16. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Politika terja kompromise

Marjan Batagelj, lastnik podjetja Batagel&Co in prevzemnik Postojnske jame, je v pogovoru za TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, med drugim dejal: »Leta 2000 so mi prvič ponujali politiko. Ljudi, ki so prišli k meni, sem vprašal, zakaj bi stopil v politiko? Rekli so, da to moram čisto sam vedet in tega še danes ne vem. Težko me boste videli v politiki tudi zaradi mojih osebnostnih lastnosti. Politik mora sklepat kompromise, jaz pa sklepam kompromise samo takrat, ko so dobri zame. Močno dvomim, da bo gospodarstvenik, ki se je našel v svoji dejavnosti, le-to zapustil, ker bi prišel v svoje nasprotje.«

Slovenija se ni znala odzvati na spremenjene razmere v domačem in tujem okolju, zato je kriza pri nas hujša kot v drugih državah, je v Kopru poudaril direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle. Ob strukturnih reformah bodo na kratek rok potrebne prilagoditve na odhodkovni strani, saj je dostop do virov financiranja otežen. Vasle je ob tem opozoril, da brez korenitejših posegov v samo strukturo slovenskega gospodarstva, torej v ključne sisteme, ki opredeljujejo našo konkurenčnost, ne bo mogoče ponovno dosegati gospodarske rasti.

Sindikati z zadnjo različico pokojninske reforme, ki jim jo je včeraj predstavil minister za delo Andrej Vizjak, niso zadovoljni. Po oceni predstavnikov sindikatov to ni različica, h kateri bi dali soglasje. Tako kot tudi reforma trga dela pa ni popolnoma usklajena niti znotraj koalicije. Vlada bo obe predvidoma obravnavala jutri.

Telekom Slovenije je včeraj uradno zagnal podjetniški pospeševalnik TSstartup. V njem se bo predvidoma do konca januarja kalilo 11 ekip, izbranih izmed skupno 78 prijavljenih. Strokovna komisija bo nato med njimi izbrala enega ali več zmagovalcev in jim razdelila sredstva iz nagradnega sklada v skupni vrednosti 30.000 evrov.

Država se je pritožila na odločitev Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, s katero je konec septembra odločilo, da mora država članom Sindikata vojakov Slovenije (SVS) izplačati razliko letošnjega regresa do višine 692 evrov. Državno pravobranilstvo je pritožbo poslalo v petek, dokler postopki tečejo, pa njene vsebine ne želijo razkriti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.10.2012 Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (RS 78-3047/2012) Začne veljati
16.10.2012 Kontni okvir nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (RS 9-325/2006) Preneha veljati
16.10.2012 Kontni okvir za društva in invalidske organizacije (RS 22-1096/2007) Preneha veljati
16.10.2012 Kontni okvir za gospodarske družbe (RS 104-4429/2008) Preneha veljati
16.10.2012 Spremembe in dopolnitve Kontnega okvira za gospodarske družbe (RS 119-5247/2008) Preneha veljati
16.10.2012 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (RS 78-3045/2012) Začne veljati
16.10.2012 Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (RS 39-1636/2008) Sprememba
16.10.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (RS 78-3046/2012) Začne veljati
16.10.2012 Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (RS 8-319/2007) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.10.2012 - 16.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   12 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     2 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 3 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost         4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1771/2011 - dohodnina - akontacija dohodnine - dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - subvencija - obdavčitev subvencij
sodba I U 2089/2011 - upravni postopek – pritožba - dopolnitev pritožbe - vloga - stvarna pristojnost - ravnanje nepristojnega organa
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2012(*). PIGI – Pavleta Dimova ET proti Direktor na Direkcija „Obžalvane I upravlenie na izplnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčenje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Pravica do odbitka – Popravek – Tatvina blaga“. Zadeva C-550/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave in pravosodne organe leto 2013 (OdRSPODU13), EPA 688-VI
Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2014 (OdRSPDDO14), EPA 691-VI
Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2013, EPA 690-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Gozdarske subvencije - vprašanje
Pojasnilo o obračunu plačila za pripravljenost pogodbenim pripadnikom civilne zaščite