12. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski gospodarstveniki v Moskvi

Predsednik vlade Janez Janša se bo z gospodarsko delegacijo danes in jutri mudil na delovnem obisku v Rusiji, kjer se bo srečal s premierom Dmitrijem Medvedjevom in predsednikom Vladimirjem Putinom. Obisk je namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in gospodarskega sodelovanja, ena od tem obiska pa bo plinovod Južni tok.

V prvem krogu predsedniških volitev je po večini preštetih glasovnic zmagal Borut Pahor, ki je prejel 40,02-odstotno podporo volivcev. Z njim se bo v drugem krogu pomeril aktualni predsednik Danilo Türk, za katerega je danes glasovalo 35,84 odstotka volivcev, kažejo delni neuradni rezultati Državne volilne komisije. Najmanj glasov pa je prejel kandidat SDS in NSi Milan Zver, in sicer 24,16 odstotka.

Sodba evropskega sodišča v Strasbourgu ni pravnomočna, saj se bo Slovenija nanjo pritožila, prav tako pa nima nobene veze s prenesenimi vlogami, zaradi katerih dve hrvaški banki tožita Ljubljansko banko (LB), je za STA dejal zunanji minister Karl Erjavec. Erjavec se je odzval na navedbe hrvaškega finančnega strokovnjaka za LB Zdravka Rogića, ki je za spletno izdajo hrvaškega časnika Jutranji list dejal, da bo Slovenija morala hrvaškim varčevalcem iz proračuna plačati 150 milijonov evrov, če bo nedavna sodba sodišča v Strasbourgu postala pravnomočna.
Evropsko sodišče za človekove pravice je 6. novembra objavilo razsodbo v tožbi treh državljanov BiH proti BiH, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji zaradi deviznih vlog v nekdanji Ljubljanski banki Sarajevo in podružnici Investbanke v Tuzli.

EU je pogajanja o proračunu za leto 2013 končala brez dogovora, a za zdaj ni prav jasno, ali se bodo pogajanja v začetku tega tedna še nadaljevala ali bo morala Evropska komisija predstaviti nov predlog. "Pogajanja o proračunu za leto 2013 so prekinjena do torka," je po Twitterju sporočil tiskovni predstavnik evropskega komisarja za proračun Janusza Lewandowskega, Patrizio Fiorilli.

Glavni pogajalec Evropskega parlamenta, Alain Lamassoure je nekaj minut pred sporočilom komisije povedal, da so pogajanja med članicami in parlamentom o proračunu za leto 2013 propadla in da mora komisija sedaj predstaviti nov predlog.

Iz vesoljskega izstrelišča Kourou v Francoski Gvajani so v soboto zvečer izstrelili evropsko raketo Ariane 5, ki je v polurnem letu v vesolje uspešno ponesla dva nova telekomunikacijska satelita. Satelit Eutelsat 21B je namenjen pridobivanju podatkov in video prenosom, satelit Star One C3 pa satelitski komunikaciji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.11.2012 Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav (RS 10-315/2008) Sprememba
10.11.2012 Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (RS 97-4258/2009) Sprememba
10.11.2012 Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (RS 84-3311/2012) Začne veljati
10.11.2012 Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (RS 119-4899/2004) Preneha veljati
10.11.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (RS 84-3313/2012) Začne veljati
10.11.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav (RS 84-3312/2012) Začne veljati
10.11.2012 Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 84-3318/2012) Začne veljati
10.11.2012 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.11.2012 - 12.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   1 novost   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost         1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti         1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 2 novosti   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 48 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva
Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev
Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva
Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 35213/2012-102 - pripor – odreditev pripora – zahteva za varstvo zakonitosti –obseg preizkusa
Sodba VIII Ips 130/2011 - pravice iz naslova invalidnosti – poslabšanje zdravstvenega stanja - trajnost zdravstvenih sprememb - varstvo pravic, pridobljenih po prejšnj...
Sodba II Ips 269/2010 - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škodo - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva – podlage odškodninske odgovornosti – vzročna...
Sodba I Ips 51363/2010-63 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – odločanje o dokaznem predlogu – zavrnitev dokaznega predloga obrambe
Sodba I Ips 4558/2012-71 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izločitev sodnika - razlogi za izločitev – odklonitveni razlog – nepristranskost sodnika – izk...
Sodba I Ips 32544/2010-60 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljeni dokazi - hišna preiskava – navzočnost prič - prostovoljna izročitev predmetov
Sodba IV Ips 82/2010 - zastaranje pregona - relativno zastaranje – pretrganje zastaranja – zahteva za sodno varstvo – odločanje prekškovnega ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 297/2011 - obvezno cepljenje - opustitev cepljenja - mnenje komisije za cepljenje - obrazložitev mnenja
sodba IV U 11/2011 - podpora za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – mala fotonapetostna elektrarna – referenčni stroški – znižanje nespremenlj...
sodba IV U 44/2011 - imenovanje v naziv – razveljavitev odločbe o imenovanju – izpolnjevanje pogojev za imenovanje
sodba IV U 75/2011 - dohodnina – odmera dohodnine – vzdrževani družinski član
sodba II U 168/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – zagovornik v kazenskem postopku - verjetni izgled za uspeh - interes ...
sodba II U 162/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh
sodba II U 109/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - premoženje prosilca – vrednost nepremičnine
sklep I U 452/2012 - zapuščena žival – plačilo stroškov v zvezi z zapuščeno živaljo – uveljavljanje povračila že plačanih stroškov od lastnika živali – civilnopra...
Odločbe Višjih sodišč VSM sklep I Ip 308/2011 - cenilno poročilo – pripombe na cenitev - ugotovitev vrednosti nepremičnine – pavšalna in prepozna pritožbena graja
VSM sklep I Ip 155/2012 - odprava nepravilnosti pri opravljanju izvršbe – izvršilni naslov – zamudne obresti – obrestna mera – valutna terjatev
VSM sklep I Ip 243/2012 - ugovor zoper sklep o zavarovanju – izvršilni naslov - izvršba na nepremičnine - zastavna pravica na nepremičnini - nedopustnost izvršbe – str...
sklep I Ip 223/2012 - začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatev – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin – verjetnost obstoja terjatve – veljavnost ...
Odločitve Ustavnega sodišča Up-569/12, U-I-133/12 - Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 13872/2010 z dne 26. 1. 2012 v zvezi s sodbo Okrajnega so...
U-I-144/12 - Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - z dopolnjenim predlogom zakona (ZJNVETPS-D), EPA 627-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu z dopolnjenim predlogom zakona (ZZavar-I), skrajšani postopek, EPA 680-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine - z dopolnjenim predlogom zakona (ZVKD-1B), skrajšani postopek, EPA 665-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - z dopolnjenim predlogom zakona (ZUOPP-1A), skrajšani postopek, EPA 703-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Računovodja v zapor, podjetnik na počitnice