za letos uvrstilo tudi uveljavitev profesionalnega in etičnega managementa, je na januarskem srečanju združenja povedal njegov predsednik Dejan Turk. Prepričan je, da je skrajni čas, da si managerji povrnejo načeto zaupanje, saj je pomanjkanje zaupanja ena največjih trenutnih težav v državi. Trije strateški cilji združenja za letos so sicer uveljavitev profesionalnega in etičnega managementa, spodbujanje ženskega managementa ter uveljavitev učinkovite delovnopravne in insolvenčne zakonodaje.

Poslanci so se seznanili z odstopoma ministra za finance Janeza Šušteršiča ter ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča, s čimer jima je tudi uradno prenehala funkcija ministra. V prihodnje bosta sicer še opravljala tekoče posle, dokler ju premier Janez Janša ne nadomesti.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak je od premiera Janeza Janše prejela vabilo, da po odstopu ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča prevzame vodenje tega resorja, je potrdil tiskovni predstavnik NSi Jernej Vrtovec. Novakova se o ponudbi še odloča.

Glede vzpostavitve slabe banke bi bilo po navedbah Banke Slovenije smiselno na podlagi strokovne razprave spet proučiti in določiti jasna izhodišča in cilje, vključno z analizo javnofinančnih učinkov, ter na tej podlagi pripraviti tudi morebitne spremembe zakona.

DZ je končal z obravnavo predloga novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki so jo predlagali v opozicijskih PS in SD. Sodeč po napovedih večine poslanskih skupin DZ ne bo podprl novele, ki bi v času skorajšnje gospodarske rasti vojnim veteranom povrnila pravice iz časa pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Letalski prevoznik Ryanair bi moral potnici, katere let je bil leta 2010 odpovedan zaradi oblaka vulkanskega pepela, povrniti vse stroške, je odločilo Sodišče EU v Luksemburgu. V tovrstnih primerih po mnenju sodišča ne obstajajo nobene omejitve, časovne ali finančne, ki bi zmanjševale dolžnost prevoznika, da poskrbi za svoje potnike. Denise McDonagh je morala leta 2010, ko so bili zaradi izbruha islandskega ledenika Eyjafjallajökull odpovedani številni poleti, na svoj let iz mesta Faro na Portugalskem v irski Dublin čakati sedem dni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.2.2013 Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin (RS 4-118/2013) Začne veljati
2.2.2013 Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin (RS 79-3531/2008) Preneha veljati
2.2.2013 Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa (RS 4-117/2013) Začne veljati
2.2.2013 Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa (RS 43-2049/2011) Preneha veljati
1.2.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 4-166/2013) Se začne uporabljati
1.2.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 42-2010/2011) Se preneha uporabljati
1.2.2013 Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (RS 105-4688/2011) Preneha veljati
1.2.2013 Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (RS 2-37/2013) Začne veljati
1.2.2013 Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2013 (RS 8-231/2013) Začne veljati
1.2.2013 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre) (RS 43-2183/2010) Se preneha uporabljati
1.2.2013 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (RS 3-58/2013) Se začne uporabljati
1.2.2013 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.2.2013 - 1.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   8 novosti   1 novost   1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE