Dnevne zakonodajne novosti / 2. julij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Zakon o spodbujanju investicij v uporabi
Tema dneva

Uporabljati se je začel zakon o spodbujanju investicij, ki med drugim izenačuje domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud. Zakon je DZ na predlog vlade sprejel tudi v luči kritik dosedanje posebne državne obravnave tujih neposrednih naložb, na primer v primeru Magnine naložbe v Hočah. Zakon določa oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. Opredeljuje tudi strateško investicijo. To bo v predelovalni in storitveni dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 200 delovnih mest.

Za manj dela na črno v kmetijstvu
V skladu z novelo zakona o kmetijstvu, ki je začela veljati v aprilu, so se s prvim julijem začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Možnost tega dela se uvaja le za rastlinsko proizvodnjo, in sicer v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in zelenjadarstvu. Nova oblika dela bo omogočila opravljanje tistih del v kmetijstvu, ki po svoji naravi trajajo kratek čas in se jih opravlja občasno. Tako novela definira najdaljšo dolžino trajanja začasnega dela, in sicer 120 dni za delodajalca in 90 dni za delavca. Urna postavka ne sme biti nižja od 4,79 evra bruto, delo pa mora biti urejeno s pogodbami civilnega prava.

Zdravstvo bo imelo “superodbor”
Poslanci novega sklica se bodo prvič v tem mandatu sestali na izredni seji. Na njej bodo ustanovili tri parlamentarna delovna telesa, med njimi začasni skupni odbor. Prva naloga novega parlamentarnega "superodbora" bo obravnava novele zakona o zdravniški službi, za katero je kolegij predsednika DZ soglasno sklenil, da se obravnava po nujnem postopku. Kdaj bo odbor sklican, še ni znano, saj ga morajo najprej ustanoviti, bi pa lahko spričo opozoril o nujnosti sprejema novele zasedal že v prihodnjem tednu. Predlog novele namreč odpravlja nekatere ovire pri zaposlovanju tujih zdravnikov specialistov v Sloveniji.

Spremembe v podaljšanem bivanju
Septembra bo 152 osnovnih šol začelo poskusno izvajati spremenjeni razširjeni program. S predlaganimi spremembami, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo, bi spremenili predvsem način izvajanja podaljšanega bivanja, ki ne bi bilo več zgolj golo varovanje otrok, ampak tudi izvajanje pedagoške dejavnosti. Med drugim starši po otroke v šolo več ne bi smeli prihajati kadar koli, ampak le med posameznimi sklopi. A se pri tem šolskim delavcem in staršem poraja vrsta vprašanj. Predvsem opozarjajo, da priprave na poskus potekajo prepočasi, in na spornost določb glede tistih, ki se v poskus ne bodo vključili.

Boljše varstvo pri organiziranih potovanjih
Potrošniki v EU so poslej pri nakupu organiziranih potovanj bolje zaščiteni. V veljavo so stopila nova pravila o paketnih potovanjih, ki so prilagojena digitalni dobi in novim načinom rezerviranja potovanj, poudarjajo v Evropski komisiji. Potniki bodo bolje zaščiteni v primeru, da gredo izvajalci potovalnih storitev v stečaj. Družbe, ki prodajajo organizirana potovanja, se morajo po novem zavarovati za primer insolventnosti. Nova pravila med drugim uvajajo zaščito za povezane potovalne aranžmaje, jasnejša so pravila o odgovornosti, prinašajo pa tudi ugodnosti za podjetja.

Skupna udeležba na mednarodnih sejmih
Javna agencija Spirit Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije. Rok za zbiranje predlogov se izteče 21. septembra, posamezni predlagatelj pa lahko sodeluje z več predlogi za sejme. S sodelovanjem na sejmu je slovenskim podjetjem omogočena promocija njihovih storitev in izdelkov ter vzpostavitev novih poslovnih stikov s tujimi poslovnimi partnerji, kar vodi do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetij ter večjega izvoza Slovenije na tuje trge, so prepričani v agenciji.(TFL)